Bine aţi venit !

Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

În perioada 5 - 8 octombrie s-a desfăşurat la Centrul Naţional pentru Formare Continuă "Dumitru Stăniloae" de lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti, Congresul Internaţional de Teologie cu tema "Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană". Pentru imagini apăsaţi aici.

Deschiderea noului an universitar 2014–2015 a avut loc în ziua de joi, 2 octombrie 2014, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon Nou”. Pentru imagini, apăsaţi aici

Au fost publicate la avizierul facultății și pe site orarele pentru Studiile Universitare de Licenţă şi Masterat, semestrul I.

Au fost publicate la avizierul facultății și pe site rezultatele de la sesiunea de admitere pentru Studii Universitare de Masterat (sesiunea septembrie 2014) si Licenta (sesiunea septembrie 2014).

În urma desfăşurării, în zilele 2-4 septembrie 2014, a probelor pentru concursul de ocupare a postului de asistent, poziţia 69 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră, Comisia de concurs a declarat admis pe candidatul Lovin Daniel-Ciprian.

Toţi candidaţii – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Şcoala doctorală a F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 1 -10 septembrie 2014 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, luni: 6-8 septembrie 2014). Mai multe informații pot fi găsite la această adresă.

Au fost afișate la avizierul facultății și postate pe site informații cu privire la sesiunea de admitere pentru ȘCOALA DOCTORALĂ - septembrie 2014

Au fost publicate la avizierul facultății și pe site informații cu privire la sesiunea de admitere pentru Studii Universitare de Licență -  septembrie 2014.

A fost publicat la avizierul facultăţii şi pe site calendarul cazărilor în căminele Universităţii din Bucureşti - septembrie 2014.

Au fost afișate la avizierul facultății și postate pe site rezultatele sesiunii de admitere pentru studii universitare de licență, sesiunea iulie 2014.

Toţi candidaţii – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 01 -12 septembrie 2014 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, luni: 6-8 septembrie 2014). Mai mulde detalii pot fi găsite la aceată adresă.

Au fost publicate la avizierul facultății și pe site informații cu privire la sesiunea de admitere pentru Studii Universitare de Masterat - sesiunea septembrie 2014.

Promoția 2014 a Facultății de Teologie Ortodoxă din București a depus Jurământul de credință, în data de 26 iunie 2014.

Festivitatea de depunere a jurământului pentru absolvenții promoției 2014 se va desfășura după următorul program.

Toţi candidaţii - fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor - care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de licenţă, sesiunea iulie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 01-14 iulie 2014. Informații suplimentare și documentele necesare se găsesc la această adresă.

Programul Simpozionului Interreligios si de dialog Creștin-Islamic Șiit a fost postat online. Simpozionul va avea loc în perioada 2-3 iunie a.c. în cadrul facultății.

Stundeții și masteranzii din anii terminali sunt așteptați în perioada 26 - 30 mai 2014 să ridice de la secretariat actele de studiu, în vederea întocmirii dosarului de înscriere pentru examenul de licență/disertație. Documentele for fi eliberare doar titularului, în timpul programului de lucru cu publicul.

Au fost publicate la avizierul facultății și pe site informații cu privire la Calendarul examenelor de finalizare a studiilor - sesiunea iunie 2014.

Au fost publicate la avizierele facultății și pe site informații cu privire la Bursele Erasmus - selecție studenți, pentru anul universitar 2014-2015;

Au fost publicate la avizierul facultății și pe site informații cu privire la sesiunea de admitere pentru Studii Universitare de Licență - sesiunea iunie 2014.