Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

Au fost afișate la avizierul Facultății şi pe site, rezultatele la examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, sesiunea IULIE 2019. Pentru mai multe detalii, click aici.

Începând cu data de 08.07.2019, studenții care se vor înscrie la examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, sesiunea IULIE 2019, și doresc adeverință în vederea cazării în căminele Universității din București, sunt așteptați la sala 6 din cadrul Facultății pentru eliberarea acesteia.

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății şi pe site informații cu privire la concursurile de promovare din iulie. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății şi pe site tabelul cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programului Naţional „Tabere studenţeşti 2019”. Pentru mai multe detalii, click aici.

Cu privire la posturile didactice scoase la concurs, documentația necesară se regăsește afișată pe site-ul Universității din București, secțiunea posturi vacante. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București are o Metodologie proprie pentru desfășurarea concursurilor didactice (Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante), la care se adaugă criteriile interne de performanță științifică, suplimentare standardelor minimale naționale CNATDCU, care pot fi vizualizate aici. De asemena, lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 poate fi consultată aici, în timp ce Tematica și bibliografia pot fi consultate aiciÎn ceea ce privește calendarul desfășurării concursurilor, acesta poate fi consultat aici, în timp ce comisiile de concurs aprobate se regăsesc aici.

A fost afișată la avizierul Facultății şi pe site Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești, precum şi documentele aferente acesteia. Pentru mai multe detalii, click aici.

Rezultatele selecției studenților ERASMUS pentru anul universitar 2019-2020 pot fi vizualizate aici.

A fost afișată pe site tematica pentru examenul de licență-sesiunea iunie 2019. Aceasta poate fi descarcată de aici.  

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.