PAGINA PERSONALĂ

Pr. Conf. Dr. Radu Petre Mureşan
Pr. Conf. Dr. Radu Petre Mureşan
Pr. Conf. Dr. Radu Petre Mureşan
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

 

 

 

LISTĂ PUBLICAȚII

A)    Cărți

 • Încadrate în propriul culoar de expertiză teologică sau propria linie de cercetare („Noi mișcări religioase, misiologie și apărarea dreptei credințe”)

1. Atitudinea Bisericilor Tradiționale Europene față de prozelitismul advent. Impactul în societatea contemporană, Editura Universității din București 2007, 867 p. (prefață: Prof. Univ. Dr. Remus Rus , apărută cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ISBN 978-973-737-317-5; ediția a doua revizuită, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria 2012,  ISBN 978-606-529-191-1 (în tiraj de 2000 de exemplare);

2. Alternative spirituale în România. Secolul XXI. Perspectivă Ortodoxă, Editura Agnos, Sibu, 2011, 284 p. (prefață: Prof. Univ.dr. Nicoale Achimescu, postfață: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula, apărută cu Binecuvântarea Înalt Preasfințitului Mitropolit Prof. Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului), ISBN 978-973-1801-79-7; (în tiraj de 3000 de exemplare)

3. Stilismul în România, Ed. Agnos, Sibiu, 2012, 238 p. (prefață: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, postfață: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula, apărută cu Binecuvântarea Înalt Preasfințitului Mitropolit Prof. Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului), ISBN  978-973-181-88-9 (în tiraj de 3000 de exemplare)

 • Volume coordonate
 1. 1.     Coordonator volum (împreună cu Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor): Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, 256 p., ISBN 973-737-233-6 (Publicație apărută în cadrul proiectului „Implicații ale religiilor asupra securității în contextul extinderii UE, ce face parte din programul „Cercetare de Excelență 2006” al Ministerului Educației și Cercetării;

2.Responsabil științific: Religie şi Securitate în Europa secolului XX I- glosar de termeni, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2007, 467 p.,ISBN 978-973-663-573-1 (Publicație apărută în cadrul proiectului „Implicații ale religiilor asupra securității în contextul extinderii UE, ce face parte din programul „Cercetare de Excelență 2006” al Ministerului Educației și Cercetării);

3. Coordonator principal volum (împreună cu Ilie Chișcari), Bellum justum et pium. Creştinii în faţa provocărilor războiului- o perspectivă istorico-fenomenologică,  Editura Universităţii din Bucureşti 2011, 400 p., ISBN 978-973-737-987-0 (volum publicat în cadrul Grantului de Cercetare Idei UB 25/2007 ființat de Universitatea din București, director de proiect Radu Petre Mureșan, titlul proiectului : Fericiți făcătorii de pace. Creștinism și securitate: de la Predica de pe munte la 11 septembrie 2011)

 1. 2.      Studii
 • Încadrate în propriul culoar de expertiză teologică sau propria linie de cercetare („Noi mișcări religioase, misiologie și apărarea dreptei credințe”)
 1. 1.      „Martorii lui Iehova pe calea instituţionalizării. Problema adaptării unui discurs sectar”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, nr. 3 (2003-2004), pp. 555-573, ISSN 1582-8840 şi în Glasul Bisericii, nr.1-4/2004, p. 215-234, ISSN 1013-6789
 2. 2.      „Învăţătura eshatologică a „Bisericii” Sfinţilor Ultimelor Zile (Mormonă) şi implicaţiile sale în activitatea de prozelitism”, „Buletinul Centrului pentru dialog și științe în teologie”, vol. 4 nr. 1/2005, pp. 26-46, ISSN 1584-4196, preluat și în Glasul Bisericii, nr. 1-4/2006, p. 181-203, ISSN 1013-6789;
 3. 3.       „Misiunea Misiologiei. Câteva consideraţii actuale privind misiologia ortodoxă”, Studii Teologice, seria a III-a, nr. 1, ianuarie-martie 2006, p. 205-216, ISSN 1011-8845-4888;
 4. 4.      “Martorii lui Iehova” şi „Sfârşitul acestui sistem rău de lucruri ”, Glasul Bisericii, nr.5-8/2006, p. 123-142, ISSN 1013-6789;
 5. 5.       „Fenomenul prozelitismului- o perspectivă psihologică, sociologică şi misionară”, Ortodoxia, nr. 3-4/2006, p. 121-140, ISSN 1015-1044;
 6. 6.       „Scientologia:religie sau ştiinţă?”, Studii Teologice, nr. 1/2007, p. 101-129, ISSN 1011-8845-4888,
 7. 7.       „Fenomenul Noilor Mişcări religioase şi Statele Europene”,în Ortodoxia, nr. 1-2/2007, p. 71-91, ISSN 1015-1044;
 8. 8.      „Organizația Martorii lui Iehova și transfuzia sanguină” în IPS Nifon Mihăiță, Pr. Lect.dr. Florea Ștefan (coordonatori), Darul sacru al vieții și conștientizarea responsabilității umane pentru acesta, Valahia University Press, 2007, p. 159-165, ISBN 978-973-7616-76-3
 9. 9.       „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Particularităţi doctrinare”, Glasul Bisericii, nr. 1-3/2008, pp. 306-337, ISSN 1013-6789;
 10. 10.  „Reiki”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, nr. 10 (2010), p. 417-441, ISSN 1582-8840;
 11. 11.   „Forme ale neopăgânismului în societatea contemporană”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, nr. 9 (2009), p. 685-709, ISSN 1582-8840;
 12. 12.   „Teorii despre vremurile din urmă la unele mişcări religioase şi bazele lor scripturistice”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, nr. 8 (2008), p. 529-549, ISSN 1582-8840;
 13. 13.  „Războiul drept în creștinismul contemporan. Perspectivă interconfesională”, în Radu Petre Mureșan și Ilie Chișcari (coordinatori), Bellum justum et pium. Creştinii în faţa provocărilor războiului- o perspectivă istorico-fenomenologică,  Editura Universităţii din Bucureşti 2011, p. 399- 419, ISBN 978-973-737-987-0
 • Alte studii publicate în România

1 „Datorie şi slujire sfântă. Misiunea preoţilor militari în Primul Război Mondial (1916-1918)”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”   Universitatea din Bucureşti, nr. 1(2001-2002), p. 269-293, ISSN 1582-8840;

2 „L'eschatologie de Karl Rahner (1904-1984)”, Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 12/2004, p. 414-430 (studiu care a făcut obiectul unei comunicări ştiinţifice la Universitatea din Fribourg-Elveţia), ISSN 1224-8665;

3 .„Biserica Romano-Catolică şi Noile Mişcări Religioase. Perspective pastorale şi misionare”, Glasul Bisericii, nr. 9-12/2005, ISSN 1013-6789 preluat şi Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, nr. 5 (2005), p. 115-129, ISSN 1582-8840;

4 „Provocări şi perspective ale Bisericii Ortodoxe în Uniunea Europeană”, în volumul Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, Editura Universităţii din Bucureşti 2006, p..154-170, ISBN 973-737-233-6;

5.„ΤΑ ΕΣΗΑΤΑ-Reflecţii teologice contemporane în Bisericile Tradiţionale Europene. O perspectivă interconfesională”,Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti, nr. 6/2006, p. 547-579, ISSN 1582-8840;

6. „Radu cel Mare şi Neagoe Basarab - două mărturii despre apostolatul laicilor în secolul al XVI-lea”, Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie Anul VI, nr. 1-2/2009 ISSN: 1584-4196, p. 3-24.

7. „Ideea milenaristă în creştinism. Apercu istoric şi doctrinar”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, nr. 7 (2007), p. 385-419, ISSN 1582-8840;

8.   „Sfântul Vasile cel Mare- Dascăl al filantropiei”, Biserica Ortodoxă. Revista Sfintei Arhiepiscopii a Alexandriei și Teleormanului, nr. 1/2012, p. 176-192, ISSN 1582-1544

9. „Tradiții și inovații referitoare la cultul morților”, Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie, nr. 1-2/2010, p. 70-95, ISSN 1224-8665

10. „Inițierea în Reiki”, Nicolae Achimescu (coordonator), Inițiere și Familie. O abordare fenomenologică, Presa Universitară Clujeană 2012, p. 235-244, ISBN: 973-595-370-6

 • Studii publicate în străinătate
 1. 1.       ”Spiritual Alternatives in Romania”  în ICSA Today. International Cultic Studies Association Magazine, (2012), Vol. 3, No. 2, 2012, pp. 16-22, ISSN 2154-820X
 2. 2.        ”Les enjeux de la mort dans la société roumaine contemporaine. L’annonce mortuaire et la pratique de la crémation”  în Theoforum 44 (2013), pp. 169-182, ISSN: 1495-7922
 1. C.    Comunicări științifice
 • Încadrate în propriul culoar de expertiză teologică sau propria linie de cercetare („Noi miscari reigioase, elemente de sectologie și apărarea dreptei credințe”)
 1. 1.      Bisericile Tradiţionale Europene şi Noile Mişcări Religioase comunicare ştiinţifică prezentată la Simpozionul Internaţional cu comunicări ştiinţifice “Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe Europene” organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, activitate care reprezintă o parte componentă a Proiectului de Cercetare “Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderiii U.E.”, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti – coordonator proiect, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, Universitatea de Lausanne – Observatoire des Religions en Suisse (Elveţia), JFM Recherches et Analyses, Fribourg (Elveţia), si publicată în  volumul colectiv Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe europene, Valahia University Press, Târgovişte 2006, pp.113-124, ISBN (13) 978-973-7616-49-4
 2. 2.      “Câteva ipoteze de lucru privind influenţa religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene”, comunicare ştiinţifică prezentată la Simpozionul Internaţional cu comunicări ştiinţifice “Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană” organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, activitate care reprezintă o parte componentă a Proiectului de Cercetare “Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderiii U.E.”, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti - coordonator proiect, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, Universitatea de Lausanne – Observatoire des Religions en Suisse (Elveţia), JFM Recherches et Analyses, Fribourg (Elveţia), Bucureşti, 27 Noiembrie 2006 și publicată în volumul cu titlul Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextual extinderii U.E., Aspecte teoretice si practice privind Programul Cercetare de Excelenta - CEEX 2006. în: Managementul proiectelor si integrarea europeana. Workshop International, 13 iunie 2006, București, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2006 pp.107-130, ISBN [10] 973-7854-77-2, ISBN [13] 978-973-7854-77-3.
 3. 3.       „Provocările internetului şi apostolatul media”, prelegere susținută la simpozionul internațional: Biserică și misiune în contextul interculturalității, organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constanța (2 iulie 2008), publicată în Teologia Pontica. Revista centrului de cercetări teologice, interculturale şi ecumenice „Sf. Ioan Cassian”, Dialogul creştin şi interculturalitatea,  anul I (2008), Nr. 3-4, iulie-decembrie , pp 160-172, ISSN 1844 – 2870.
 4. 4.      „Educația la cultele neo-protestante. Cazul „Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea”, comunicare susținută la simpozionul internațional: Statutul religiei și instrucția școlară, organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (30 oct. 2008), publicată în volumul de comunicări ştiinţifice, Cultură şi Religie. Statutul Religiei şi instrucţia şcolară, coordonator Lucreţia Vasilescu, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2009, pp.113-120, ISBN 978-973-737-753-1;
 • Alte comunicări științifice publicate în România
 1. 1.  „Preoteasa-slujitorul discret al Bisericii Ortodoxe”, prelegere susținută la Simpozionul internațional „Familia creștină între tradiție și modernitate” organizat la Cluj-Napoca, în 2-5 noiembrie 2011, de către Universitatea Babeș-Bolyai și Arhiepiscopia Clujului, în curs de publicare în volumul Simpozionului, apărută și în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, 2011, pp. 177-184, ISSN 1582-8840
 • Comunicări prezentate la întruniri internaționale și publicate în volume editate în străinătate

1. Tradition et renouvellement de l’enseignement religieux dans les écoles publiques en Roumanie, comunicare ştiinţifică susținută la Congresul International „Le fait religieux et son enseignement”, organizat de Universitatea din Fribourg și Universitatea din Neuchâtel (18-19 noiembrie 2005) și publicată în volumul Le fait religieux et son enseignement (editori: François-Xavier Amherdt, Félix Moser, Anand Nayak, Paul Philibert), Collection: Théologie pratique en dialogue, volume 35, Academic Press Fribourg, 2009, 368 pages, pp. 207-223, ISBN 978-2-8271-1055-1;

2. „L’annonce mortuaire et les modes d’ensevelissement en Roumanie après 1990” comunicare științifică susținută la Colocviul Internațional  „Les traces contemporaines du christianisme en Europe en perspective comparée : France-Roumanine-Suisse”, organizat de CSRES (Centre de Sociologie des Religions et d’Ethique Sociale, Universite de Strasbourg), Centrul de Studii și Documentare Societate, Drept, religie și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității București , 21-22 octombrie 2011, în curs de publicare în volumul Simpozionului (coord.:Frédéric ROGNON, CSRES, Strasbourg) și Roland Campiche (Universitatea din Lausanne),apărută și în limba română, „Anunțul morții și practici funerare în societatea românească după 1990”, în revista Studii teologice anul VIII, nr. 1 (ianuarie-martie)/2012, pp. 65-81

3. Experiences arising from pastoral work and the mode of operation,in cadrul Simpozionului international „Practical means of social, legal and pastoral confrontation with sects and cults”, Mănăstirea Sf. Gheorghe Hadzhidimovo (Bulgaria), 19-22 septembrie 2013, în curs de publicare în volumul Simpozionului

 1. D.    Citare în cărți și reviste
 1. 1.      Pr. prof. dr. Gheorghe Istodor, Dialogul dintre teologie şi ştiinţă din perspectiva misiunii Bisericii, Bucureşti, 2010, p. 270
 2. 2.      Pr. dr. Ciprian Marius Cloșcă, Ortodoxia și noile mișcări religioase, Lume, Iași, 2009, p. 164
 3. 3.      Rozalia Klara Bako, Laszlo-Attila Hubbes, „Religious Minorities’web Rethoric; Hungarian Ethno-Pagan Organizations”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 10, issue 30 (winter 2011), p. 127-158 (p. 136)
 4. 4.      Luce Pepin, Teaching about Religions in European School System. Policy, issues and trends, Alliance Publishing Trust, 2009, p. 77.

DATE CONTACT

...
-