Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

Marele teolog român, părintele profesor Dumitru Stăniloae, a fost pomenit joi, 16 noiembrie 2017, la Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti, la 114 ani de la naşterea sa. Pentru mai multe detalii, click aici.

Înscrierile pentru susținerea examenelor de licență și disertație se fac în perioada 13 noiembrie-15 decembrie 2017. Cererile pot fi descărcate de aici.

A fost afișat pe site-ul Facultății programul pentru depunerea extrasului de cont în vederea obținerii burselor de studiu. Pentru mai multe detalii, click aici.

Decontarea abonamentelor RATB se va efectua începand cu data de 13.11.2017 până la data de 17.11.2017 inclusiv, în intervalul orar 09:30 – 12:30 la Departamentul IT, situat vis-a vis de Registratura Facultății.

Au fost afişate pe site rezultatele finale pentru alegerile studenţeşti pentru Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, lista cu beneficiarii burselor studențești pe anul universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informaţii cu privire la programul integral al manifestărilor culturale organizate cu ocazia proiectului "Săptămâna culturii americane", următorul eveniment din seria "Săptămânile Internaționale ale Universității din București". Pentru mai multe detalii, click aici.

În urma vacantării postului de director al Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” a Universității București, vor trebui declanșate alegeri pentru acest post, cât și pentru unul de membru în Consiliul Școlii Doctorale. În data de 18 octombrie 2017, Senatul Universității a aprobat următorul calendar: 6-10 NOIEMBRIE 2017 – depunerea cererilor (în cazul candidatului pentru funcția de director, aceasta trebuie însoțită și de Binecuvântarea Ierarhului); 14 NOIEMBRIE 2017 – alegerile pentru director și pentru un nou membru în Consiliul Școlii Doctorale. Ora la care se vor desfășura alegerile va fi anunțată cu cel puțin 48 ore înainte. Comisia electoare va fi anunțată imediat după depunerea cererilor de către candidați.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.