PAGINA PERSONALĂ

Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru
Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru
Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

LISTĂ PUBLICAȚII

Pr. conf. dr. Sorin ŞELARU

 

Lista de lucrări

 

 

Cărţi:

- Biserica – laborator al învierii. Perspective asupra eclesiologiei Părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, 327p. (ISBN 978-606-8495-99-6)

 

- Biserica și bisericile. Modele eclesiologice ortodoxe în perspectivă intercreștină, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, 260p. (ISBN 978-606-16-0662-7)

 

- Unitatea și comuniunea în Biserică. Studii de eclesiologie ortodoxă, Editura Eikon, 2015, 233p. (ISBN 978-606-711-384-6)

 

 

Volume coordonate:

 

- La primauté et les primats. Enjeux ecclésiologiques, coordonat de Sorin Șelaru și Patriciu Vlaicu, Editions du Cerf, Paris, 2015, 280p. (ISBN 978-2-204-10502-6)

 

- Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european, coordonat de Pr. lect. dr. Sorin Șelaru și Pr. lect. dr. Patriciu Vlaicu, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, 465p. (ISBN 978-606-8495-12-5)

 

- Dumnezeu Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi, coordonat de Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu şi Pr. asist. dr. Sorin Şelaru, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2010, 400p. (ISBN 978-973-155-131-9)

 

- Dialogul dintre teologie şi filosofie, vol. 2, coordonat de Sorin Şelaru, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009, 292p. (ISBN 978-973-88968-7-1)

 

 

Cărţi traduse:

 

- Thomas Lepeltier, Darwin eretic. Eterna reîntoarcere a creaţionismului, traducere de Florin Tudor şi Sorin Şelaru, Ed. Rosetti Educational, Bucureşti, 2009, 262p. (ISBN 978-973-7881-46-5)

 

 

Studii de specialitate:

 

- „La synodalité et l’autorité au niveau régional dans l’Eglise: de Lumen Gentium au Document de Ravenne”, în rev. Irénikon, vol. 88, nr. 2/2015, pp. 181-200.

 

- “Viziunea unităţii Bisericii în Declaraţia ultimei Adunări Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor”, în vol. Darul unităţii Bisericii şi a lumii, Astra Museum/Andreiana, 2015, pp. 319-340.

 

- „Representing the Orthodox Churches to the European Union”, în rev. Ortodoksia, 54/2015, Joensuu–Finland, pp. 54-80.

 

- „« Une analogie qui n’est pas sans valeur ». Vérité et limites de certains parallèles théologiques appliqués à la fonction primatiale dans l’Eglise”, în vol. La primauté et les primats. Enjeux ecclésiologiques, Ed. du Cerf, Paris, 2015, pp. 55-70.

 

- „Iglesia: hacia una vision comun”, în rev. Pastoral Ecumenica, 95/2015, Madrid-Spain, pp. 19-40.

 

-„Dialogul dintre Uniunea Europeană şi Biserici”, în vol. Dialogul religiilor în Europa unită, coord. de Iulia Badea-Guéritée şi Alexandru Ojică, Editura Adenium, Iaşi, 2015, pp. 125-147.

 

- „Unity in Diversity vs. Open Sobornicity. Oscar Cullmann and Dumitru Staniloae in Dialogue”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2014, pp. 379-386.

 

- „Les 50 ans d'Unitatis Redintegratio. Une occasion d'évaluation (auto)critique orthodoxe”, în rev. Irénikon, vol. 87, nr. 3-4/2014, pp. 400-416.

 

- „Consideraţii „simbolice” ale raportului dintre Biserica–Taină/Sacrament şi Sfintele Taine”, în vol. Constituţia sacramentală a Bisericii, Ed. Vasiliana 98, Iaşi, 2014, pp. 222-253.

 

- „Contribuția părintelui Dumitru Stăniloae la primul document teologic al Comisiei Mixte de Dialog Teologic dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2013, pp. 297-310.

 

- „Les limites de la communio sanctorum – une perspective orthodoxe”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2013, pp. 397-406.

 

- „Iconomia sacramentală în cadrul dialogului ecumenic”, în vol. Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european , Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, pp. 296-309.

 

- „L’anthropologie de communion du père Dumitru Staniloae”, în Nouvelle Revue Théologique, t. 134, nr. 3/2012, pp. 409-423.

 

- „Studiul Religiei în şcolile publice din statele membre ale Uniunii Europene” (co-autor împreună cu George Vâlcu), în rev. Studii Teologice, nr. 1/2012, pp. 229-252.

 

- „Die ewigen trinitarischen Beziehungen und deren ikonomische Folgerungen aus der Sicht der Theologie des Vaters Dumitru Stăniloae”, în International Journal for Orthodox Theology, nr. 2/2011, pp. 94-105.

 

- „Familia creştină – laborator al învierii şi şcoală a virtuţilor”, în Alege Scoala! Curs de formare pentru formatori, Iaşi, 2011, pp. 26-33.

 

- „Imago Dei fondement de l’anthropologie théologique”, în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, 5/2010, pp. 103-127.

 

- „Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile Uniunii Europene”, în vol. Autocefalie şi comuniune, Ed. Basilica, Bucureşti, 2010, pp. 483-491.

 

- „Prezenţa nedespărţită şi neconfundată a lui Hristos şi a Duhului Sfânt în Biserică din perspectiva părintelui Dumitru Stăniloae”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2009, pp. 709-722.

 

- „Présence de l’Esprit Saint dans l’espace ecclésial. Perspectives ecclésiologiques sur la pneumatologie du père Staniloae”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2008, pp. 597-608.

 

- „Vatican II – în căutarea unei noi paradigme. Perspective asupra receptării eclesiologiei Conciliului II Vatican ca eclesiologie a comuniunii”, în rev. Teologie şi Viaţă, nr. 1-6/2008, pp. 340-356.

 

- „Le rapport entre l’Eglise comme sacrement et les sacrements particuliers chez le père Staniloaë”, în rev. Studii Teologice, nr. 3/2008, pp. 77-102.

 

- „Biserica, laborator al comuniunii. Fundamente ale eclesiologiei comuniunii la Părintele Stăniloae”, în rev. Ortodoxia, nr. 3-4/2006, pp. 180-200.

 

RESURSE STUDENȚI

-
-

DATE CONTACT

...
-