Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

Distribuirea burselor se va desfașura în ziua de 04.12.2019, între orele 13:30 – 15:30 și în ziua de 05.12.2019 între orele 10:00-12:00 și 14:00-15:00 în cadrul biroului Administrație imobil situat in incinta Facultății. Pentru ridicarea burselor este obligatoriu să prezentați următoarele documente: actul de identitate.

În data de 26.11.2019, Comisia desemnată de Consiliul Facultății pentru analizarea dosarelor depuse în vederea obținerii Gradațiilor de merit, s-a întrunit și a analizat fiecare dosar în parte. Pentru mai multe detalii cu privire la rezultatele obținute, click aici.

Cererile pentru înscrierea la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv master (sesiunile februarie/iunie) se depun, la decanatul facultății, în perioada 18 noiembrie - 18 decembrie 2019. Cererea tip licență poate fi descărcată de aici., iar cea tip master poate fi descărcată de aici.

Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2019/2020 poate fi vizualizată aici. De asemenea, pentru mai multe detalii cu privire la alegeri, click aici.

A fost afișată la avizierul Facultății şi pe site informații cu privire la acordarea burselor studențești pentru anul universitar 2019-2020. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.