Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

A fost afișată la avizierul facultății și pe site metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național ”Tabere studențești” 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, alături de cadrele didactice ale facultății și de studenții acesteia a participat sâmbătă, 8 aprilie 2017 la tradiționalul pelerinaj de Florii. Pentru mai multe detalii, click aici.

Potrivit aprobării Universității din București, Consiliul FTOUB, în ședința din 05.04.2017, a decis prelungirea depunerii de dosare ale candidaților la mobilități ERASMUS pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, până în data de 02.05.2017, ora 15. De asemenea, interviul candidaților (probă obligatorie) se reprogramează pentru ziua de 03.05.2017, ora 9, la sala de Consiliu.

Anunț foarte important! Selecție burse mobilități ERASMUS studenți/masteranzi/doctoranzi 2017-2018 în FTOUB, perioada 31.03.2017 - 07.04.2017! Aplicați cu încredere! Anul acesta au fost repartizate Facultății noastre 15 burse! Pentru mai multe detalii, click aici.  

Luni, 3 aprilie 2017, a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, din Bucureşti, o seară duhovnicească dedicată preoţilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu şi Florea Mureşan. Pentru mai multe detalii, click aici.

În data de 22 martie 2017 a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București o nouă seară duhovnicească, dedicată de această dată părintelui Nicolae Steinhardt. Pentru mai multe detalii click aici.

Părintele academician Dumitru Popescu (29.06.1929 – 10.03.2010) a fost come­mo­rat în data de 10 martie 2017 la Facul­tatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, la şapte ani de la trecerea sa la Domnul. Pentru mai multe detalii, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti 69 de teologi, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, au susţinut examenul de capacitate preoţească. Pentru mai multe detalii, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti s-a desfășurat miercuri, 15 martie 2017 a patra conferință din seria „Preoți mărturisitori în închisorile comuniste”. Pentru mai multe detalii, click aici.

Expoziție de icoane la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afisat la avizierul facultății și pe site Ordinul MEN nr. 3392/2017 ce prevede stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB, precum și informații cu privire la depunerea dosarelor. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site rezultatele concursurilor didactice organizare în data de 28 și 31 ianuarie 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform contractului de finanţare pentru mobilităţi ERASMUS 2016 - 2017 încheiat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), Universitatea din Bucureşti trebuie să realizeze minim 47 de mobilităţi cadre didactice (Teaching Assignments - T.A.) pe întreaga universitate. Dintre acestea, Facultatea de Teologie Ortodoxă are alocat un număr de 6 mobilităţi pentru cadre didactice în Programul ERASMUS, pentru anul academic 2016 - 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

Pentru a afla data, ora și locul desfășurării concursurilor didactice organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, click aici.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.