PAGINA PERSONALĂ

Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni
Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni
Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

LISTĂ PUBLICAȚII

1. CĂRȚI

A) TEZA DE DOCTORAT

1. Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740-1761), Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-610-184-3, Cluj - Napoca, 2002, 270 pag.

B) CĂRŢI PUBLICATE

2. Habsburgii şi Biserica Ortodoxă din Imperiul austriac (1740 –1761). Documente, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-610-258-0, Cluj - Napoca, 2003, 329 pag.

3. Academia de teologie ortodoxă din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la istoria învăţământului teologic românesc, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, ISBN 973-8363-59-4, Arad, 2004, 382 pag.

4. Biserică, naţiune şi putere de stat (secolele XVIII - XX). Contribuţii documentare la Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-16-0257-5, 303 pag.

 

2. STUDII

2.1. STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

1. „Die Geschichte der Kirchen in der Walachei. Das kirchliche Leben in der Walachei. 1000-1600”, în volumul: Die Geschichte der christlichen Kirchen aufarbeiten. Healing of memories zwischen Kirchen, Kulturen und Religionen. Ein Versöhnungsprojekt der Kirchen in Rumänien, Herausgeber Pfr. Dieter Brandes, Pfrin. Dr. Olga Lukács, zweite verbesserte Auflage. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2011, ISBN 978-3-374-02577-0, pp. 122 – 130.

2. „The diplomatic negotiations carried out by the Romanian Government with the Ecumenical Patriarchate of Constantinople for the recognition of the autocephaly of the Romanian Orthodox Church (1885)”, in Ostkirchliche Studien, nr. 1-2 2012, pp. 245-263.

3. „Geschichte und heutige Situation der Rumänischen Orthodoxen Kirche”, (coautor impreuna cu prof. Viorel Ioniță), în Pnevmatiky Diakonia. Periodiky Ekdosi tis Ieras Mitropoleos Konstantias - Ammoxostou, Etos 6 (2013), Teuxos 15, pp. 23-33.

4. „Die Ministerkonferenzen des Wiener Hofes bezüglich der Orthodoxen in Siebenbürgen in der Mitte des 18. Jahrhunderts”, studiu dat spre publicare la revista Ostkirchliche Studien – Würzburg (Germania).

 

2.2. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME COLECTIVE (CAPITOLE ÎN CARTE)

5. „The Specificity of Studies on national/local Church History”, în Orthodox Theology in the 20th Century and early 21st Century. A Romanian Orthodox Perspective, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8495-09-5, București, 2013, pp. 301-327.

6. Despre Biserica românilor din Transilvania. Documente externe (1744 - 1754), Editori: Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran; Colaboratori: Cristian Barta, Andreea Mârza, Mihai Săsăujan, Ernst Christoph Sutttner, Attila Varga; Editura Mega, ISBN 9789731868752, Cluj-Napoca, 2009, 350 p.

7.„Ctitorii ale domnitorilor şi boierilor români în secolul al XVI-lea”, în vol. Domnitorii şi mitropoliţii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN  978-973-88706-0-4,  București, 2009, pp. 77-124.

8. „Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhiile Alexandriei, Antiohiei şi Ierusalimului (1885-2010)”,în volumul Autocefalie şi Comuniune, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8141-32-9, Bucureşti, 2010, pp.53-68.

9. “Die Enquete der Siebenbürgener Behörden in den Jahren 1698/99” /”Anchetele autorităţilor transilvănene din anii 1698-1699” /, în vol. Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, Editura Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0619-4, Bucureşti, 2010, pp. 276- 290.

10. “Die Instruktion des Patriarchen Dositheos für Athanasie” / “Instrucţiunea patriarhului Dositei pentru Atanasie”, în vol. Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, Editura Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0619-4, Bucureşti, 2010, pp. 196-214.

11. Creştinismul în Ţara Sfântă şi relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Patriarhia Ierusalimului (coautori: Daniel Benga şi Mihai Săsăujan), Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8141-46-6,Bucureşti, 2011, pp. 27-47.

12. „Actul de ctitorie al domnului Neagoe Basarab”, în volumul  Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici și culltură românească, Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ISBN 978-606-93171-5-0, București, 2012,  pp. 63 – 80.

13. „Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti (1948-1989)”, în volumul Istoria învăţământului teologic din Bucureşti (1881-2013), Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN  978-606-8495-03-3, București, 2013, pp. 71-118.

14. “Domnitorul Şerban Cantacuzino, mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti şi patriarhul Dositei al Ierusalimului protectori ai Bisericii româneşti din Transilvania“, în volumul Șerban Cantacuzino, Antim Ivireanu și Neofit Cretanu, promotori ai limbii române în cult. Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ISBN 978-973-7866-06-6, București, 2013, pp. 143-171.

15. „Situația mănăstirilor românești după secularizare (a doua jumătate a sec. al XIX-lea și prima jumătate a sec. al XX-lea)”, în volumul Secularizarea averilor bisericești (1863). Motivații și consecințe, Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, ISBN 978-606-8495-44-6, București, 2013, pp. 87- 106.

16. „Situaţia monahismului în Ţara Românească şi Moldova în secolul al XIX - lea până în anul 1918”, în volumul Monahismul ortodox românesc. Istorie, Contribuții și Repertorizare, Editura Basilica, București, 2014, pp. 607-641.

17. “Trecerea Olteniei sub dominaţie austriacă şi jurisdicţia bisericească a Episcopiei Râmnicului asupra românilor “neuniţi” (ortodocşi n.n.) din sudul Transilvaniei  în perioada dominaţiei austriece 1718-1739”,  în vol Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, vol. II, Editura Enciclopedică, (studiu dat spre publicare).

18. “Intervenţii diplomatice ale Curţii din Petersburg în sprijinul ortodocşilor din monarhia austriacă şi poziţia administraţiei aulice vieneze (1757-1762)”, în vol Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom / Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, vol. II, (studiu dat spre publicare).

 

2. 3. STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI ÎN ANUARE DIN ŢARĂ

19. „Şcolile româneşti ortodoxe din protopopiatul Agnita în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918)”, în Revista Teologică, nr. 2/1992, pp. 46-54.

20. „Aspecte ale vieţii culturale şi bisericeşti la aromânii din sudul Dunării în secolul al XIX-lea”, în Revista Teologică,  nr. 4/1995, pp. 64-80.

21. „Alterităţi în relaţiile interconfesionale din Transilvania în perioada interbelică (ortodox - greco-catolic), oglindite în „Biserica şi Şcoala”, în Teologia, nr. 3-4/1997, pp. 79-85.

22. „Reacţii de respingere a mişcării ecumenice din partea cercurilor ortodoxe conservatoare”, în Teologia, nr. 3-4/1998, pp. 107-121.

23. „Însemnări pe filele cărţilor vechi româneşti, descoperite într-un muzeu bisericesc din Transilvania”, în Teologia, nr. 3-4/1999, pp. 107-121.

24. „Repere istorice - teologice ale perioadei iconoclaste”, în Teologia, nr. 3/2000, pp. 98-110

25. „Discursul istoric în perspectiva reconcilierii dintre Biserici”, în Arca, nr. 1, 2, 3/2000, pp. 107-115.

26. „Schimbare de atitudine la Conferinţa ortodoxă din Moscova -iulie 1948”, în Teologia, nr. 1/2002, pp. 99-115.

27. „Documente inedite privitoare la mişcarea călugărului Sofronie de la Cioara”, în Analele Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 2002, pp. 66-74.

28. „Instituţii şi persoane implicate în unirea bisericească din Transilvania (1701-1761) şi opoziţia împotriva ei”, în Annales Universitatis Apulensis Series Historica, 6/II, Alba Iulia, 2002, pp. 81-94.

29. „Gândirea naţională şi Bisericile ortodoxe în contemporaneitate”, în Orizonturi Teologice, nr. 2/2003, pp. 34-55;

30. „Identitate ortodoxă în monarhia austriacă la mijlocul secolului al XIX-lea”, în Arhiva istorică a României”, serie nouă, vol. I, nr. 2/2004, pp. 161-175.

31. „Preotul, profesorul şi istoricul Teodor Botiş (1873-1940). Date bio-bibliografice”, în Teologia, nr. 2/2005, pp. 125-155.

32. „Teodor Botiş: Contribuţii istoriografice”, în Teologia, nr. 3/2005, pp. 211-236.

33. „Conceptul de unire bisericească în dezbaterile conferinţelor ministeriale din Viena, la mijlocul secolului al XVIII-lea”, în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 9 / II, Alba Iulia, 2005, pp. 63-74.

34. „Sf. Nicodim de la Tismana şi contemporanii săi. Consideraţii de istorie culturală în sud-estul Europei în a doua jumătate a sec. al XIV-lea”, în Mitropolia Olteniei, 2006, nr. 9-12, pp.188-201.

35. „Coordonate esenţiale ale apostolatului social al Bisericii”, în Glasul Bisericii, nr. 9-12/2006, pp. 76-90.

36. „Studii de istorie bisericească a românilor în revista Teologia (1997-2007). Ghid bibliografic tematic, alfabetic şi cronologic”, în Teologia, nr. 4/2007, pp. 262-290.

37. „Cultul liturgic: componentă esenţială pentru păstrarea confesiunii ortodoxe, identificată în instrucţiunea patriarhului Dositei al Ierusalimului pentru mitropolitul Atanasie Anghel al Transilvaniei (22 ianuarie 1698)”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Patriarhul Justinian, an (VIII) 2008, pp. 117-128.

3. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

3.1. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE INTERNAŢIONALE DIN STRĂINĂTATE

1. „Die lokalen orthodoxen Kirchen und die Problematik des kanonischen Territorium”, în Ostkirchliche Studien, Augustinus Verlag, ISSN 0030-6487, nr. 2-3, Würzburg, 2004, pp. 159-184.

2. „A nyugati és keleti keresztényseg kapcsolatai a 15-16. századi Moldvában - a román Ortodoxia dialóguskészsége a többi Egyház felé”, în Oekumene, ISSN 1218 - 795X,  nr. 3/2004, (56), Budapesta, 2004, pp. 1-10.

3. „Romanian Orthodox theologians as pioneers of the ecumenical dialogue between East and West. The relevance and topicality of their position in Uniting Europe”, în volumul: Religion and the Conceptual Boundary in Central and Eastern Europe, Edited by Thomas Bremer, Palgrave Macmillan, ISBN 9780230550766, New York, 2008, pp. 146-165.

4.”Kulturno-țerkovnaia deiatelnosti Kievskogo mitropolita Petra Moghilî i ee ekleziologhiceskoe znacenie dlea sovremennogo rumânskogo bogoslovia”, în vol. "Ukrainska Pravoslavna Țerkva na meji tiseacioliti" (Biserica Ortodoxă Ucraineană în pragul mileniului), Editura Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ISBN 978-966-2371-18-5, Kiev 2012, pp. 231 – 241.

5. „Diplomatic negotiations of the Romanian Legation of Constantinople with the Ecumenical Patriarchate for the church autonomy of the Romanian Hermitage of “Prodromu” on Mount Athos (1870 - 1890)”, în vol. Religion and Politics. The Church - State Relationship: from Constantine the Great to Post-Maastricht Europe. Proceedings of 12 th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2013), ISSN 1584-8051, Alba Iulia 2013, pp. 405-419.

3.2. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE  NAŢIONALE

6. „Contribuţia ierarhilor români ortodocşi şi greco-catolici din Transilvania la realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918”, în volumul simpozionului: 1918-1998. Aradul şi Marea Unire, organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu” şi de Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, în perioada 26-27 nov. 1998, Editura Universităţii „Vasile Goldiş”, ISBN 973-9328-26-1, Arad, 1999, pp. 71-82.

7 „Repere istorice-teologice ale perioadei iconoclaste”, în volumul simpozionului: La cumpăna dintre milenii, organizat de Comisia Naţională de Istorie Bisericească, în perioada 29-30 noiembrie 2000, Editura Episcopiei Dunării de Jos, ISSN922-0065,  Galaţi, 2000, pp. 107-119.

8. „Note de jurnal ale episcopului Andrei Şaguna - Viena (15 octombrie 1850 - 2 iulie 1851)”, în volumul simpozionului: In Memoriam: Mitropolitul Andrei Şaguna. 1873-2003, organizat de Comisia Naţională de Istorie Bisericească, în perioada 27-28 iunie 2003, Editura Renaşterea, ISBN  973-8248-38-8, Cluj-Napoca, 2003, pp. 97-122.

9. „Contribuţia teologilor arădeni dr. Gheorghe Ciuhandu şi dr. Nicolae Popovici la conturarea principiilor de organizare bisericească în perioada interbelică”, în volumul: Studia historica et theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Editura Trinitas, ISBN 973-8179-86-6, Iaşi, 2003, pp. 741-757.

10. „Domnitori români pe tronul Moldovei şi relaţia lor cu lumea occidentală în secolele XV-XVI”, în volumul simpozionului: Creştinismul românesc în context european, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, în perioada 28-29 mai 2004: Ecumenica, vol. 2, nr. 1/2004, ISSN 1583 - 7211, Oradea, 2004, pp. 28-45.

11. „Mirenii în biserică. Modele de receptare a moştenirii şaguniene în Transilvania interbelică”, în volumul simpozionului: Studii de antropologie creştină, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în perioada
23-24 mai 2002, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, ISBN 973-9361-765, Arad, 2003, pp. 193-207.

12. „Aprecieri diferenţiate ale schismei dintre ‚latini’ şi ‚greci’ la mijlocul secolului al XVIII-lea”, în volumul simpozionului Schisma din anul 1054. Consideraţii eclesiologice, istorice şi ecumenice, organizat de Facultatea de Teologie ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în perioada 17-18 mai 2004, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, ISSN 1453 - 4789, Arad, 2004, pp. 250-276.

13. „Criterii ale apartenenţei confesionale (unit - neunit) în comitatul Bihor (1754-1758)”, în volumul: Biserică şi Societate, Studii istorice, Editura Gutemberg Univers, ISBN 973-7776-52-6;Arad, 2005, pp. 93-122.

14. „Activitatea Sf. Nicodim de la Tismana  în contextul  istoric sud-est European (a doua jumătate a sec. al XIV-lea)”, în vol. Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Ştiri şi interpretări noi, sesiunea anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, Aşezământul Social-Filantropic „Sfântul Pantelimon”, Lacu-Sărat, Brăila, 28-29 septembrie, 2009.

15. „Organizarea învăţământului teologic românesc din perioada interbelică în fața unei dileme istorice: sub conducere bisericească sau de stat?”, în volumul Teologia ca vocaţie eclezială, pastoral-misionară şi dimensiunea sa academică, Editura Astra Museum, ISBN 978-973-8993-73-0, 2012, pp. 111-137.

16. „Cetatea Aradului în contextul organizării sistemului militar defensiv al imperiului austriac, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea”, în volumul Cetatea Aradului, Arad, 2013 (studiu dat spre publicare).

 

ALTE CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE

PROIECTE DE CERCETARE - DEZVOLTARE – INOVARE PE BAZA DE CONTRACT / GRANT

1. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) internaţional: Unirea bisericească a românilor din Transilvania  (1698 - 1761) - grant finanţat de Fundaţia „Pro Oriente” – Viena,  pentru perioada 2001 – 2007, 2010 - 2012); prima întâlnire: Viena, iulie 2001, a doua întâlnire: Alba-Iulia, iulie 2003, a treia întâlnire: Alba-Iulia, iulie 2005, a patra întâlnire: Viena, mai 2007). director de proiect: prof. univ. dr. Ernst Chr. Suttner, Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Viena (Austria). Lucrările prezentate de participanţii la acest proiect au fost publicate în "Annales Universitatis Apulensis Series Historica” în anii 2002 şi 2005.

2. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) internaţional: Die eine Kirche und das Problem der Doppelierarchie, grant finanţat de Institutul pentru Bisericile Răsăritene din Würzburg pentru anul 2004); director de proiect: prof. univ. dr. Jakob Speigl, Würzburg (Germania). Lucrările prezentate de participanţii la acest proiect au fost publicate în revista „Ostkirchliche Studien”, Augustinus Verlag, Würzburg, în anii 2001-2004.

3. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) naţional: Satul românesc transilvănean între ortodoxie şi catolicism” (COD CNCSIS 394)  - grant finanţat de CNCSIS (Consiliul Naţional pentru Cercetare Știinţifică din Învăţământul Superior) pentru perioada 2004-2006; director de proiect: conf. univ. dr. Ovidiu Ghita, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca.

4. Membru în proiectul ştiinţific (grantul) naţional: Căsătoriile mixte în Transilvania (a doua jumătate a sec. XVIII -  prima jumătate a sec. XX). Elemente de demografie istorică şi identitate confesională  (COD CNCSIS 242)  - grant finanţat de CNCSIS pentru anul 2005; director de proiect: lect. univ. dr. Corneliu Pădurean, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Grantul a fost apreciat cu 94,67 puncte. Valoarea totală a grantului: 141.000.000 lei

5. Director al proiectului ştiinţific (grantul) naţional: Politică bisericească de stat şi identitate confesională în comitatul Bihor în baza rapoartelor aulice vieneze de la mijlocul sec. al XVIII-lea (cod CNCSIS 639)  - grant finanţat de CNCSIS pentru anii 2006-2007. Grantul a fost apreciat cu 93 puncte. Valoarea totală a grantului: 11.400 lei RON.

 

CONFERINŢE SUSŢINUTE LA UNIVERSITĂŢI DE PRESTIGIU

ŞI LA SIMPOZIOANE DIN STRĂINĂTATE

VIENA, 21 noiembrie - 20 decembrie 2001: Susţinerea a două conferinţe la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Viena (Austria) în cadrul Seminarului: Interpretation von Dokumenten zum Thema: Orthodoxie und Ökumene / Interpretare de documente privitoare la tema: Ortodoxie şi Ecumenism, cu subiectele: 1) Die Rumänische Orthodoxe Kirche und die ökumenische Bewegung in der Periode 1918-1948; 2) Die Rumänische Orthodoxe Kirche und die ökumenische Bewegung nach 1948

Würzburg , 13 - 14 februarie 2004: Susţinerea unei conferinţe la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii din Würzburg (Germania) în cadrul Colocviului internaţional: Eine Stadt - ein Bischof ?   Eine Nation - eine Kirche? Zur Problematik des kanonischen Territoriums / Un oraş - un episcop? O naţiune - o Biserică? Problematica teritoriului canonic, cu tema:  Die orthodoxen lokalen Kirchen und die Problematik des kanonisches Territorium (Bisericile ortodoxe locale şi problematica teritoriului canonic)

Budapesta, 24 aprilie 2004: Susţinerea unei conferinţe în cadrul manifestărilor ecumenice: Serbările Ortodoxiei, organizate cu sprijinul Cosiliului Ecumenic al Bisericilor din Ungaria şi al Episcopiei Ortodoxe Române din Gyula (Ungaria) cu tema:  Întâlniri ecleziale ale tradiţiilor creştine apusene şi răsăritene în Moldova secolelor XV-XVI  - expresii ale deschiderii Ortodoxiei româneşti spre dialogul cu celelalte Biserici

Berlin, 25 - 30  iulie 2005: Susţinerea unei conferinţe la Universitatea ... din Berlin, în cadrul celui de-al VII-lea Congres mondial al Consiliului Internaţional de Studii Central - şi Est Europene,  la secţiunea: Religion and philosophy. Christian churches in Uniting Europe. The significance of ecumenical dialogues to european integration / Religie şi Filosofie: Bisericile creştine în Europa unită. Semnificaţia dialogului ecumenic la integrarea europeană cu tema: Romanian Orthodox theologians as pioneers pf the ecumenical dialogue between East and West. The relevance and topicality of their position in Uniting Europe (Teologi ortodocşi români pionieri ai dialogului ecumenic dintre Răsărit şi Apus. Relevanţa şi actualitatea poziţiei lor în Europa unită).

MÜNCHEN; 10-14 iunie 2013: Susţinerea a două conferințe/cursuri la Institutul de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ludovic Maximilian” din München: 1) Die Haltung der protestantischen Stände und der rumänischen orthodoxen Gläubigen aus Siebenbürgen bezüglich der Kirchenunion mit Rom am Ende des 17. Jahrhunderts. Die Enquete der Siebenbürgener Behörden in den Jahren 1698/99; 2) Die Instruktion des Patriarchen Dositheos von Jerusalem für den Metropoliten Atanasie Anghel aus Siebenbürgen (22 Januar 1698): Die Bewahrung der konfessionellen Identität durch Treue gegenüber dem liturgischem Kultus und dem Glaubensbekenntniss am Ende des 17. Jarhundert .

WÜRZBURG, 24 octombrie 2013: Susținerea unei conferințe la simpozionul internațional: Die orthodoxe Kirche in der Habsburgermonarchie
im 18. und 19. Jahrhundert,organizat de Ostkirchliches Institut din Würzburg cu tema: Die Ministerkonferenzen des Wiener Hofes bezüglich der Orthodoxen 
in Siebenbürgen in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

 

MEMBRU ÎN COMISII ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Membru în Comisia Naţională de Istorie Ecleziastică Comparată

Membru în Grupul de Dialog Teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (secţiunea "Tineri teologi"), în perioada 1998-2004;

Membru în Grupul de Dialog Teologic Catolic – Ortodox „Sankt Irinäus”: 1-4 noiembrie 2012, comunitatea monastica Bose, Italia; 13-17 noiembrie 2013, Tesalonic, Grecia;

Membru înGrupul internaţional de cercetare ştiinţifică a proiectului: Unirea bisericească a românilor din Transilvania  (1698 - 1761) – coordonat de fundaţia „Pro Oriente” – Viena,  pentru perioada 2001 – 2007, 2010 - 2012);

 

MEMBRU ÎN CENTRE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Membru al Centrului de Studii Teologice - Istorice şi de Prognoză Pastoral - Misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (Centrul de Cercetare a fost recunoscut de Consiliul Naţional al Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior - CNCSIS, în 11.05.2004) în perioada 2004-2006.

Membru în comitete redacţionale ale unor reviste şi publicaţii teologice

secretar de redacţie la revista trimestrială Teologia (1997-2004) a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad; periodicul săptămânal Calea Mântuirii (2000-2004) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

redactor corespondent la revista Studii Teologice a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România (2005-2006)

PREMII INTERNAŢIONALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Înmânarea premiului special „Episcop Dr. Stephan Laszlo” pentru teza de doctorat: „Politica confesională a Curţii dinViena în Transilvania în anii 1744-1761”. Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în cadrul simpozionului „A fi creştin în spaţiul dunărean. Extinderea Uniunii Europene spre Răsărit. Şanse, riscuri, speranţe”, Eisenstadt (Austria), 29-30 octombrie 1998.

TRADUCERI

Cărţi:

Ernst Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg, Verlag „Der christliche Osten“, Gmbh, 1996 (Relaţia alternantă dintre Bisericile Răsăritului şi Apusului de-a lungul istoriei bisericeşti), Editura Ars Longa, Iaşi 1998, 158 pp. cu o Prefaţă de I.P.S.Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.

Lucrări ştiinţifice:

15 studii traduse din limba germană

RECENZII

Istoriile sfintelor monastiri Cernica şi Căldăruşani de smeritul monah Casian Cernicanul, Bucureşti, 1988, în Mitropolia Ardealului, nr. 2/1989, pp. 137-138.

Gherasim Cristea, Un paşoptist de seamă. Preotul Radu Şapcă, Râmnic, 1988, în  Mitropolia Ardealului, nr. 4/1989, pp.124-125.

Gh. I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, în Mitropolia Ardealului, nr. 1/1990, pp. 115-117.

Ernst Chr. Suttner, Die Ostkirchen. Ihre Tradition, der Verlust unserer Einheit mit ihnen und die Suche nach Wiedererlangung der Communio, Viena, 1996, 65 pp., în Teologia, an I, nr. 2/1997, pp. 158-161.

Bartolomeu I Patriarhul ecumenic de Constantinopol. Biserica şi problemele lumii de azi. Vocaţia universală a Ortodoxiei, Editura Trinitas, Iaşi, 1997, 237 pp., în Teologia, an I, nr. 2/1997, pp. 162-165.

Ernst Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhaltnis zwischen der Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Editura Der kirchliche Osten, Wurzburg, 1996, 130 pp., în Teologia, an I, nr. 3-4/1997, pp. 152-154.

Olivier Clement, Adevăr şi libertate. Ortodoxia în contemporaneitate. Convorbiri cu patriarhul ecumenic Bartolomeu I, Edit. Deisis, Sibiu, 1997, 239 pp., în Teologia, an I, nr. 3-4/1997, pp. 155-157.

Olivier Clement, Taize, un sens al vieţii, Editura Anastasia, 1998, 91 pp., în Teologia, an II,  nr. 1-2/1998, pp. 150-152.

Ioan Marin Mălinaş, Bizanţ, Roma, Viena şi fenomenul uniatist, Editura Mihai Eminescu, Oradea, Viena, 1997, în Altarul Banatului, nr. 7-9/1998, ISSN 1220-8388, pp.

Versöhnung - Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Dokumente der zweiten europäischen ökumenischen Versammlung in Graz, Edit. Styriy, Graz Wien Köln, 1998, 360 p., în „Teologia“, An II (1998), nr.3-4, p. 189-190.

Andreas Müller, Humanistisch geprägte Reformation an der grenze von östlichem und westlichem Christentum. Valentin Wagners griechischer Katechismus von 1550, Mandelbachtal – Cambridge, 2000, 385 pp., în Teologia, an IV, nr. 3/2000, pp. 170-173.

Mutter, Nonne, Diakonin. Frauenbilder im Recht der Ostkirchen; Kanon XVI, Verlag Kovar, Munnchen, 2000, în Teologia, an V, nr. 2/2001, pp. 173-175.

Cesare Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc. Ediţie îngrijită, traducere şi bibliografie de Şerban Turcuş. Postfaţă de Ioan Aurel Pop.Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română Cluj-Napoca, 1998, 235 pp., în Arca, nr. 4, 5, 6/2000, pp. 185-189.

Arhivele Securităţii, Editura Pro Historia, Bucureşti, 2002, 295 pp., în Teologia, an VII, nr. 3-4/2003, pp. 224-227.

Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000,vol. III, Tom I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006, 820 pp.; 464 pp., în Studii Teologice,  nr. 4/2008, pp.330-332.

 

ARTICOLE

50 de articole -  în reviste, îndrumătoare bisericeşti şi publicaţii bisericeşti şi laice

 

PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO/ TV

Participări la TV Trinitas (Convorbirile Trinitas, Pagini de istorie, Biserica azi, Viaţa parohiilor, Interviuri la rubrica Ştiri); Radio Trinitas (Dialogurile Trinitas, Istoria Bisericii – emisiune săptămânală: 2009-2010, Interviuri la rubrica Ştiri), TVR 1 (Universul Credinţei, Semne),  TVR Info, B1 TV, Realitatea TV; TVRM.

RESURSE STUDENȚI

 

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
-