Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la Colocviu de vară la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la oferta de studii prin programul Erasmus la VIA University - Danemarca. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la lansarea selecției Erasmus studenți pentru anul universitar 2018-2019. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele turului III ale alegerilor din data de 15 martie 2017 a studenților reprezentanți pentru Consiliul FTOUB și pentru Senatul Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

Întrucât niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea voturilor alegătorilor prezenți (art. 14, 6 din Regulamentul de alegeri a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București în vigoare), pentru locul rămas neocupat la specializarea Teologie Pastorală, se va organiza un nou tur de alegeri. În acest al III-lea tur de alegeri vor intra primii doi candidați care au obținut cele mai multe voturi din partea alegătorilor prezenți: NEACȘU Andrei Marian și ZAINEA Valentin.
Cel de al III-lea tur de alegeri se va desfășura pe data de 15.03.2018, în intervalul orar 10:00-16:00. Pentru validarea turului III, este necesară prezenţa la vot a cel puţin 15%+1 din alegătorii de la nivelul respectiv.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele turului II ale alegerilor din data de 14 martie 2017 a studenților reprezentanți pentru Consiliul FTOUB și pentru Senatul Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

Având în vedere faptul că la alegerile studențești desfășurate în data de 13 martie 2018 nu s-a întrunit cvorumul necesar, va fi organizat cel de-al doilea tur în data de 14.03.2018, în intervalul orar 10:00 - 18:00. Pentru mai multe detalii, click aici.

Luni, 19 februarie 2018, a fost oficiată în Paraclisul Universitar „Sfânta Ecaterina”, prima parte a Canonului de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, de către pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, înconjurat de preoţi şi diaconi. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată pe site Metodologia de acordare a finanțării de mobilități pentru cadrele didactice ale FTOUB. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la înscrierile pentru cea de-a VI-a ediție a competiției UB Talks. Pentru mai multe detalii, click aici.

Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, au fost sărbătoriți marți, 30 ianuarie 2018, prin slujbe și evenimente cultural-artistice la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclis universitar, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul alegerilor pentru studenții reprezentați în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti pentru locurile rămase neocupate. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, programul proiectului "Săptămâna culturii italiene", urmatorul eveniment din seria "Săptămânile Internaționale ale Universității din București" (SIUB). Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul examenelor de finalizare a studiilor, Sesiunea FEBRUARIE 2018. Pentru mai multe detelii, click aici.

Au fost afișate pe site-ul Facultății detalii privind selecţia de cadre didactice pentru mobilități de predare ERASMUS 2017 – 2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afişate pe site rezultatele finale pentru alegerile studenţeşti pentru Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, lista cu beneficiarii burselor studențești pe anul universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.