PAGINA PERSONALĂ

Pr. Conf. Dr. David Pestroiu
Pr. Conf. Dr. David Pestroiu
Pr. Conf. Dr. David Pestroiu
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

LISTĂ PUBLICAȚII

- Cărţi

- Martorii lui Iehova - sunt ei creştini?, col. „Călăuza ortodoxă”, Ed. Româniacreştină, Bucureşti, 1999, 228 pp.;
- Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova, Ed. InseiPrint, Bucureşti, 2005, 280 de pagini;

- Studii
1. „Frica de Dumnezeu, între neînfricarea atee şi groaza eshatonului sectant”, în: BORom, An CXXII, 5-8/ 2004, pp. 251-260;
2. „Congresele şi mijloacele educative, factori ai prozelitismului iehovist. Atitudinea ortodoxă faţă de ele”, în: Cand, An XV, 1-2/2005, 10 pp.;
3. „Prezenţa timpurilor finale în concepţiile sectare actuale”, prelegere susţinută în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „TIMP ŞI SPAŢIU” – 28-29 martie 2005, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, publicată în vol.: Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste, coord. conf. dr. Lucreţia Vasilescu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 122-129;
4. „Fenomenul Codul da Vinci criticat din perspectivă ortodoxă”, conferinţă susţinută la Sinaia, în 12 dec. 2006, publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 535-545;
5. „O epistemologie teologică a Imnului Acatist la Rugul Aprins”, studiu publicat în antologia Rugul Aprins şi Stareţul Daniil Sandu Tudor, coordonator: prof. univ. dr. Aurelia Bălan Mihailovici, Col. „Rugul Aprins”, Ed. Panaghia,Vatra Dornei, 2007, pp. 67-78.
6. „Ecumenismul – între susţinere şi contestare”, în: Rteol, 3/2007, pp. 319-345 şi în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 419-447.
7. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de manifestările oculte”, în: GBis, 7-9/2008, pp. 268-278.

8. „Studiu introductiv”la volumul Eu sunt învierea și viața..., cântece, colinde, poezii și scenete de Paști, carte tipărită cu binecuvântarea P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Editura Tridona, Oltenița, 2007, pp. 5-14;
9. „Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate”, în: „Theologia Pontica”, revista Centrului de Cercetari Teologice Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Cassian”, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius”, Constanța, Anul II (2009), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 130-145;
10. „Religia ortodoxă – o disciplină școlară a toleranței”, prelegere susținută la simpozionul internațional Statutul religiei și instrucția școlară, organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (30 oct. 2008), publicată în volumul Conferinței (în curs de publicare);
11. „Aspecte misionare actuale privind Sfânta Liturghie”, în: Altarul Reîntregirii, Serie nouă, Anul XIV, Nr. 1, ianuarie-aprilie, 2009, pp. 129-155 și în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, 2008, pp. 199-218;
12. „Religious Dialogue in Postmodernity. Necessity, chanches, perspectives”, conferință susținută la Simpozionul internațional din 4-6 mai 2009, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, publicată în volumul: Libertate și responsabilitate. Inițiative și limite în dialogul religios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, pp. 252-263;
13. „Spre viața veșnică” - studiu privind riturile funebre ortodoxe, din perspectivă misionară, în curs de publicare într-un volum tematic, la Arhiepiscopia Bucureștilor;
14. „Aspecte pastoral-misionare și educative ale colaborării dintre profesorul de religie și preot”, în Almanah bisericesc 2009, Editura Episcopiei Giurgiului, pp. 161-169;
15. „Pr. prof. dr. Ion Bria – misionar al Ortodoxiei”, prelegere susținută în cadrul Conferinței internaționale „Relevanța operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală. Direcții noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii și unității Bisericii”, organizată la Sibiu, între 14-16 mai 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga”, publicată în volumul Conferinței;
16. „Propovăduirea Evangheliei – imperativ misionar în opera Sfântului Vasile cel Mare”, prelegere susținută la Simpozionul științific internațional „Însemnătatea vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea și slujirea Bisericii”, organizat la Sibiu, între 16-17 octombrie 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, publicată în volumul Conferinței;
17. „Aspecte ale teologiei defensive în opera Sfântului Vasile cel Mare”, prelegere susținută la Simpozionul științific internațional „Știința teologiei și științele vremii”, organizat la Iași, în 29-30 octombrie 2009, de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” , publicată în volumul Conferinței;
18. „Combaterea ocultismului în opera Sf. Vasile cel Mare”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, 2009 (în curs de apariție).

- Articole, recenzii, prefeţe

1. „Filocalia – vol. IV”, în: GBis, An LI, 5-7/1994, pp. 130-131;
2. „Manualele teologice pentru Seminar – o necesitate”, în: Cuvânt de suflet, periodic al Redacţiei Culturale a Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti, Nr. 2/1997, pp. 1-2;
3. „Tactici şi procedee prozelitiste iehoviste”, în: Cuvânt din suflet, revista Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul, Bucureşti, Nr. 2/2003, pp. 1,4;
4. „Premiile nădejdilor noastre – Serbarea de sfârşit de an şcolar de la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Bucureşti”, în: GBis, An LXIII, 5-8/2004, pp. 183-189;
5. „Prefaţă”la volumul Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte..., colinde, poezii şi scenete de Crăciun, carte tipărită cu binecuvântarea P.S.Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Tridona, Olteniţa, 2006, pp. 7-10;
6. „Prefaţă”la volumul Eu sunt învierea şi viaţa..., cântece, colinde, poezii şi scenete de Paşti, carte tipărită cu binecuvântarea P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Tridona, Olteniţa, 2007, pp. 5-14;
7. „Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea – predică la Duminica a XIX-a după Rusalii”, în: Lumina de Duminică, An IV, Nr. 40(154), 5 oct. 2008, p. 5;
8. „Semnificaţii teologice ale darului”, în Lumina de duminică, An IV, Nr. 51(165), 21 decembrie 2008, p. 2.

9. „Buna Vestire – anunțul păcii dintre Dumnezeu și creație”, în Ziarul Lumina, An V, Nr. 69 (1271), 25 martie 2009, p. 8-9;
10. „Deschiderea cărții”, în Ziarul Lumina, An V, Nr. 69 (1271), 25 martie 2009, rubrica: „Îndreptar canonic”, p. 10.

RESURSE STUDENȚI

CV Pr. Conf. Dr. David Pestroiu

-

DATE CONTACT

...
-