PAGINA PERSONALĂ

Pr. Conf. Dr. David Pestroiu
Pr. Conf. Dr. David Pestroiu
Pr. Conf. Dr. David Pestroiu
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

STUDII

A) În ţară:
a) Nivel primar şi gimnazial: cls. I-II (1979-1980)– Şc. Gen. 146, Bucureşti, cls. II-VIII (1981-1987) – Şc. Gen. 174, Bucureşti,
b) Nivel de liceu şi colegiu: cls. IX-X (1987-1989) – Liceul de Matematică – Fizică „Gh. Lazăr” – Bucureşti, anul I-V (1989-1994) – Seminarul Teologic Bucureşti, absolvit cu media 9, 70,
c) Nivel universitar: anul I-IV (1994-1998) – Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, absolvită în 1998, cu media 9,83,
d) Nivel postuniversitar: Master’s – Studii Aprofundate (1998-1999), în specializarea Pastorală şi Misiune, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, absolvite cu media 9,80,
e) Nivel doctoral: - admis cu media 10 la stagiul de doctorat în Teologie, forma cu frecvenţă, specializarea Misiologie şi Ecumenism,absolvent al tuturor formelor de evaluare la acest nivel (examene, referate şi colocvii),

- doctor în teologie, din data de 5 februarie 2004, în urma susţinerii tezei: Prozelitismul iehovist şi atitudinea Bisericilor creştine din vremea noastră.

B) În străinătate – la nivel postdoctoral: bursă de bref séjour, obţinută din partea Comitetului Catolic de Colaborări Culturale, pentru cercetare şi studiu misiologic, în Biblioteca Universităţii Pontificale Gregoriene din Roma, ianuarie 2009.

PARTICIPARI LA CONFERINTE


1. în calitate de profesor de religie la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti, în perioada 1991-2000, am fost organizator al mai multor acţiuni de promovare a creaţiei de icoane în rândul tinerilor artişti: excursii de documentare la mânăstiri, tabere de creaţie pe lângă mânăstirile Cheia şi Sâmbăta de Sus(1995-1996), expoziţii cu icoane pictate de copii în numeroase centre culturale din Bucureşti; participări anuale la manifestările prilejuite de Festivalul „Icoana din sufletul copilului”;
2. co-organizator al vizitei tematice şi de documentare, pentru membrii Ligii Tineretului Ortodox Român, „La izvoarele ortodoxiei” (Grecia, nov.1995);
3. participant la Conferinţa Tineretului Ortodox din Europa: Tinereţe şi Misiune, Responsabilitate şi Mărturie (Atena, mai 1996), în calitate de reprezentant al Ligii Tineretului Ortodox Român;
4. co-organizator al simpozionului dedicat Zilei Naţionale a României, desfăşurat sub înaltul patronaj al Ambasadei României în Republica Elenă, incluzând, printre altele, o expoziţie iconografică, realizată de elevii Liceului de Artă „N. Tonitza” şi un concert de colinde interpretate de corul Seminarului Teologic Bucureşti (Atena, 1 dec.1996);
5. co-organizator al manifestărilor cultural-religioase prilejuite de sfinţirea unui sediu al Comunităţii Ortodoxe a românilor din Roma, Italia: expoziţie iconografică la Accademia di Romania, realizată de elevii Liceului de Artă „N. Tonitza”, concerte ale corului Seminarului Teologic Bucureşti, primire la Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea (1997);
6. organizator şi participant activ (inclusiv moderator de conferinţe religioase), la toate Festivalurile anuale „Filocalia”, ale Ligii Tineretului Ortodox Român, din perioada 1994-1998, cuprinzând ample manifestări cultural-religioase: conferinţe ale unor invitaţi remarcabili ai teologiei româneşti sau duhovnici cu renume, concerte religioase, expoziţii de artă creştină, pelerinaje şi tabere tinereşti ortodoxe;
7.participant la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, cu deschidere internaţională, „TIMP ŞI SPAŢIU” – 28-29 martie 2005, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, unde am susţinut prelegerea: Prezenţa „timpurilor finale” în concepţiile sectare actuale;
8. invitat conferenţiar principal: Fenomenul „Codul da Vinci” criticat din perspectivă ortodoxă, conferinţă susţinută la Sinaia, în 12 dec. 2006, în organizarea parohiilor ortodoxe şi a liceelor locale;
9. participant la simpozionul internaţional: Biserică şi misiune în contextul interculturalităţii, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2 iulie 2008), unde am prezentat conferinţa cu titlul: Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate;
10. co-organizator al unei mese rotunde, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, prilejuită de vizita delegaţiei Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Cantonul Vaud, Elveţia şi întâlnirea cu conducerea Facultăţii, cu cadre didactice care predau disciplina Misiologie şi Ecumenism, precum şi cu numeroşi studenţi (21 oct. 2008);
11. participant la simpozionul internaţional Statutul religiei şi instrucţia şcolară, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti (30 oct. 2008), unde am prezentat prelegerea: Religia ortodoxă – o disciplină şcolară a toleranţei.

12. participant la masa rotundă : Pr. prof. dr. Ion Bria (1929-2002), organizată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, unde am susținut conferința: Pr. Prof. Dr. Ion Bria – un misionar al Ortodoxiei (8 aprilie 2009).
13. participant la Simpozionul internațional Libertate și responsabilitate. Inițiative și limite în dialogul religios (4-6 mai 2009), organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde am susținut conferința: „Religious Dialogue in Postmodernity. Necessity, chanches, perspectives”, publicată în volumul simpozionului, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, pp. 252-263.
14. participant la Conferința internațională „Relevanța operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală. Direcții noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii și unității Bisericii”, organizată la Sibiu, între 14-16 mai 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde am susținut prelegerea „Pr. prof. dr. Ion Bria – misionar al Ortodoxiei”, publicată în volumul Conferinței.
15. participant la Simpozionul științific internațional „Însemnătatea vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea și slujirea Bisericii”, organizat la Sibiu, între 16-17 octombrie 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde am susținut prelegerea „Propovăduirea Evangheliei – imperativ misionar în opera Sfântului Vasile cel Mare”, publicată în volumul Conferinței.

16. participant la Simpozionul științific internațional „Știința teologiei și științele vremii”, organizat la Iași, între 28-30 octombrie 2009, de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde am susținut prelegerea
 Aspecte ale teologiei defensive în opera Sfântului Vasile cel Mare”, publicată în volumul Conferinței.

FUNCTII DETINUTE

A) Sacerdotale:
- absolvent al examenului de capacitate preoţească, sesiunea 1994, având calificativul excepţional, media 9,71.
- diacon, hirotonit în 12 dec. 1999, pe seama Paraclisului Radu-Vodă;
- preot, hirotonit în 24 iun. 2000, pe seama Parohiei Daia, Protoieria Giurgiu-Sud;
- duhovnic, hirotesit în 25 iun. 2000, la slujba de instalare în parohie;
- obţin gradul I preoţesc (2004);
- transferat paroh, în 15 oct. 2004, la Parohia Flămânda, Protoieria III Capitală;
- hirotesit iconom stavrofor, în 16 iun. 2008, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
B) Didactice:
- 1991-2000: profesor de Religie la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza”, Bucureşti;
- responsabil al unui cerc pedagogic la nivelul sectorului 1 (1996-1997),
- autorul unei programe alternative de Religie pentru Licee de Artă (cls. IX-XII), vizată la nivel I.S.M.B.,
- 1994-1998: supraveghetor de noapte cu atribuţiuni de pedagog la Seminarul Ortodox Bucureşti,
- 1998-2000 şi 2002-2005: profesor de specialitate(discipline teologice) la Seminarul Teologic Bucureşti,
- 2000-2001: profesor de specialitate(discipline teologice) la Seminarul Teologic Giurgiu,
- 1998: absolvent cu media 9,60 al examenului de titularizare pe posturi de Religie în învăţământ,
- 2005: obţin gradul I didactic în învăţământul preuniversitar;
- 2004-în prezent: lector universitar doctor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, a Universităţii din Bucureşti.
C) Civice:
- 1994-1998: secretar general executiv al Ligii Tineretului Ortodox Român (organizaţie naţională);
- 1999-în prezent: vicepreşedinte al Fundaţiei Forum – O lume pentru mâine.

PARTICIPARI IN PROIECTE DE CERCETARE

- membru al Centrului Naţional de Studii Misionare şi Ecumenice „Sfântul Apostol Pavel”, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Valahia” din Târgovişte

- expert în cadrul Proiectului european DOCIS („Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din România” - POSDRU /2/1.2./S/2, 2008 – 2011), promovat de Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social (ACPART), în colaborare cu Comisia Națională pentru calificările profesionale (CNCP) – Franța, Universitatea din București și Universitatea Politehnică București.

LISTĂ PUBLICAȚII

- Cărţi

- Martorii lui Iehova - sunt ei creştini?, col. „Călăuza ortodoxă”, Ed. Româniacreştină, Bucureşti, 1999, 228 pp.;
- Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova, Ed. InseiPrint, Bucureşti, 2005, 280 de pagini;

- Studii
1. „Frica de Dumnezeu, între neînfricarea atee şi groaza eshatonului sectant”, în: BORom, An CXXII, 5-8/ 2004, pp. 251-260;
2. „Congresele şi mijloacele educative, factori ai prozelitismului iehovist. Atitudinea ortodoxă faţă de ele”, în: Cand, An XV, 1-2/2005, 10 pp.;
3. „Prezenţa timpurilor finale în concepţiile sectare actuale”, prelegere susţinută în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „TIMP ŞI SPAŢIU” – 28-29 martie 2005, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, publicată în vol.: Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste, coord. conf. dr. Lucreţia Vasilescu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 122-129;
4. „Fenomenul Codul da Vinci criticat din perspectivă ortodoxă”, conferinţă susţinută la Sinaia, în 12 dec. 2006, publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 535-545;
5. „O epistemologie teologică a Imnului Acatist la Rugul Aprins”, studiu publicat în antologia Rugul Aprins şi Stareţul Daniil Sandu Tudor, coordonator: prof. univ. dr. Aurelia Bălan Mihailovici, Col. „Rugul Aprins”, Ed. Panaghia,Vatra Dornei, 2007, pp. 67-78.
6. „Ecumenismul – între susţinere şi contestare”, în: Rteol, 3/2007, pp. 319-345 şi în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 419-447.
7. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de manifestările oculte”, în: GBis, 7-9/2008, pp. 268-278.

8. „Studiu introductiv”la volumul Eu sunt învierea și viața..., cântece, colinde, poezii și scenete de Paști, carte tipărită cu binecuvântarea P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Editura Tridona, Oltenița, 2007, pp. 5-14;
9. „Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate”, în: „Theologia Pontica”, revista Centrului de Cercetari Teologice Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Cassian”, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius”, Constanța, Anul II (2009), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 130-145;
10. „Religia ortodoxă – o disciplină școlară a toleranței”, prelegere susținută la simpozionul internațional Statutul religiei și instrucția școlară, organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (30 oct. 2008), publicată în volumul Conferinței (în curs de publicare);
11. „Aspecte misionare actuale privind Sfânta Liturghie”, în: Altarul Reîntregirii, Serie nouă, Anul XIV, Nr. 1, ianuarie-aprilie, 2009, pp. 129-155 și în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, 2008, pp. 199-218;
12. „Religious Dialogue in Postmodernity. Necessity, chanches, perspectives”, conferință susținută la Simpozionul internațional din 4-6 mai 2009, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, publicată în volumul: Libertate și responsabilitate. Inițiative și limite în dialogul religios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, pp. 252-263;
13. „Spre viața veșnică” - studiu privind riturile funebre ortodoxe, din perspectivă misionară, în curs de publicare într-un volum tematic, la Arhiepiscopia Bucureștilor;
14. „Aspecte pastoral-misionare și educative ale colaborării dintre profesorul de religie și preot”, în Almanah bisericesc 2009, Editura Episcopiei Giurgiului, pp. 161-169;
15. „Pr. prof. dr. Ion Bria – misionar al Ortodoxiei”, prelegere susținută în cadrul Conferinței internaționale „Relevanța operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală. Direcții noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii și unității Bisericii”, organizată la Sibiu, între 14-16 mai 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga”, publicată în volumul Conferinței;
16. „Propovăduirea Evangheliei – imperativ misionar în opera Sfântului Vasile cel Mare”, prelegere susținută la Simpozionul științific internațional „Însemnătatea vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea și slujirea Bisericii”, organizat la Sibiu, între 16-17 octombrie 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, publicată în volumul Conferinței;
17. „Aspecte ale teologiei defensive în opera Sfântului Vasile cel Mare”, prelegere susținută la Simpozionul științific internațional „Știința teologiei și științele vremii”, organizat la Iași, în 29-30 octombrie 2009, de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” , publicată în volumul Conferinței;
18. „Combaterea ocultismului în opera Sf. Vasile cel Mare”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, 2009 (în curs de apariție).

- Articole, recenzii, prefeţe

1. „Filocalia – vol. IV”, în: GBis, An LI, 5-7/1994, pp. 130-131;
2. „Manualele teologice pentru Seminar – o necesitate”, în: Cuvânt de suflet, periodic al Redacţiei Culturale a Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti, Nr. 2/1997, pp. 1-2;
3. „Tactici şi procedee prozelitiste iehoviste”, în: Cuvânt din suflet, revista Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul, Bucureşti, Nr. 2/2003, pp. 1,4;
4. „Premiile nădejdilor noastre – Serbarea de sfârşit de an şcolar de la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Bucureşti”, în: GBis, An LXIII, 5-8/2004, pp. 183-189;
5. „Prefaţă”la volumul Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte..., colinde, poezii şi scenete de Crăciun, carte tipărită cu binecuvântarea P.S.Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Tridona, Olteniţa, 2006, pp. 7-10;
6. „Prefaţă”la volumul Eu sunt învierea şi viaţa..., cântece, colinde, poezii şi scenete de Paşti, carte tipărită cu binecuvântarea P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Tridona, Olteniţa, 2007, pp. 5-14;
7. „Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea – predică la Duminica a XIX-a după Rusalii”, în: Lumina de Duminică, An IV, Nr. 40(154), 5 oct. 2008, p. 5;
8. „Semnificaţii teologice ale darului”, în Lumina de duminică, An IV, Nr. 51(165), 21 decembrie 2008, p. 2.

9. „Buna Vestire – anunțul păcii dintre Dumnezeu și creație”, în Ziarul Lumina, An V, Nr. 69 (1271), 25 martie 2009, p. 8-9;
10. „Deschiderea cărții”, în Ziarul Lumina, An V, Nr. 69 (1271), 25 martie 2009, rubrica: „Îndreptar canonic”, p. 10.

RESURSE STUDENȚI

icon C.V. Pr. Prof. Dr. David Pestroiu

-

DATE CONTACT

...
-