Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

Au fost afişate la avizierul Facultăţii şi pe site, calendarul, metodologia, precum şi alte informaţii cu privire la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţii din cadrul Universităţii Bucureşti pentru anul universitar 2017-2018". Pentru mai multe detalii, click aici.

Facultatea de Teologie Orto­doxă „Justinian Patriarhul” din București și-a deschis porțile pentru un nou an universitar, luni, 2 octombrie 2017. Studenți, masteranzi și doctoranzi au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru mai multe detalii, click aici. 

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele procesului de redistribuire a locurilor de cazare în căminele Universității din București (etapa a II-a). Pentru mai multe detalii, click aici.


Prin extensia de la Roma, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București își deschide porțile pentru cei care vor să studieze teologia şi locuiesc în Italia sau în alte țări occidentale. La examenul de admitere la specializarea Teologie Pastorală, desfășurat în perioada 21-23 septembrie 2017, au participat 36 de candidați. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele la examenul de admitere pentru studii universitare de Licență, Master și Doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site rezultatele Concursurilor didactice organizate în data de 28 iunie 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate tematicile, bibliografia și programarea probelor de concurs (click aici) pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016 – 2017. Pentru mai multe detalii despre organizarea concursului, click aici.

A fost afisat la avizierul facultății și pe site Ordinul MEN nr. 3392/2017 ce prevede stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB, precum și informații cu privire la depunerea dosarelor. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.