Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

Cu prilejul luminosului praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București adresează cadrelor didactice, studenților și tuturor ostenitorilor facultății, pace, bucurie sfântă și alese urări de bine, iar Hristos Domnul să reverse în  sufletele noastre darurile Sale cele cerești.

Universitatea din București a validat selecția pentru mobilități de studii Erasmus, an universitar 2016-2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Burse masterale oferite de Facultatea de Teologie și Studii Religioase din Leuven, Belgia. Pentru mai multe detalii, click aici.

Profesorii, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, alături de sute de credincioşi, au prevestit sâmbătă, 23 aprilie 2016, Intrarea Domnului în Ierusalim. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, Calendarul Examenului de licenţă şi disertaţie. Mai multe detalii, aici.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează în perioada 18 – 20 aprilie Zilele Porților Deschise. Cu prilejul acestor manifestaţii facultatea a fost vizitată luni, 18 aprilie. Pentru mai multe detalii, click aici.

 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București organizează, în perioada 18-20 aprilie 2016, Zilele Porţilor Deschise, în sediul său din strada Sfânta Ecaterina, Nr. 2-4, Sector 4. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul facultatii și pe site, informații cu privire la selecția pentru stagii de mobilități de practică pentru studenți ERASMUS pentru semestrul al doilea 2015-2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul facultatii și pe site, informații cu privire la Selecția ERASMUS în facultăți, 2016-2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

În aceste zile are loc o vizită a delegaţiei Universităţii din Bucureşti, condusă de domnul prof. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universităţii bucureștene, la Balamand - Liban. Din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti face parte pr. prof. dr. Constantin Preda. Pentru mai multe detalii, click aici.

Luni, 14 martie 2016, a fost săvârșită, la Catedrala „Sfântul Spiridon Nou” – Paraclis Patriarhal, prima parte a Canonului de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, de către pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, înconjurat de preoţi şi diaconi. Mai multe detalii, aici.

În prima săptămână a Postului Mare, de luni până joi, începând cu orele 18.00, în Catedrala „Sfântul Spiridon” - Nou, paraclis patriarhal, se va săvârși slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Mai multe detalii, aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, tematica și bibliografia pentru examenul de finalizare a studiilor de Licență – iunie 2016. Mai multe detalii, aici.

A fost afișată la avizierul Facultății și pe site, tematica examenului de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.

Orarul pentru semestrul II a fost definitivat. Mai multe detaii, aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB.

În ziua sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, la 30 ianuarie 2016, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București și-a cinstit ocrotitorii. Mai multe detalii, aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea Februarie 2016.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site informații cu privire la posturile didactice vacante, scoase la concurs. Pentru mai multe detalii click aici.

Marți, 15 decembrie 2015, la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” a Universității din București a avut loc tradiționalul concert de colinde al studenților teologi. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam, episcop vicar patriarhal, profesorii facultății, studenți, dar și numeroși iubitori ai colindelor tradiționale românești. Mai multe detalii, aici

Conducerea facultății a avut deosebita plăcere de a vă invita să participați la Tradiţionalul Concert de colinde organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, în ziua de marţi, 15 decembrie 2015, începând cu ora 18.00. Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dumitru Stăniloae”.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, secțiile de votare pentru alegerea Rectorului pentru mandatul 2015-2016.

Joi, 26 noiembrie 2015, ora 18:00, în amfiteatrul ”Dumitru Stăniloae”, a avut loc evenimentul ”Văzduhul Duhovnicesc” Poetul Daniel Turcea. Organizatorul evenimentului este Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Holbea, Prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”. Mai multe detaii, aici.

Depunerea dosarelor pentru candidare în vederea obținerii burselor de mobilități ERASMUS pentru cadre didactice, s-a prelungit până vineri, 27 Noiembrie 2015, orele 15. Mai multe detaii, aici.

Luni, 16 noiembrie 2015, în intervalul 10:00 - 16:00, s-au desfășurat alegerile reprezentanţilor Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București în senatul Universității din București, legislatura 2015-2019. Pentru mai multe detalii, aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site informații cu privire la lansarea selecției pentru mobilități de predare (cadre didactice) în anul universitar curent. Pentru mai multe detalii, aici.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o delegaţie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, condusă de Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii, însoţit de Pr. Prof. Dr. Constantin Preda, prodecan, şi de Lect. Dr. Ionuţ Alexandru Tudorie, a efectuat în perioada 2-6 noiembrie 2015 o vizită de lucru la Roma. Mai multe detaii, aici.

În perioada 18-21 octombrie 2015, la Centrul Național pentru Formare Continuă “Dumitru Stăniloae”, s-a desfășurat Congresul Internațional de Teologie “Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual”. Informații privitoare la desfășurarea evenimentului găsiți aici, iar programul de desfășurare este acesta.

Marți, 20 octombrie 2015, ora 18:00, în amfiteatrul ”Dumitru Stăniloae”, a avut loc evenimentul ”Lumină Lină Lini Lumini” Poetul Ioan Alexandru. Organizatorul evenimentului este Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Holbea, Prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”. Mai multe detaii, aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, orarul pentru semestrul I, anul universitar 2015-2016.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a binecuvântat, pe 30 septembrie 2015, clădirea Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti, în urma lucrărilor de restaurare, precum şi Cantina Mensa din cadrul Centrului social-cultural “Justin Patriarhul”. La eveniment au participat Înalți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, membri ai Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial, precum și profesorii facultății. Pentru imagini, apăsați aici.

A fost afișată la avizierul Facultății și pe site, lista cu studenții care au primit repartiții în Căminul Studențesc ”Casa Juventus”. Pentru informații actualizate în 29 septembrie 2015, apăsați aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele examenului de admitere pentru Studii Universitare de Licență și Master, sesiunea Septembrie 2015.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site Calendarul cazărilor în căminele Universității din București - septembrie 2015.

În ziua de 24 Septembrie 2015, ora 12.00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București, a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată ”Fenomenologia erosului în hinduism şi în creştinism”, de către STANA A. ALEXANDRU IONUŢ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Teologie. Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

În ziua de 24 Septembrie 2015, ora 10.00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București, a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată ”Filon din Alexandria. Punct de întâlnire între iudaismul vechi şi creştinismul timpuriu în spaţiul alexandrin”, de către BICA I. JUSTIN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Teologie. Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul examenului de admitere la studii universitare de Doctorat - sesiunea Septembrie 2015.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul examenului de admitere la studii universitare de Licență - sesiunea Septembrie 2015.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul examenului de admitere la studii universitare de Masterat - sesiunea Septembrie 2015.