Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti a avut loc în perioada 6-7 septembrie 2018, Simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul)”. Pentru mai multe informații, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Pa­triar­hul” a Universității din Bucureşti s-a desfășurat în perioada 17 - 21 iulie 2018, Concursul de admitere pentru studii universitare de licență, la cele patru programe de studii: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistenţă Socială şi Artă Sacră. Pentru mai multe detalii, click aici.

Metodologia de cazare în căminele Universității din București pe anul universitar 2018-2019 poate fi vizualizată aici.

În  ziua  de  4 octombrie 2018, ora 11,00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă va  avea  loc susţinerea  publică a tezei de doctorat intitulată: “Începuturile monahismului creștin în tradiția Sfântului Antonie cel Mare”, de către CIULU C. MARIUS-ȘTEFAN.

În  ziua  de  4 octombrie 2018, ora 9,00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: “John Wyclif și influența lui în spațiul european”, de către NIȘCOVEANU A. GEORGE-GABRIEL.

În  ziua  de  24 septembrie 2018, ora 11:00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: "Demetrios Kydones (cca. 1324-1397), un apusean de origine bizantină", de  către CHELARU C. GABRIEL. 

În  ziua  de  24 septembrie 2018, ora 9:00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: "Sfântul Epifanie de Salamina și gnosticismul", de  către ROȘCA C. SILVIU-IULIAN.

În  ziua  de  13 septembrie 2018, ora 10:00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: "Relația dintre Tatăl și Fiul în Evanghelia după Ioan", de  către DOWNIE R. JOHN LINCOLN.  

În  ziua  de  13 septembrie 2018, ora 12:00 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată: "Elemente de antropologie niptică la Sfântul Apostol Pavel", de  către NEACȘU B. OVIDIU-MIHAI.

Promoția 2018 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a depus marți, 26 iunie 2018, jurământul de credință în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate pe site informații cu privire la organizarea concursurilor pentru posturile didactice vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențești poate fi vizualizat aici.

Comisia de contestații desemnată de Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" a Universității din București (în ședința sa din 04.06.2018) s-a întrunit în ziua de 15.06.2018, pentru a soluționa contestația cu numărul 217/14.06.2018 depusă de domnul Lect. Dr. Octavian Gordon în privința rezultatelor refacerii concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015, pentru perioada 2015-2019, conform adresei Universității din București nr. 4959 / 02.03.2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

În urma refacerii concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015, pentru perioada 2015-2019, conform adresei Universității din București nr. 4959 / 02.03.2018, Comisia desemnată de Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-a întrunit în ziua de 13.06.2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Având în vedere Sentința civilă nr.10495/18.11.2016, pronunțată de Tribunalul București, modificată în parte prin Decizia civilă nr. 6021/08.12.2017, promulgată de Curtea de Apel București, Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a decis, în ședința din 04.06.2018, refacerea procedurii de acordare a gradației de merit în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, pe perioada 1 ianuarie 2015 - 1 ianuarie 2019, prin organizarea unui concurs în conformitate cu prevederile art. 311, alin. 1 din Legea nr. 1/2011. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.