Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

O delegaţie a Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti condusă de pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultății se află într-un pelerinaj în Iordania în perioada 6-12 mai 2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la Școala de Creativitate, eveniment organizat de Universitatea din București în perioada 16–22 iunie la Cumpătu, Sinaia. Pentru mai multe detalii, click aici. De asemenea, mai multe informații despre Școala de Creativitate pot fi accesate aici și aici.

Au fost afișate pe site informații cu privire la posturile didactice scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată la avizierul Facultății și pe site, Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018. Pentru mai multe detalii, click aici. De asemenea, cererea individuală poate fi descărcata de aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, programul proiectului "Săptămâna Africii la Univeristatea din București", urmatorul eveniment din seria "Săptămânile Internaționale ale Universității din București" (SIUB). Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la Colocviu de vară la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la oferta de studii prin programul Erasmus la VIA University - Danemarca. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la lansarea selecției Erasmus studenți pentru anul universitar 2018-2019. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată pe site Metodologia de acordare a finanțării de mobilități pentru cadrele didactice ale FTOUB. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul examenelor de finalizare a studiilor, Sesiunea FEBRUARIE 2018. Pentru mai multe detelii, click aici.

Au fost afișate pe site-ul Facultății detalii privind selecţia de cadre didactice pentru mobilități de predare ERASMUS 2017 – 2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, lista cu beneficiarii burselor studențești pe anul universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.