PAGINA PERSONALĂ

Prof. Dr. Mihaela Palade
Prof. Dr. Mihaela Palade
Prof. Dr. Mihaela Palade
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE:

 • Nume, prenume: PALADE MIHAELA
  Locul şi data naşterii: Bucureşti, 16 septembrie 1958.
  Funcţia didactică: profesor.

STUDII:

LICEALE: 1973-1978, Liceul Industrial de Arhitectură din Bucureşti.

UNIVERSITARE:

 • 1978-1984 – Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti, tema proiectului de diplomă: Restructurare-Conservare urbană a zonei Splai-Călăraşi.
 • 1990-1994 – Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Universitatea din Bucureşti, teza de licenţă: Câteva aspecte ale arhitecturii religioase bizantine din epoca Paleologilor şi implicaţiile lor actuale.

DOCTORALE:

 • 1995-2002 – Cursurile de doctorat ale Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", cu tema Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, teză susţinută pe 26 martie 2002.
 • 2007-2012 – Cursurile de doctorat ale Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, domeniul fundamental ARTE, domeniul de doctorat Arte Plastice şi Decorative, cu tema O abordare estetică a iconografiei Imnului acatist din pictura exterioară a bisericilor moldoveneşti, teză susţinută pe 27 sept. 2012.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

 • franceza
 • engleza

ACTIVITATE PROFESIONALĂ ŞI DIDACTICĂ:

 • 1984-1993 arhitect proiectant.
 • 1992-1993 profesor de Religie, colaborator extern.
 • 1993-2001 profesor de Religie, Şcoala 93, titularizare şi definitivat din anul 1996.
 • 1995-1996 asistent (colaborator extern) în cadrul Specializării Patrimoniu Cultural din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" a Universităţii din Bucureşti; 1996-1998 asistent, în regim de plata cu ora, în cadrul Specializărilor Teologie Pastorală şi Patrimoniu Cultural şi Pictură Bisericească.
 • 1998-2001, lector în regim de cumul, în cadrul Specializărilor Patrimoniu Cultural şi Pictură Bisericească.
 • 2001 - titularizare pe post de lector, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Specializările Conservare-restaurare şi Arte plastice.
 • 2004-2009, conferenţiar Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Catedra Artă sacră.
 • 2009-prezent, profesor Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Departamentul Teologie sistematică, practică şi Artă sacră.

ORE DE CURSURI ŞI SEMINARII PREDATE (de-a lungul întregii activităţi didactice):

 • Artă creştină
 • Istoria artei creştine în România
 • Istoria artei universale şi româneşti
 • Estetica teologică
 • Studiul compoziţiei
 • Spaţiul eclesial
 • Principii compoziţionale specifice iconografiei creştine
 • Protecţia patrimoniului cultural în faţa dezastrelor
 • Particularităţi compoziţionale ale picturii de tradiţie bizantină

PARTICIPĂRI LA CONGRESE ŞI SIMPOZIOANE

INTERNAŢIONALE:

 • Omul de cultură în faţa descreştinării¸ Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, 15-16 mai 2005, cu prelegerea Desacralizarea artei sacre.
 • Identitate creştină şi dialog în noul context european, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, 5-7 mai 2006, cu prelegerea Arta creştină între libertatea tradiţiei şi sclavia libertăţii.
 • Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, XI-th European Conference on Science and Theology, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae", Iaşi, 3-4 aprilie 2006, cu prelegerea Importanţa moştenirii bizantine în contextul definirii artei sacre româneşti.
 • Ţările Române şi Locurile Sfinte,Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Bucureşti, 15-18 oct. 2006.
 • Cosmosul, între frumos şi apocaliptic – un recurs etic asupra ecologiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, 4-6 mai 2007, cu prelegerea Podoaba exterioară a bisericilor ortodoxe, simbol al cosmosului restaurat.
 • Sfântul Ioan Gură de Aur, Episcop, Teolog, Filantrop, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", Sibiu, 18-19 oct. 2007, cu prelegerea Sfântul Ioan Gură de Aur – apostol al frumuseţii creaţiei.
 • 2nd Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae", Iaşi, 8-9 mai 2008, cu prelegerea Ctitori şi restauratori – implicarea domnitorilor români în dăinuirea ctitoriilor.
 • Libertate şi responsabilitate – iniţiative şi limite în dialogul religios, simpozion teologic internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, 4-6 mai 2009, cu prelegerea Prezenţe străine în arhitectura eclesială românească – între sinteze şi stângăcii.
 • Diversitate în arhitectura de interior, Universitatea de Arhitectură şi urbanism, Facultatea de arhitectură de interior, 10-11 iulie 2009, cu prelegerea Particularităţi ale spaţiului eclesial ortodox.
 • Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii, Conferinţă internaţională, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”,  16-18 octombrie 2009, cu prelegerea Elemente estetice în omiliile Sfântului Vasile cel Mare.
 • Invazia non-valorilor într-o lume multimedia, simpozion teologic internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, 6-8 mai 2010, cu prelegerea Stabilitatea icoanei şi efemerul imaginii în contextul modernităţii.
 • European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, 3 rd Edition, 26-28, mai 2010, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae", Iaşi, 8-9 mai 2008, cu prelegerea The Lost of Iconographic Tradition under the Pressure of Modernism.
 • Educaţia din perspectiva valorilor, Conferinţă cu participare internaţională, Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia, Departamentul de pregătire a personalului didactic, 29-30 oct. 2010, cu prelegerea Arta icoanei – de la exerciţiu plastic la formare spirituală.
 • Family, Philantropy and Social ethics, Partnership Church-State in Social work, Alba Iulia, 6-8 mai 2011, cu prelegerea Aspecte ale dragostei materne în iconografia ortodoxă.
 • Familia creştină, între tradiţie şi modernitate, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 2-5noiembrie 2011, cu prelegerea Familii creştine în iconografia ortodoxă.
 • European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, 4 rd Edition, May 3-5, 2012,cu prelegerea The Gateway to Heaven – Symbolic Peculiarities of the Iconostasis in Orthodox Churches.
 • Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti, 15-16 mai 2012, cu prelegerea Iconografia Evangheliilor Sfântului Maslu în iconografia ortodoxă.
 • International Conference on Architectural Research (RE)writing History, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, 18-20 mai 2012, cu prelegerea The Wall at the Gateway to Paradise (The Iconostasis of the Orthodox Churches).
 • Diaconie şi taumaturgie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 9-10 noiembrie 2012, cu prelegerea, cu prelegerea Puterea tămăduitoare a icoanei ortodoxe.
 • Church-State Relationship from Constantine the Great to Post-Maastricht Europe, Alba Iulia, 14-15 May 2013, cu prelegerea Foundation of Saint Constantine the Great – Aspects and Interpretations of the Architectural Places.
 • European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation, ESRARC, 5 rd Edition, May16-18, 2013, cu prelegerea The Orthodox Icon, Between Window and Gateway on the Absolute.
 • Credinţă şi politică – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori şi apărători ai libertăţii religioase, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 10-11 oct. 2013, cu prelegerea Particularităţi ale iconografiei Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

NAŢIONALE:

 • Timp şi spaţiu – o abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Bucureşti, 13-14 martie 2005, cu prelegerea Spaţiul eclesial-între efortul Golgotei şi odihna Învierii.
 • Creaţie şi restaurare, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Bucureşti, 15-16 mai 2006, cu prelegerea Dumnezeu – Creator si Pictor (în scrierile patristice).
 • Probleme specifice privind conservarea şi restaurarea pridvoarelor bisericilor medievale din România, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Istorie şi Teorie a Artei, Secţia Conservare-Restaurare, 9-10 mai 2007, cu prelegerea Particularităţi simbolice ale pridvorului deschis în arhitectura sacră românească.
 • Statului religiei şi instrucţia şcolară, Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Bucureşti, 30-31 octombrie, 2008, cu prelegerea Cunoaşterea frumuseţii creaţiei şi rolul ei în modelarea sufletului.
 • Valori de patrimoniu şi arhitectură contemporană, Universitatea de arhitectură şi urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de arhitectură, sesiune de comunicări ştiinţifice, 25-26 februarie 2010, cu prelegerea Particularităţile volumetrice ale bisericii Mănăstirii Dealu în contextul arhitecturii eclesiale contemporane.
 • Târgovişte – vatră de cultură europeană, Universitatea Valahia din Târgovişte, 25-29 mai 2010, cu prelegerea Matrice stilistice renascentiste în arhitectura bisericii Mănăstirii Dealu.
 • Monumente de arhitectură şi artă religioasă românească, Grup şcolar de Construcţii şi Arhitectură "Carol I" Sibiu, 28-29 mai 2010, cu prelegerea Paramentul bisericilor ortodoxe româneşti – între clasic şi pitoresc.
 • Teologie şi mistică în opera Sfântului Chiril al Alexandriei, 25-27 iulie 2012, Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii din Craiova, cu prelegerea Sfântul Chiril al Alexandriei în iconografia ortodoxă.
 • Diaconie şi taumaturgie, 9-10 noiembrie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu prelegerea Puterea tămăduitoare a icoanei.
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a F.A.D.D. (Ediţia a V-a), cu titlul:”Tradiție și inovație în cadrul fenomenului “Arte decorative”, 30-31 mai 2012, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti/ Facultatea de Arte Decorative şi Design, cu prelegerea Limbajul arhitectural şi limbajul pictural între dialog şi conflict (pictura exterioară a bisericilor moldoveneşti).
 • Spaţiu – Artă – Arhitectură, Centrul de studii arhitecturale şi urbane şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, 20-21 aprilie 2013, cu prelegerea Structura cruciformă a bisericilor ortodoxe româneşti – interpretări şi prelucrări.

LISTĂ PUBLICAȚII

VOLUME PUBLICATE:

 1. Arhitectura religioasă bizantină în perioada Paleologilor şi influenţa asupra Ţărilor Române, Ed. Sophia, 2004, 352 pag. cu bibliografie, ISBN 973-7740-23-8.
 2. O posibilă erminie arhitecturală –alcătuirea bisericilor din spaţiul ortodox, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, 256 pag. cu bibliografie, glosar de termeni de specialitate, ISBN 973-7740-14-9.
 3. Iconoclasmul în actualitate – de la "moartea lui Dumnezeu" la moartea artei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, 206 pag., cu bibliografie, ISBN 973-7740-13-0.
 4. Arta creştină, între icoană şi tablou, Ed. Sophia, Bucureşti, 2007, 224 p., cu bibliografie, ISBN 978-973-136-052-2.
 5. Biserica Mânăstirii Dealu – istorie în forme şi culori, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Nifon, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2008, 280 pag. şi 56 de planşe color, ISBN 978-973-136-075-1.
 6. Estetica – o abordare teologică, la Editura Universităţii Bucureşti, 2008, 232 p., ISBN 978-973-737-606-0.
 7. Mănăstirea Pasărea – credinţă, artă, educaţie, (volum de autori, împreună cu Mihai-Bogdan Atanasiu), tipărită cu binecuvântarea PF Părinte DANIEL, Patriarhul BOR, 424 p., Ed. BASILICA, Bucureşti, 2013.

 

CĂRŢI ÎN CURS DE PUBLICARE:

 1. Testamentul unui imperiu creştin – perpetua artă bizantină ISBN 978-973-136-124-6

 

STUDII  PUBLICATE:

 1. Despre o posibilă teologie a artei, în Studii Teologice, Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, seria a II-a, anul LII, Nr. 1-2, ian.-iunie, 2001, pp. 180-208.
 2. Problematica mijloacelor de exprimare specifice artei sacre, în Ortodoxia, Revista Patriarhiei Române, anul LII, Nr. 1-2, ian.-iunie, 2001, pp. 115-144.
 3. Despre o posibilă erminie arhitecturală, în Glasul Bisericii, anul LVII, Nr. 9-12, sept.-dec., 2001, pp. 99-118.
 4. Riscurile ignorării semnificaţiilor teologice ale icoanei, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2000-2001, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, pp. 117-149.
 5. Biserica, spaţiu arhitectural-eclesial, în Ortodoxia, Revista Patriarhiei Române, anul LIII, Nr. 1-2, ian.-iunie, 2002, pp. 88-107.
 6. O posibilă manifestare a iconoclasmului în timpurile moderne, în Studii Teologice, Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia română, seria a II-a, anul LIV, Nr. 3-4, iulie-dec., 2002, pp. 149-182.
 7. Manifestarea tradiţiei creatoare în cadrul artei bizantine, în Studii Teologice, Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia română, seria a II-a, anul LV, Nr. 3-4, iulie-dec., 2003, pp. 185-196.
 8. Un posibil baroc al Renaşterii Paleologilor?, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2001-2002, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, pp. 419-452.
 9. Diverse forme de manifestare ale iconoclasmului în artă, în Ortodoxia, anul LIV, Nr. 1-2, ian.-iunie, 2003, pp. 199-213.

10. Manifestarea artei creştine apusene şi receptarea sa, în Glasul Bisericii, anul LIX, Nr. 1-4, ian.-aprilie, 2003, pp. 155-172.

11. Fenomenul Kitsch - între estetic şi religios, în Studii Teologice, seria a II-a, anul LV, Nr. 1-2, ian.-iunie, 2003, pp. 258-268.

12. De la imagine la icoană, sau despre regăsirea sensului originar al cuvântului, în Studii Teologice, seria a II-a, anul LV, Nr. 3-4, iulie-dec., 2003, pp. 82-94.

13. Doi pictori celebri ai secolului XIX şi "înnoirea" artei religioase româneşti, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, pp. 653-671.

14. Dimensiunea personală a creaţiei artistice – în viziunea Părintelui Acad. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în Glasul Bisericii, anul LI, Nr. 1-4, ian.-aprilie, 2004, pp. 173-188.

15. Între icoana şi imaginea Bisericii, în Mitropolia Olteniei, Revista Arhiepiscopiei Craiovei şi a Episcopiei Râmnicului, anul LVI, Nr. 1-4, ian.-aprilie, 2004, pp. 54-64.

16. Frumosul în viaţă şi dincolo de ea – repere estetice în scrierile Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, în Almanahul Bisericesc al Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Ed. Episcopiei Buzăului şi Vrancei, 2004, pp. 173-190.

17. „Înrămarea” Cuvântului!, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2003-2004, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, pp. 607-616.

18. Sentimentul ocrotirii manifestat în arta sacră ortodoxă, în Almanahul Bisericesc al Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Ed. Episcopiei Buzăului şi Vrancei, 2004, pp. 197-206.

19. Arta creştină şi nemulţumirile generate de specificul manifestărilor sale, în ST, seria a II-a, anul LVI, nr. 3-4, iulie-dec. 2004, pp. 192-206.

20. Desacralizarea artei sacre, în vol. Omul de cultură în faţa descreştinării, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005, pp. 338-370. 

21. Sacralitatea actului creator, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2004-2005, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, pp. 513-520.

22. Tipologia structurală a triconcului în lumina jertfei de pe cruce¸ în G.B., anul LIV, Nr. 5-8, mai-august 2005, pp. 129-135.

23. Arta eclesială – icoană a universului¸ în Revista teologică (Mitropolia Ardealului), serie nouă, anul XIV (86), nr. 1, ian.-mart., 2004, pp. 97-111

24. Icoana-unitatea aparentelor contrarii, în Almanahul bisericesc 2005, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Ed. Episcopiei Buzăului şi Vrancei, 2006, pp. 103-128.

25. Spaţiul eclesial-între efortul Golgotei şi odihna Învierii, în vol. Timp şi spaţiu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, , pp. 81-91.

26. Valoarea artei bizantine în contextul cultural actual, în "Mitropolia Olteniei", Revista Arhiepiscopiei Craiovei, a Episcopiei Râmnicului şi a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, anul LVII, NR. 9-12, sept.-dec./2005, pp. 41-52.

27. Arta creştină între libertatea tradiţiei şi sclavia libertăţii, în vol. Identitate creştină şi dialog în noul context european, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006, pp. 367-391.

28. Două spiritualităţi, două manifestări ale artei creştine: icoana şi tabloul, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2005-2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 725-770.

29. The Importance of the Byzantine Legacy for the Romanian Sacred Art¸în European Journal of Science and Theology, June 2006, Vol. 2, No. 2, p. 25-35.

30. Podoaba exterioară a bisericilor ortodoxe, simbol al cosmosului restaurat, în vol. Cosmosul, între frumos şi apocaliptic, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007, pp. 411-432.

31. The Symbolic Significance of the String-course in Orthodox Sacred Architecture, European Journal of Science and Theology, June 2007, Vol.3, No. 2, p. 51-60.

32. Un predicator al artei religioase într-o ţară protestantă – Rembrandt van Rijn, în Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 1-4/2007, pp. 113-142.

33. Testamentul unui imperiu creştin sau despre actualitatea culturii bizantine, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2006-2007, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 583-599.

34. Sfânta cruce – temelia arhitecturii eclesiale ortodoxe, în rev. Ortodoxia, anul LVIII, Nr. 3, iulie-august/2007, pp. 129-140.

35. Aspects of Mount Athos' contribution to the Maintenance of the Triconchial Plan in Romanian Sacred Architecture, European Journal of Science and Theology, June 2007, Vol 3, No 4, pp. 49-63.

36. Creaţia artistică între întunericul păcatului şi lumina răsăritului de sus, înMitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 9-12, 2007, pp. 111-126.

37. Sfântul Ioan Gură de Aur – apostol al frumuseţii creaţiei, în Mitropolia Ardealului, Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Teologie Ortodoxa "Andrei Şaguna", Sfântul Ioan Gura de Aur, Ierarh-Teolog-Filantrop (407-2007), Editura Andreiană, Sibiu, 2008, p. 188-211.

38. Structura trinitară a spaţiului liturgic athonit, în Tabor, revistă editată de Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, anul II, nr. 4, iulie, 2008, pp. 51-61.

39. Manifestări ale crizei relativismului în artă, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2007-2008, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008.

40. Foreign Influences within Romanian Ecclesial Architecture, from Syntheses to Inadequacies, în vol. Libertate şi responsabilitate – iniţiative şi limite în dialogul religios, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, pp. 288-306.

41. Principii compoziţionale specifice iconografiei bizantine, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2008-2009, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMO, 2010.

42. 83 de articole în Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMO, 2010.

43. Stabilitatea icoanei şi efemerul imaginii în contextul modernităţii, în vol. Invazia non-valorilor într-o lume multimedia, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010, pp. 334-362.

44. Paramentul bisericilor ortodoxe româneşti – între clasic şi pitoresc, în vol. Monumente de arhitectură şi artă religioasă românească, Ed. Tehno Media, Sibiu, 2010, pp. 21-26.

45. Cărămida în arhitectura sacră bizantină – între material de construcţie şi element estetic, în Studii Teologice, seria a III-a, anul IV, nr. 4, oct-dec. 2009, p. 57-110.

46. Întoarcerea fiului risipitor sau despre regăsirea tradiţiei în arta sacră românească, în Tabor, anul IV, nr. 3, iunie 2010, pp. 29-50.

47. Arta icoanei – de la exerciţiu plastic la formare spirituală,  în vol. Educaţia din perspectiva valorilor, tom I, Summa theologiae, Ed. Aeternitas, Alba-Iulia, 2010, pp. 73-88.

48. Particularităţile volumetriei bisericii mănăstirii Dealu în contextul arhitecturii eclesiale contemporane, în Argument-Valori de patrimoniu şi arhitectură contemporană, nr. 2, 2010, Ed. Universitară "Ion Mincu" Bucureşti.

49. Atributul cultic al icoanei, între rugă şi rutină, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian", anul universitar 2009-2010, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pp. 543-555.

50. Aspects of maternal love in orthodox iconography, în vol. Family, Philantropy and Social ethics, Partnership Church-State in Social work, Supliment al revistei "Altarul Reîntregirii", Alba-Iulia, 2011, pp. 832-850.

51. Particularităţi stilistice ale spaţiului eclesial ortodox/Stylistic particularities of the orthodox ecclesial space, în vol. Diversitate în arhitectura de interior/Diversity in interior architecture, Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, 2011, p. 83-93.

52. Elemente estetice în omiliile Sfântului Vasile cel Mare, în B.O.R., 3/2011.

53. Particularităţi stilistice ale arhitecturii bisericilor mănăstirilor Dealu şi Curtea de Argeş, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul", Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2012.

54. Iconografia Evangheliilor Sfântului Maslu în iconografia ortodoxă, în vol. Cuprinzând lucrările simpozionului Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Bucureşti, 15-16 mai 2012.

55. The Gateway to Heaven – Symbolic Peculiarities of the Iconostasis in Orthodox Churches, European Journal of Science and Theology, April 2013, Vol 9, No 2, pp. 125-134.

56. Limbajul arhitectural şi limbajul pictural, între dialog şi conflict, în vol. Tradiţie şi inovaţie în Arte decorative, Sesiunea de comunicări ştiinţifice,  Bucureşti : Editura UNARTE, 2013, p. 126 – 139

57. Particularităţi ale limbajului compoziţional din cadrul picturii exterioare a bisericilor moldoveneşti, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul", Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, p. 425-452.

58. The cruciform structure of Romanian Orthodox churches. Processing and Interpretations, în vol. Space-Arts-Architecture, “Ion Mincu” University Press ", Bucharest, 2013, p. 227-247.

59. Elemente estetice ale arhitecturii bisericii Mănăstirii Pasărea,în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul", Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014.

RESURSE STUDENȚI

CV - Prof. Dr. Mihaela PALADE

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
-