PAGINA PERSONALĂ

Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
Cadru Didactic
Teologie Istorică, Biblică şi Filologie
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

Data şi locul naşterii: 12.08.1967, Bucureşti;

Stare civilă: căsătorit 1991;

Copii: Mihnea – Nicolae (n. 2000);

Părinţii: Preotul Dr. Nicu Moldoveanu –  Prof. Univ. Facultatea de Teologie ”Iustinian Patriarhul” și membru al Uniunii Compozitorilor şi preoteasa Steliana;

Date generale:

 • 1981-1985 - Liceul Nicolae Bălcescu (actual Sf. Sava) Bucureşti;
 • 1989 - Licenţiat Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti.
 • 1989-1993 - cursuri de doctorat Bucureşti sub îndrumarea Prof. Dr. Emilian Popescu. 
 • 1993-1999 - bursă de studii doctorat Atena şi Tesalonic.
 • Hirotonit preot în 1992.
 • Doctor în teologie cu teza “Relaţii între Ţările române şi Muntele Athos (1650-1863)”, sub îndrumarea Prof. Athanasios Karathanasis, (Thesalonic, 1999).
 • 1999 - numit preot la parohia “Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, Protoieria III Capitală.
 • Din 2003 – preot la paraclisului Ambasadei Greciei la Bucureşti, cu binecuvântarea PF Părinte Patriah Teoctist.

Distincții:

2005 - Crucea Patriarhiei Ecumenice,

iunie 2008 - Iconom stavrofor, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel.

Domeniu de pregătire și competențe:

Istorie antică și medievală;

Istoria relațiilor cu Locurile Sfinte;

Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Activitate didactică:

1993 - asistent suplinitor Istorie Bisericească Universală.

1999 - Asistent titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Catedrei de Teologie istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti şi suplinitor la disciplina Patrologie. 

Din 2001- Lector titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

1 octombrie 2006 – Conferenţiar titular pentru aceeași disciplină.

1 octombrie 2013– Profesor titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

2013 – propus de către conducerea Facultății și aprobat de ARACIS pentru a preda Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Facultatea de Teologie de la Atena-Grecia, ce se deschide sub tutela Universității București

Contribuţii şi în următoarele direcţii:

 1. Coordonare teze de licenţă şi dizertaţii Master;
 2. Referent în Comisii de doctorat;
 3. Membru în Comisiile de admitere în facultate;
 4. Membru în Comisiile de titularizare;
 5. Membru în comisiile de definitivat;
 6. Îndrumător și referent al lucrărilor de grad II și I pentru profesorii de religie;
 7. Membru în comisiile de atestat teologic;
 8. Membru în comisia de atestare a preoţilor militari;
 9. Membru în Comisia de olimpiadă de la Piteşti (2002);

10. Membru în Comisia de Istorie Ecleziastică comparată;

11. Membru organizator al Congresului ” Ţările Române şi Locurile Sfinte de-a lungul timpului”, 2006.

12. Membru comisia de organizare a Congresului internațional ”Sf. Vasile cel Mare 379-2009”, 2-4 noiembrie, 2008.

13. Membru autor și coordonator al vol. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Edit. ”Cuvânul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009;

14. Membru în comisia de coordonare și redactare al. Vol. ”Autocefalie, libertate și demnitate”, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

15. Membru în comisia de coordonare și redactare al. Vol. ”Autocefalie, libertate și responsabilitate”, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010.

16. Membru în comisia de redactare a Enciclopediei ”Istoria monahismului românesc”.

 

Participări active la conferinţe (comunicări susținute), în țară și străinătate:

 1. Secvenţe din istoria relaţiilor românilor cu Muntele Athos, Facultatea de Teologie - Tesalonic, 28-30 nov. 1997;
 2. Religia în şcoală, în România, Alexandroupoli-Grecia, 1997;
 3. Traducerea operei Sfântului Nicodim Aghioritul în româneşte şi circulaţia acestor traduceri, mănăstirea ”Sf. Nicodim Aghioritul”, Goumenissa-Grecia, sept. 1999;
 4. Circulaţia traducerilor slave şi româneşti ale operei lui Grigorie Palama în spaţiul românesc, 12-14 noiembrie, 2001, Patriarhia română, Bucureşti;
 5. Contextul european al apariţiei uniatismului şi Şcoala ardeleană, 11 decembrie, 2001, Facultatea de Teologie ortodoxă, Bucureşti;
 6. Actualitatea normelor disciplinar-moralizatoare ale Sfinţilor Trei Ierarhi, 30 ianuarie 2004, Hramul Facultăţii, susținută în Aula mare a Patriarhiei;
 7. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Protector al Locurilor Sfinte, conf. susţinută la mănăstirea Putna la Congresul organizat cu prilejul a 500 de ani de la moartea voievodului, 18-25 aprilie 2004;
 8. Ştefan cel mare şi Sfânt. Argumente pentru sfinţenia sa, conf. susţinută la Facultatea de Sociologie din Bucureşti, împreună cu istoricul militar Mircea Dogaru, la 1 iunie 2004;
 9. Ce l-a impus pe Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa poporului”, conf. susţinută pe 2 iunie 2004 în faţa preoţilor din capitală, în prezenţa PF Patriarh Teoctist;

10. În 15-18 octombrie 2006 am fost organizator principal, împreună cu Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş şi Lect. Dr. Adrian Marinescu, al unui Simpozion internaţional cu tema „Ţările Române şi Locurile Sfinte de-a lungul timpului”. Am susţinut conferinţa cu tema „Aspecte ale relaţiilor Tărilor Române cu Muntele Athos după cercetări mai noi”;

11. Pastoraţie şi misiune în contextul unei lumi în schimbare (migraţia), Conferinţă pregătită pentru adunarea preoților din capitală, nov. 2007;

12. Organizator al expoziţiei „Sf. Vasile cel Mare în cultura românească”, în cadrul Congresului teologic internaţional „Sf. Vasile cel Mare”, publicând un album cu manuscrisele şi cartea veche românească reprezentativă ce conţin texte ale Marelui Sf. Părinte, în română, greacă sau slavonă, 3 noiembrie 2009;

13. Date generale privind contribuția lui Antim Ivireanul la cultura românească, Comunicare susținută la Simpozionul ”Cuvântul scris”, 23-24 octombrie 2008, la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” din București.

14. Contextul istoric al păstoriei primului mitropolit al Țării Românești (Iachint de la Vicina) și câteva posibile argumente pentru canonizarea sa. La 650 de ani de la numirea sa (1359-2009), conferinţă Lacul Sărat, 28-29 sept. 2009:

15. ”Câteva personalități și influențe athonite în Țările Române, în secolele XVII-XIX”, Simpozionul internațional ”Macedonia creștină și Țările Române”, Tesalonic, 14-15 octombrie, 2010;

16. Conferința Dimensiunea turistică a pelerinajului religios (sau Poate fi turismul religios un pelerinaj?), susținută la 13 noiembrie 2012, la Facultatea de Teologie, în cadrul manifestării ”Pelerinajul religios în România contemporană”, organizată de dl. Lect. Dr. Laurențiu Tănase.

17. Receptarea sfințeniei împăratului Constantin cel Mare de către Biserică – la Congresul internațional de la București, 21-23 mai 2013.

18. Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele Române, conferință susținută la Simpuzionul Național ”Secularizarea averilor bisericești”, organizat sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române la 12 noiembrie 2013.

Am dat mai multe interviuri pe teme istorice la ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române, am avut emisiuni la Radioul şi Televiziunea Trinitas, pe următoarele teme: Muntele Athos, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, C-tin Brâncoveanu, Şerban Cantacuzino, Nicolae Iorga, Filaret și Neofit Scriban, Biblia în istorie, istoria eparhiilor de Argeş şi Muscel, şi a celei a Dunării de Jos, istoricul unor biserici ş.a. Am contribuit la realizarea unor documentare privind viața Sf. Dimitrie Basarabov (2012), monografia bisericii grecești din București (2011), viața și opera lui Neagoe Basarab și apoi a lui Șerban Cantacuzino (2012), interviu privind închinările de mănăstiri și secularizarea averilor mănăstirești (Dialogurile Trinitas, 2012); Despre voievodul Neagoe Basarab (emisiunea Dialogurile Trinitas, 27 sept. 2013); Interviu despre reacțiile internaționale la secularizarea averilor bisericești din timpul lui Cuza (la emisiunea Dialogurile Trinitas, 13 noiembrie 2013); Despre ctitoriile Sf. Elena (emisiunea Moștenirea bizantină în România, octombrie 2013); Despre fixarea calendarului creștin (Trinitas Tv, decembrie 2013); Despre personalitatea voievodului martir Constantin Brâncoveanu (emisiunea  Ziarul Lumina. Actualități, decembrie 2013). Alte interviuri pe diverse teme.

 

 

 

 

LISTĂ PUBLICAȚII

Cărţi de autor și coordonate

 1. Contribuţii la istoria relaţiilor Muntelui Athos cu ţările române (1650-1863). În întâmpinarea a 1040 de ani de la fondarea Muntelui Athos (963-2003), Bucureşti, 2002, 512 pag. Volumul a mai fost publicat şi în 2002 la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR (după apariţia în „BOR”, 1-6, 2002, pag. 284-426 şi nr. 7-9, 2002, p. 247-420).
 2. Contribuţia Sf. Părinţi la conturarea dogmei creştine până în sec. V. O vedere specială asupra dogmei hristologice şi trinitare, Edit. Agapis, 2003, 218 pag.
 3. Epoca iustiniană şi creştinismul la Dunărea de Jos (sec. VI), Bucureşti, 2006, 190 pag.
 4. Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries, papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 oct. 2006, îngrijită de Pr. Prof. Emanoil Băbuş, Pr. Conf. Ioan Moldoveanu şi Lect. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti, Edit. Sofia, 2008, pp. 221 + 47 imagini.
 5. Autocefalia, libertate și demnitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, membru în Comisia de coordonare și redactare.
 6. Autocefalie și responsabilitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, membru în Comisia de coordonare și redactare.
 7. Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Edit. ”Cuvânul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009, coautor (pp. 21-24, 27-35, 38-50, 451-452, 455-460, 468-469).
 8.  Sf. Vasile cel Mare în cultura românească, album conținând manuscrisele şi cartea veche românească reprezentativă ce conţin texte ale Marelui Sf. Părinte, în română, greacă sau slavonă, alcătuit cu prilejul Congresului teologic internaţional „Sf. Vasile cel Mare”, Bucureşti, 2009.  
 9. Membru coordonator al volumului ”Istoria Monahismului Românesc”, comisie mixtă Patriarhia română-Academia Română (în curs de apariție).
 10. Reveniri asupra uniatismului românesc. Cu o traducere a studiului lui Cyril Charon (Korolevsky): L’Uniatisme, Definition. Causes, Effets. Etendue. Dangers. Remedes, (din rev.  Irenikon, nr. 5-6, 1927), Editura Universității București, 2014. 168 pag.

Studii şi articole publicate în românește:

 1. ”Mănăstirea Cotmeana, în trecut şi astăzi”,în BOR, nr. 1- 6, 1996, pp. 290-316;
 2. ”Atitudinea clerului ortodox ardelean din secolul al XVIII-lea faţă de uniatism”, în BOR, nr. 11-12, 1992, pp. 144-175;
 3. ”Biserici bucureştene demolate în timpul comunismului”, în BOR, nr. 10-12, 1993, pp. 178-193; 
 4. ”Schituri şi mănăstiri din Transilvania distruse de generalul Nikolaus von Bukow”, în BOR, nr. 1-6, 1996, pp. 247-268;
 5. ”Relaţii ale Mănăstirii Grigoriu de la Muntele Athos cu Ţările române (1650-1863)”, în BOR, nr. 1-5, 1996, pp. 273-285;
 6. ”Mănăstirea Dohiariu de la Muntele Athos şi Țările române (1650-1863)”, în BOR, nr. 7-12, 1996, pp. 299-312;
 7. ”Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos şi legăturile ei cu Ţările române (1650-1863)”, înBOR, nr. 7-12, 1996, pp. 431-444;
 8. ”1000 de ani de existenţă a mănăstirii Xenofont de la Muntele Athos” (21-26 oct. 1998),  în Vestitorul Ortodoxiei, noiembrie, 1998.
 9. ”Patriarhii ecumenici în Ţările Române de-a lungul timpului”, în Pagina creştină a ziarului “Ziua”, 14 oct. 2000;
 10. ”Personalităţi atonite în Țările române”, în GB, nr. 1-4, 1999, p. 136-143 şi vol. Românii şi Muntele Athos, Editura Paralela 45, 2002, pp. 206-211;
 11. ”Prezenţa românească la Sfântul Muntele Athos (1650-1863)”, în GB, nr. 5-8, 1999, p. 95-107 şi în vol. „Românii şi Muntele Athos”, Editura „Paralela 45”, 2002, pp. 346-355; 
 12. ”Mănăstirea Xiropotamu de la Muntele Athos şi Țările române”,în ST, nr. 1-2, 2000, pp. 84-100;
 13. ”Ortodoxia, factor de regres?”, în Ortodoxia, nr. 1-2, 2000, pp. 6-12;
 14. ”Feminismul şi concepţia ortodoxă despre hirotonia femei”, în Ortodoxia, nr. 1-2, 2000, pp. 132-138;
 15. ”Aspecte privind relaţiile Mănăstirii Ivir din Muntele Athos cu Ţările române”, în Biserica Ortodoxă, Revista Sf. Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului, an II, nr. 2, 2000, pp. 88-108;
 16. ”Capitala Muntelui Athos de la Karies-Protaton şi Ţările Române”, în Biserica Ortodoxă, Revista Sf. Episcopii a Alexandriei şi Teleormanului, an II, nr. 1, 2000, pp. 66-93;  
 17. ”Mănăstirea Esfigmenu de la Athos şi Moldova (1650-1863), în Teologie şi Viaţă, nr. 8-12, 2001, Trinitas-Iaşi, pp. 63-73;
 18. ”Contribuţii la istoria relaţiilor mănăstirilor Cutlumuş şi Zografu din Sf. Munte Athos cu Ţările Române”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2001, pp. 231-256;
 19. ”Circulaţia operelor palamite în spaţiul românesc”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, 2002, pp. 563-579;
 20. ”Sf. Grigorie de Nazianz şi traducerile operelor sale (slavă şi română) în spaţiul românesc”,în volumul Studia Historica et ecclesiastica, Omagiu Profesorului Emilian Popescu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2003, pp. 491-509.   
 21. ”Mănăstirea lui Mihai Viteazul de la Muntele Athos - Simonopetra - şi câte ceva din legăturile ei cu ţările noastre”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2003, pp. 173-180.
 22. ”Chipul preotului după Sf. Vasile cel Mare”, în Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2003, pp. 83-90 şi în Studia Basiliana, III, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp. 453-462.
 23. ”Mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos şi legăturile ei cu Ţările Române”, în Renaşterea, Râmnicu-Vâlcea, ianuarie-martie şi aprilie-iunie, 2001.
 24. ”Mănăstirea Dionisiu de la Muntele Athos şi Ţările Române. Date noi”, învol. omagial pentru Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Slujitor al Bisericii şi al Neamului, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp. 358-366.
 25. ”Ce l-a impus pe Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa naţională şi a Bisericii?”conferinţă ţinută în faţa preoţilor din capitală, 2 iunie 2004, publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Universitatea Bucureşti, 2005, pp. 211-226;
 26. ”Actualitatea normelor disciplinar-moralizatoare ale Sfinţilor Trei Ierarhi”(conferinţă ţinută la cu ocazia hramului Facultăţii de Teologie, 30 ianuarie 2004), în Almanah bisericesc, Slobozia, 2010, pp...... ;
 27. ”Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) şi traducerile operelor sale în România - la 195 de la moartea sa”, în Glasul Bisericii, nr. 9-12, 2004, pp. 300-311;
 28. ”Sfântul Ştefan cel Mare, protector al Muntelui Athos”, conferinţă ţinută la Putna 18-23 aprilie 2004 şi publicată în Ştefan cel Mare şi Sfânt, Atlet al credinţei creştine, Sf. Mănăstire Putna, 2004, pp. 157-178 şi în vol. Altfel despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, Ed. Anastasia (sub coordonarea lui Sorin Dumitrescu), 2004, pp. 217-239;
 29. ”Contribuţii la istoria relaţiilor dintre Mănăstirea Ivir din Muntele Athos şi Ţările Române. Perioada 1650-1863”,în Almanahul bisericesc la Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2001, pp. 190-206;
 30. ”Ţările Române şi Locurile Sfinte, de-a lungul veacurilor”(prezentare a Simpozionului „Ţările Române şi Locurile Sfinte”, Bucureşti, 15-18 octombrie 2006), în BOR, nr. 9-12, 2006, pp. 106-111;
 31. ”Personalităţi athonite în Ţările Române (1650-1863)”, în Românii şi Muntele Athos, vol. I, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 555-562; 
 32. ”Danii româneşti la mănăstirea Xiropotamu”, în Românii şi Muntele Athos, vol. I, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 654-665;
 33. ”Prezenţa monahală românească la Sf. Munte”, în Românii şi Muntele Athos, vol. II, Edit. Lucman, Bucureşti, 2007, pp. 288-301;
 34. Aspecte ale relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos, după cercetări mai noi, în revista „Tabor”, Edit. Renaşterea, Cluj, nr. 4, iulie, 2004, p. 73-86;
 35. ”Contextul european al înfăptuirii uniaţiei din Transilvania (1698-1701). Câteva consideraţii privind şcoala ardeleană”, în Anuarul Fac. de Teologie - Patriarhul Iustinian, nr. 7, 2007, pp.
 36. ”Vasile Grecu, istoric al Bizanțului și al Bisericii Române”, în ”Studii Teologice”, nr. 4, 2008, pp. ;   
 37. ”Contextul istoric al păstoriei primului mitropolit al Țării Românești (Iachint de la Vicina) și câteva posibile argumente pentru canonizarea sa. La 650 de ani de la numirea sa (1359-2009)”,în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Iustinian Patriarhul” București, 2009, pp. 651-670;
 38. ”Revoluțiile ca fenomen istoric”, în ziarul ”Lumina”, 6 decembrie 2009; 
 39. ”Introducere”lavol. Ierom. Marcu-Marian Petcu, Atlas istoric al mănăstirilor și schiturilor ortodoxe din România, Biblioteca națională a României, București, 2010. pp. 7-11;
 40. ”Introducere” la vol. Ierom. Marcu-Marian Petcu, Mănăstiri și Schiturii din Moldova, astăzi dispărute, Biblioteca Națională a României, București, 2010, pp. 9-10;
 41. ”Monografia Bisericii Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, în Monografia Protoieriei III Capitală, București, 2009, pp. 163-169;
 42. ”Așezămintele ortodoxe românești de la Muntele Athos”, în vol. Autocefalie și comuniune, Edit. Basilica a Patriarhiei române, București, 2010, pp. 621-637;
 43. ”Tiparul cărţilor de cult în limba română, Premisă a autocefaliei Bisericii ortodoxe române”, în vol. Autocefalie, libertate și demnitate, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, pp. 264-278;
 44. ”Personalităţile şi aşezămintele româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX până azi”, în revista Tabor, nr. 10, ianuarie, 2012, pp. 39-54.
 45. ”Din legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri românești ”închinate” (I), în revista Tabor, 2012, an VI, nr. 1, pp. 6-28.
 46. ”Sfântul Voievod Neagoe Basarab. O specială privire asupra relațiilor sale cu mănăstirile de la Sf. Munte Athos, la 500 de ani de la înscăunare”, în vol. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ctitor de biserici și cultură românească, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2012, pp. 97-115.
 47. ”Tipografiile vechi din Principatele române” în Dicționar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, București, 2013, pp. 812-818.
 48. ”Precuvântare” la vol. Kostas V. Karastathis, Marele Constantin, învinuiri și adevăr. Studiu istoric, 429 p.,(traducere de preot Andrei Ion Țârlescu), Editura Egumenița, 2013, pp. 21-24.
 49. În curs de apariție: ”Monahismul athonit de-alungul veacurilor”, pentru vol. Istoria monahismului românesc.
 50. În curs de apariție: ”Legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri româneşti „închinate”, pentru vol. Istoria monahismului românesc.
 51. ”De ce împăratul Constantin cel Mare Sfânt?”, comunicare susținută la Congresul internațional ”Sfinții Împărați Constantin și Elena. 1700 de ani de la Edictul de la Mediolanum”, de la București, 21-23 mai 2013, publicată în vol. Cruce și Misiune. Sfinții Împăarți Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii. II, Editura Basilica, București, pp. 217-236.
 52. ”Sfințenia Împăratului Constantin cel Mare și receptarea ei de către Biserică”, în Ortodoxia, seria II, an V, nr. III, iulie-sept. 2013, pp. 40-63.
 53. ”Reacții bisericești naționale și internaționale privind secularizarea averilor mănăstirești. Un preambul la secularizarea averilor bisericești de la 1863 din Principatele Române”, conferință susținută la Simpozionul Național ”Secularizarea averilor bisericești”, organizat sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române la 12 noiembrie 2013, publicată în volumul Secularizarea averilor bisericești. 1863. Motivații și consecințe, Editura Basilica, București, 2013, pp. 23-87.

În limbi străine:

 1.  Μεταφράσεις έργων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη ρουμανική γλώσσα (Traduceri ale operei Sf. Nicodim Aghioritul în limba română), în vol. ”Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: η ζωή και η διδασκαλία του. 250 χρόνια από την γέννηση του/190 χρόνια από την κοίμηση του” (Sf. Nicodim Aghoritul: viaţa şi învăţătura sa. 250 de la naştere şi 190 de ani de la adormirea sa), 21-23 sept. 1999, vol. Β΄, Εκδοση Ιερού Κοινοβίου οσίου Νικοδήμου, Γουμένισσα, 2006, p. 147-157;
 2. O Bibliografie a Isihasmului românesc (lb. rusă), în volumul ”Isihasmul. Annotirobannaea Bibliografia” (rus.) (Hesychasm. An annotated bbibliography), Institute of Human Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 2004, cap. 13, pag. 726-755; şi în ”Anuarul Facultăţii de Teologie de la Bucureşti”, 2004, p. 439-469; ”Anuarul Facultăţii de Teologie din Cluj”, 2004);
 3. Aspects of the relations of the Romanian Principalities with Mount Athos on the light of recent research findings, în vol. „Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries, papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 oct. 2006”, Bucureşti, Edit. Sofia, 2008, p. 53-69;
 4. În curs de apariție textul comunicării de la Simpozionul internațional Macedonia creștină și Țările Române, Tesalonic, 14-15 octombrie, 2010, cu titlul ”Câteva personalități și influențe athonite în Țările Române, în secolele XVII-XIX”.

Recenzii

 1. ”Florin Marinescu, Τα ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Oρους. Αρχείο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου” (Documentele româneşti de la  Muntele Athos. Arhiva Sf. Mănăstiri Xiropotamu), Atena, 1997; ”Florin Marinescu, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Ορους Αρχείο Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου” (Documente româneşti din Sfântul Munte. Arhiva Sfintei Mănăstiri Kutlumuş) apărută la aceeaşi editură, sub egida Centrului de Studii Neoelenice din Atena, 1998, (în Glasul Bisericii, nr. 1-2, 2000, pp. 116-117).
 2. Matei CAZACU și Dan Ioan MUREȘAN, Ioan Basarab, un domn român la începuturile Țării Românești, editura Cartier, Chișinău, 2013, 242 pag., în ”Ziarul Lumina”, cotidian al Patriarhiei Române, 20 noiembrie 2013; în ”Studii Teologice”, nr. 4, 2013, pp. 283-286.

Studii în pregătire:

 1. Aspecte ale influenţei bogomilismului în Ţările Române.
 2. Completări la Monografia bisericii Sf. Nicolae -  Dudeşti Cioplea I din Bucureşti (Album).  
 3. Date generale privind contribuția lui Antim Ivireanul la cultura românească (pt Revista Tabor) .

Volume în pregătire:

 1. O istorie a Bisericii prin călători.
 2. Biserica şi Fanariotismul.
 3. O istorie a Bisericii Ortodoxe Române povestită celor tineri.
 4. Relațiile între Țările Române și Locurile Sfinte din Grecia continentală.
 5. Arhiep. Hrisostom Papadopoulos, Istoria Bisericii Greciei (traducere din limba greacă).

RESURSE STUDENȚI

CV - Pr. Prof. Dr. Ioan MOLDOVEANU

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
-