CURRICULUM VITAE

Educație si Formare

 • 1994 – 2000: Doctorat în Teologie Dogmatică, Thessalonic, Grecia, calificativul „Excepţional” (6 iunie 2000); bursier al Bisericii Greciei (1994-1996); bursier al Universităţii „Aristotelio” din Tesalonic (bursă de merit) în perioada 1997-2000”
 • 1988 – 1992: Cursuri de doctorat; admis la cursurile de doctorat la Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti, secţia Sistematică, specialitatea „Teologie Dogmatică” în urma examenului de admitere susţinut între 10-13 octombrie 1988
 • 1984 – 1988: Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti; licenţiat în teologie în sesiunea din iunie 1988; tema tezei de licenţă „Persoană şi comuniune” susţinută la disciplina „Teologie Dogmatică”; calificativul „Excepţional”
 • 1978 – 1983: Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”din Buzău

Experiența Profesională

 2012 - prezent

PRODECAN AL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

 • Organizarea Simpozionului „Ioan Alexandru...”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 29 martie 2012; conferențiari: Costion Nicolescu, Lidia Popița Stoicescu, pr. Aurelian Damian și pr. Gheorghe Holbea
 • Organizarea Simpozionului „Centenarul Nicolae Steinhardt”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 29 mai 2012; conferențiari: Theodor Paleologu, George Ardeleanu, pr. Mihai Milea și pr. Gheorghe Holbea
 • Organizarea Simpozionului „Mircea Vulcănescu – chip de mărturisitor creștin”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 18 octombrie 2012; conferențiari: Măriuca Vulcănescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrișor și pr. Gheorghe Holbea
 • Organizarea Simpozionului „Arta, ca transfigurare a materiei, la Brâncuşi”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 12 noiembrie 2012; conferențiari: Sorana Georgescu-Gorjan, Robert Cristian Velescu, Vlad Ciobanu și Dumitru Radu
 • Organizarea Simpozionului „Rugul Aprins. În memoria grupului de intelectuali ai Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 26 februarie 2013; conferențiari: Aurelia Bălan-Mihailovici, Iuliana Mateescu, Liliana Ursu, Costion Nicolescu, pr. Gheorghe Holbea și pr. Stelian Ionașcu
 • Organizarea Simpozionului „Vasile Voiculescu. Poezia ca rugăciune”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 16 aprilie 2013; conferențiari: Roxana Sorescu, Andrei Voiculescu, Lidia Popița Stoicescu, Liliana Ursu
 • Organizarea Simpozionului „Dinu Pillat. De la suferință la transfigurare în lumina Învierii”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 28 mai 2013; conferențiari: Monica Pillat, Roxana Sorescu și George Ardeleanu
 • Organizarea Simpozionului „Priveghere cu Părintele Dumitru Stăniloae. Comemorarea a 110 ani de la nașterea marelui teologc”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 6 noiembrie 2013; conferențiari: Costion Nicolescu, Horia Paștină, Maria Vîrcioroveanu, pr. Gheorghe Holbea, Florela Suceavă, Daniel Suceavă, Costea Munteanu și Ana Bal
 • Organizarea Simpozionului „Părintele Daniil Sandu Tudor. Imnul Acatist la Rugul Aprins”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 10 decembrie 2013; conferențiari: Liliana Ursu și pr. Gheorghe Holbea
 • Organizarea Simpozionului „Memoria, temelie a identității”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 20 februarie 2014; conferențiari: Ana Blandiana, Romulus Rusan, Ioana Boca, Demostene Andronescu și pr. Gheorghe Holbea
 • Organizarea Simpozionului „Despre martiri”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 17 martie 2014; conferențiar: Dan Puric
 • Organizarea Simpozionului „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 27 martie 2014; conferențiari: Elena Murariu, Lidia Popiția Stoicescu, Grigore Leșe
 • Organizarea serii culturale dedicată poetului Mihai Eminescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae”, 15 ianuarie 2013
 • Înființarea Cenaclului „Sfântul Simeon Noul Teolog” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”; organizarea întâlnirilor periodice în cadrul cenaclului cu participarea studenților teologi și ai altor facultăți din București
 • responsabilități manageriale privind activitățile de coordonare a studenților, repartizare în cămine, repartizare în tabere, participarea studenților la activitățile de cercetare științifică, urmărire a dezvoltării educaționale a studenților

Universitatea din București, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, București

Învățământ teologic ortodox universitar

2009 - 2013

EXPERT FORMATOR ÎN CADRUL PROIECTELOR „ALEGE ȘCOALA!” (ID 41538 ȘI ID 62341), DERULATE CU FONDURI EUROPENE, PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

 • elaborarea Curriculumului Proiectului „Alege Școala!”
 • organizarea și desfășurarea seminariilor de formare de formatori pentru preoți și profesori de religie din: Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Târgoviștei, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Episcopia Giurgiului (peste 50 de seminarii, aproximativ 650 de preoți); tema seminariilor – prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii prin metode și mijloace specifice Bisericii
 • organizarea etapelor naționale ale Concursului „Alege Școala!” din cadrul celor două proiecte (2012 și 2013)
 • evaluator în cadrul Concursului „Alege Școala!”

Patriarhia Română, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, 040163, sector 4, Bucureşti

Formare de formatori

2008 - 2011

CONSILIER PATRIARHAL - SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAŢIONAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 • demersuri la Președintele României, Parlamentul României, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru menținerea disciplinei religie în trunchiul comun, în planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional, în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (aprilie – octombrie 2010)
 • coordonarea tipăririi la Monitorul Oficial R.A., a 120.000 de manuale de religie pentru clasele I-IV și distribuirea acestora către parohiile ortodoxe române din diaspora (august – septembrie 2011)
 • coautor al lucrării „Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală”, publicată la Editura Basilica a Patriarhiei Române, în 28.169 de exemplare; obținerea finanțării integrale a lucrării de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (100.000 de lei); coordonarea distribuirii lucrării către inspectori școlari, profesori de religie, biblioteci școlare, profesori universitari etc. (septembrie 2010 – aprilie 2011)
 • demersuri pentru organizarea de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru prima oară în istoria învățământului religios românesc, a olimpiadei de religie la nivel naţional, pentru clasele VII-XII, conform cu celelalte discipline, parte a trunchiului comun (octombrie 2010)
 • organizarea pelerinajelor oferite de Patriarhia Română câștigătorilor olimpiadelor naționale de religie (Oltenia, iulie 2009; Ardeal, august 2010)
 • demersuri pentru publicarea lucrării doamnei Monica Opriș, „Religie, morală, educaţie. Perspective teologice şi pedagogice”, la Editura Basilica a Patriarhiei Române (septembrie 2011)
 • coordonarea concursurilor organizate de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române:

- Concursul Naţional de Creaţie Literară „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii” (octombrie – noiembrie 2008)

- Concursul Coral „Tineri, lăudați pe Domnul!” – ediția I (octombrie 2008)

- Concursul Național de Muzică Bizantină „Tineri, lăudați pe Domnul!” – ediția a II-a (octombrie 2009)

- Concursul Național de Muzică Eclezială Corală „Lăudați pe Domnul!” – ediția a III-a (octombrie 2010)

- Concursul Național de Muzică Eclezială Corală „Lăudați pe Domnul!” – ediția a IV-a (octombrie 2011)

- Concursul Național de Oratorie Creștină „Crezul meu” (mai 2010)

- Concursul Național de Creație „Copilul în familie” (mai 2011)

 • organizarea congreselor Patriarhiei Române:

- Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor” (septembrie 2010)

- Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor” (septembrie 2011)

- Congresul Internațional de Teologie „Sfântul Vasile cel Mare” (noiembrie 2009)

- Congresul Internațional de Teologie „Familia creștină, binecuvântare pentru Biserică și societate” (noiembrie 2011)

 • coordonarea proiectelor educaționale ale Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române:

- tipărirea ghidului practic „Centrul parohial pentru copii și tineri”, în 15.000 de exemplare, cu finanțare totală de la Secretariatul de Stat pentru Culte (octombrie – decembrie 2008)

- inițierea seriei de ghiduri catehetice „Credința Bisericii exprimată în Taine și Ierurgii”, autor al ghidului „Înmormânarea și pomenirea celor adormiți” (octombrie 2010 – noiembrie 2011)

- conceperea și tipărirea a 50.000 de pliante pentru parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu tema „Taina Sfântului Botez. Rânduială și semnificație” (iulie – noiembrie 2011)

 • participarea la ședințele Sfântului Sinod și ale Permanenței Consiliului Național Bisericesc, în calitate de consilier patriarhal (octombrie 2008 – noiembrie 2011)
 • reprezentant al Patriarhiei Române la diferite congrese şi simpozioane, cu binecuvântarea şi delegarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Patriarhia Română – Sectorul teologic-educaţional, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, 040163, sector 4, Bucureşti

Învăţământ teologic preuniversitar şi universitar

2000 - prezent

LECTOR UNIVERSITAR

 • cursuri şi seminarii la disciplinele Teologie DogmaticăDogmă şi spiritualitate ortodoxă,Teologi ortodocşi contemporaniSpiritualitate ortodoxă. Ascetică și Mistică
 • îndrumător şi coordonator de lucrări (licență și master)
 • organizare de conferinţe și simpozioane în cadrul tutoratului
 • organizarea anuală a concursului cu premii Dumitru Stăniloae, începând din anul 2003
 • membru în comisia de examen pentru selectarea preoţilor militari, în perioada 2002 – 2007, în cadrul concursurilor organizate de Sectorul Biserică şi societate al Patriarhiei Române
 • cursuri de îndrumare misionară a preoţilor organizate în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, Universitatea Bucureşti

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian,

b-dul M. Kogălniceanu, nr. 36 – 46, sector 5, Bucureşti, România

Învăţământ teologic ortodox universitar

1988 - 2001

PROFESOR

 • predarea următoarelor discipline: Studiul biblic al Noului Testament, Teologia Dogmatică, Istoria filozofiei, Pedagogie (cu noţiuni de istoria pedagogiei), Patrologie
 • organizarea de pelerinaje la diferite mănăstiri din ţară
 • organizarea de simpozioane
 • spovedirea şi împărtăşirea elevilor
 • diferite activităţi extracurriculare

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Chesarie Episcopul, Aleea Episcopiei, nr. 3, Buzău, judeţul Buzău

învăţământ teologic ortodox preuniversitar

1989 - 2000

DIACON / ARHIDIACON

 • activitate misionară în toată eparhia: predici misionare şi cuvântări la ocazii festive, în calitate de însoţitor al Întâistătătorului Eparhiei Buzăului; 6 ianuarie 1995 - hirotesit arhidiacon (protodiacon)
 • în perioada studiilor, între 1994-2000, pe lângă activitatea de pregătire a tezei de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie a Univesităţii Aristoteliene din Tesalonic, Grecia – educație cultural-duhovnicească a grupurilor de români aflate în pelerinaj la Sfântul Munte Athos şi la alte locuri sfinte din Grecia

Episcopia Buzăului, Aleea Episcopiei nr. 1, Buzău, județul Buzău

2000 - prezent

PREOT

 • oficierea slujbelor religoase
 • activităţi social-filantropice
 • organizarea serilor cultural-catehetice
 • pelerinaje
 • înființarea corului parohiei Precupeții Noi

Arhiepiscopia Bucureştilor, str. Intrarea Patriarhiei, nr. 21, sector 4, Bucureşti

Pastoral - misionar

1992 - 2000

Redactor

 • redactarea revistei Muguri

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Chesarie Episcopul, Aleea Episcopiei, nr. 3, Buzău, judeţul Buzău

învăţământ teologic ortodox preuniversitar

Activitate Misionară și Socială

Participarea la mai multe emisiuni la Radio Trinitas și Trinitas TV;

- Articole publicate în Ziarul Lumina: Criza adevărului (13 iulie 2008); Amintiri despre părintele Dumitru Stăniloae (interviu realizat de diac. George Aniculoaie și Augustin Păunoiu, 16 noiembrie 2008); Calea reîntoarcerii în rai (1 martie 2009); Numai Dumnezeu înlătură lucrarea păcatului din mintea noastră, dacă Îl rugăm cu stăruință (interviu realizat de Ciprian Bâra, 29 martie 2009); Care este rolul Spovedaniei în viața creștinului? (interviu realizat de diac. George Aniculoaie, 29 noiembrie 2009); Marele crez al omului Mihai Rădulescu (22 ianuarie 2010); Dialogul lui Dostoievski cu Dumnezeu (interviu realizat de diac. George Aniculoaie, 11 februarie 2010); Pustia, pustiirea și plânsul de bucurie făcător (14 martie 2010); Timpul ca Euharistie (11 iulie 2010); În Dogmatica sa, gândirea Sfinților Părinți este pe primul loc (11 decembrie 2011) etc.;

- În anul 1992, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Epifanie al Buzăului, inițierea Cercului de spiritualitate creştină ortodoxă „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău”, în cadrul Casei Corpului Didactic din municipiul Buzău şi al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu”; dialogul cu tinerii de două ori pe săptămână şi susţinerea conferinţelor pe diverse teme: „Teologie şi cultură”, „Teologia creştină şi esoterismul oriental” ş.a; combaterea confuziei pe care tinerii o făceau între isihasmul creştin şi yoga sau între anumite practici creştine şi disciplinele esoterice orientale (activitatea fost semnalată în revista “Muguri”, II,nr.6/1992, la rubrica “Mărturii spirituale” p. 32-34);

- În perioada 1990-1994 participare la diferite întruniri ale cadrelor didactice din judeţul Buzău, organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean; susținerea de conferințe: Teologia şi ştiinţa (Pârscov), Telogia şi istoria (Nehoiu), Teologia şi filozofia (Liceul Pedagogic “Spiru C.Haret”, Buzău) ş.a.;

- În anul 1991 organizarea primului simpozion „Dumitru Stăniloae” la Seminarul Teologic din Buzău, cu participarea pr. prof. univ. dr. Constantin Galeriu şi a poetului Ioan Alexandru (consemnat în revista „Muguri”, II, nr.5/1991-1992);

- În perioada 1994-2000, pe lângă activitatea de pregătire a tezei de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie a Univesităţii Aristoteliene din Tesalonic, Grecia, susținerea conferinţelor referitoare, în special, la teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, în faţa studenţilor acestei universităţi (această activitate a fost consemnată în “Vestitorul Ortodoxiei” XI, nr. 218-219, 31 ian. 1999 de pr. asist. drd. Ioan Moldoveanu).

Activităţi şi responsabilităţi principale în domeniul academic și de cercetare:

- Membru în Comisia Națională pentru Disciplina Religie, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (4.11.2010-prezent);

- Teme preferată de cercetare în teologie: viața și opera Părintelui Dumitru Stăniloae; spiritualitatea filocalică, Ascetica și Mistica.

LISTĂ PUBLICAȚII

Lucrări:

Η θεολογία του π. Δημητρίου Στανιλοαε και η σχέση της με τη σύγχρονη ανατολική και δυτική θεολογία (Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae şi legătura ei cu teologia contemporană răsăriteană şi apuseană), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2006.

Volume coordonate sau îngrijite:

- Dialogul dintre teologie şi filosofie, 2, vol. colectiv, coordonat de Sorin Şelaru, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, 292 p;

- Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală, coordonator și coautor, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, 84 p;

- Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și Societate, vol. colectiv, în echipa de coordonatori, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2012, 270 p.

Studii și articole:

- Teologie şi ştiinţă, în „Glasul Adevărului”, IV/1993, nr. 33-34; V, nr. 38-40;

- Fenomenul Pucioasa (Preludiul marii confuzii), în „Glasul Adevărului”, 4/1993;

- Perihoreza treimică în teologia răsăriteană şi apuseană, în „Îndrumător bisericesc” Episcopia Buzăului, 1993, p. 3-21;

- Relaţia Hristos-Biserică în teologia răsăriteană şi în teologia occidentală contemporană, în „Îndrumător bisericesc”, Episcopia Buzăului, 1993, p. 43-57;

- Teologie şi cultură în Tradiţia ortodoxă răsăriteană şi în tradiţia occidentală, în „Almanah bisericesc”, Episcopia Buzăului, 1993, p. 46-66;

- Teologie şi experienţă în Tradiţia ortodoxă răsăriteană , în general, şi în Tradiţia ortodoxă românească, în special, în „Almanah bisericesc”, Episcopia Buzăului, 1995, p. 67-77;

- Problema panteismului la Nicolae Berdiaev, în „Almanah bisericesc”, 1997, Episcopia Buzăului, p.77-94;

- Concepţia despre libertate la Nicolae Berdiaev, în „Almanah bisericesc”, 1997, Episcopia Buzăului, p. 95-113;

-Teologia ortodoxă greacă în secolul al XX-lea, Studiu introductiv, la lucrarea Prof. Dr. Georgios Martzelos, Sfinţii Părinţi şi problematica teologică, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2000, p. 7-23;

- Restaurarea omului în Hristos şi în Biserică, în „Glasul Adevărului”, Episcopia Buzăului, XI, nr. 119-121, 2000, p. 55-73;

- Mântuirea în Hristos în lumina teologiei Sfântului Atanasie cel Mare. Scurte repere, în „Glasul Adevărului”, publicaţie religioasă editată de Episcopia Buzăului, XII, nr. 123, 2001, p. 25-67;

- Teologia dialectică în analiza critică a părintelui Dumitru Stăniloae, în „Ortodoxia”, LI, nr. 3-4, 2000, p. 93-104;

- Teologia Revelaţiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae în “Studii Teologice” nr.1-2/2001;

-Intregrarea teologică a filosofiei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae,în „Ortodoxia” nr. 1-2/2002, p. 157-170;

- Consecinţele teoriei sofiologice a lui Serghie Bulgakov în hristologie, în analiza critică a Părintelui Dumitru Stăniloae, în rev. “Ortodoxia”, LIV, nr.3-4/ 2003, p. 128-158;

- Integrarea teologică a filozofiei lui Heidegger, în rev. “Studii Teologice”, nr. 3-4/ 2003, p. 46-58;

- Panteismul la Nicolae Berdiaev, , în rev. “Studii Teologice”, nr. 3-4/ 2003, p. 123-138;

- Eclesiologia Părintelui Dumitru Stăniloae în contextul eclesiologiei ortodoxe contemporane, în rev. „Ortodoxia”;

- Teologia Sfântului Grigorie Palama reflectată în opera Părintelui Dumitru Stăniloae, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, 2003;

- Identitate şi globalizare în viziune creştin-ortodoxă,publicat în lucrarea „Globalizare şi identitate naţională”, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006 (referat susţinut la Simpozionul „Globalizare şi identitate naţională”, organizat de Direcţia de Informare şi Relaţii Publice, desfăşurat la 18 mai 2006).

- Raportul dintre teologia patristică și teologia „postpatristică”, în rev. „Ortodoxia”, nr. 2/2012 (interviu realizat de Nicușor Deciu);

- „Patristica restauratio” în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Implicațiile apariției Filocaliei românești pentru teologia și viața bisericească, comunicare susținută în cadrul Congresului Internațional de Teologie „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”, București, 4-7 octombrie 2013, publicat în „Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian”, anul universitar 2012-2013, pp. 283-295;

- Asceză și mistică în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae, studiu publicat în vol. „Implicațiile pastorale și misionare ale teologiei mistice ale Părintelui Dumitru Stăniloae”, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2013, pp. 159-181;

Articole publicate în suplimentul cultural “Alfa şi Omega” al “Cotidianului”:

- „Patristica restauratio” în opera Părintelui Dumitru Stăniloae, în “Alfa şi Omega” IV, nr. 10 (36), oct. 1995;

- Integrarea teologică a culturii secolului XX , în “Alfa şi Omega” V, nr. 10 (48), oct. 1996.

Articole publicate în „Vestitorul Ortodoxiei”:

- Mircea Vulcănescu - Sfântul din cimitirul de pe Dealul Robilor , V, nr. 107, dec. 1993;

- Teologia ortodoxă greacă în secolul al XX-lea, XII, aug. 2003;

- Părintele Stăniloae, date biografice şi bibliografice, XV, nr.322-323, nov. 2003;

- Părintele Dumitru Stăniloae : un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Ortodoxiei secolului al XX-lea, XV, nr.322-323, nov. 2003.

Articole publicate în „Chemarea credinţei”:

- Mărturisitor al acestui veac: Părintele Dumitru Stăniloae, VIII, nr. 83-84, 2002;

- Părintele Dumitru Stăniloae : un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Ortodoxiei secolului al XX-lea, XI, 121-122, 2003.

Articole publicate în revista „Muguri”:

- Sfânta Scriptură în viaţa credincioşilor, I, nr. 1-2/1990;

- Eroismul umilinţei, I, nr. 3-4/1991;

- Educaţie religios-morală sau moral-religioasă?, II, nr.5/1991-1992;

- Comentariu la „Scrisoare către Rafail” a lui Constantin Noica, II, nr.6/1992.

Conferințe, simpozioane, congrese de teologie:

Participarea la diferite conferinţe, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale:

- Congresul Internațional Interdisciplinar Tesalonicul ca centru de teologie ortodoxă. Perspective în Europa contemporană (mai 1997);

- Simpozionul internaţional “Dumitru Stăniloae”, organizat de Patriarhia Română, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist; referent principal la secţia a III-a, care a avut ca temă “Restaurarea omului în Hristos şi în Biserică”; susținerea referatului De la omul “fiinţă spre moarte” al lui Heidegger la omul “fiinţă spre Înviere” al Părintelui Stăniloae (octombrie 2000);

- Simpozionul „Sfântul Grigorie Palama şi teologia contemporană”, organizat de Patriarhia Română, în cadrul căruia i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Georgios Mantzaridis de la Facultatea de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic; susţinerea referatului cu tema Teologia Sfântului Grigorie Palama reflectată în opera Părintelui Dumitru Stăniloae (12 noiembrie 2001);

- Organizator al Simpozionului cu tema „Părintele Dumitru Stăniloae-model de teologhisire”, la Seminarul Teologic din Buzău; susținerea referatului Polemica Părintelui Dumitru Stăniloae cu poetul Lucian Blaga (noiembrie 2001);

- Organizator al Simpozionului „Emil Cioran”, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău; susținerea conferinţei cu tema: Emil Cioran şi nihilismul secolului al XX-lea (aprilie 2002);

- Simpozionul „Globalizare şi identitate naţională”, organizat de Direcţia de Informare şi Relaţii Public; susținerea referatului cu tema Identitate şi globalizare în viziune creştin-ortodoxă (18 mai 2006);

- Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, ediţia a II-a (Bucureşti, 19–20 iunie 2008);

- Simpozionul „Violenţa în familie şi consecinţele ei sociale” (Bucureşti, 11-12 decembrie 2008);

- Referat susținut în cadrul Simpozionului „Demnitate şi justiţie pentru toţi” (Bucureşti, 13 decembrie 2008);

- Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, ediţia a III-a (Bucureşti, 14-15 mai 2009);

- Organizarea Congresului Internațional de Teologie „Sfântul Vasile cel Mare” (București, Palatul Patriarhiei și Academia Română, noiembrie 2009);

- Referat susținut în cadrul Simpozionului internațional „Misiunea sacramentală a Bisericii în context european” (Bruxelles, 28 iunie – 1 iulie 2011);

- Organizarea Congresului Internațional de Teologie „Familia creștină, binecuvântare pentru Biserică și societate” (Palatul Patriarhiei, noiembrie 2011);

- Organizarea Simpozionului Ioan Alexandru, poetul creștin (Amfiteatrul Dumitru Stăniloae al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, 29 martie 2012);

- Conferința „Teologia lui Dietrich Bonhoeffer”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București (București, 24 aprilie 2012);

- Simpozionul Internațional dedicat Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, organizat de Univeristatea din București (la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, 14-16 mai 2012);

- Simpozionul Internațional „Dumnezeu Vindecătorul, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”, organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos; susținerea referatului Iisus Hristos, Mântuitor al firii omenești și Vindecător al patimilor (Galați, 16 mai 2012);

- Organizarea Simpozionului 100 de ani cu Nicolae Steinhardt, cu ocazia centenarului nașterii acestuia (Amfiteatrul Dumitru Stăniloae al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, 29 mai 2012).

În cadrul „Serilor Filocalice”, organizate de ASCOR, susținerea următoarelor conferinţe:

- Părintele Dumitru Stăniloae-în polemicile sale cu contemporanii (în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, noiembrie 1997);

- Părintele Dumitru Stăniloae: „Patristica restauratio” (în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, noiembrie 2001);

- Părintele Dumitru Stăniloae: scholiile sale filocalice (în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, noiembrie 2003);

- Ascultarea – desăvârşita libertate (în aula Spitalului Universitar din Bucureşti, noiembrie 2005);

- Anamneza între chronos și kairos (Facultatea de Teologie din București, 24 noiembrie 2008);

- Cum ne vede Dumnezeu; frumusețea nestinsă din om (în Aula Magna Teoctist Patriarhiei a Palatului Patriarhiei, 16 noiembrie 2009);

- Frumosul în literatura lui F.M. Dostoievski (în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, 27 noiembrie 2009);

- Iubirea de frumos la F.M. Dostoievski (în Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, 21 martie 2010);

- Umanitatea abstractă a ideologiilor și persoana în lumina învățăturii creștine (ASCOR Sibiu, noiembrie 2010);

- Cunoașterea voii lui Dumnezeu (ASCOR București, 10 aprilie 2011);

- Maica Domnului și femeia modernă (ASCOR București, 1 aprilie 2012).