PAGINA PERSONALĂ

Pr. Asist. Dr. Alexandru Marius Dumitrescu
Pr. Asist. Dr. Alexandru Marius Dumitrescu
Pr. Asist. Dr. Alexandru Marius Dumitrescu
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

Studii:

 • 1991-1996 : Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti.
 • 1996-2000: Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, licenţiat cu lucrarea: Nicolae Lungu – 100 de ani de la naştere, conducător ştiinţific: Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu.
 • 2000: admis la Doctorat la Universitatea din Bucureşti, domeniul Teologie – Muzică bisericească şi Ritual.
 • 2001-2006: Universitatea de Muzică din Bucureşti, Facultatea de Pedagogie, Muzicologie şi Dirijat, specializarea Muzică Religioasă, licențiat cu lucrarea: Cântările vecerniei şi utreniei de sâmbătă seara şi duminică dimineaţa în ehurile autentice, conducător ştiinţific: Arhid. Prof. Dr. Sebastian Barbu-Bucur.
 • 2010 -Doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti cu Teza: Cântările vecerniei şi utreniei din duminici – tradiţie şi continuitate, conducător ştiinţific: Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu

Activitate:

 • 1993-2005 - cântăreţ bisericesc şi dirijor al corului de tineret la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (Popa Nan) din Bucureşti.
 • 2002-prezent - Asistent la Facultatea de Teolgie Ortodoxă din Bucureşti, Catedra Practică, Muzică bisericească şi Ritual.
 • Martie 2005 - hirotonit diacon pe seama bisericii Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.
 • Martie 2008 - hirotonit preot la Biserica Popa Nan din Bucureşti.
 • 1 februarie-15 septembrie 2011 - Consilier la Sectorul Cultural şi relaţii cu Mass-Media al Arhiepiscopiei Bucureştilor

Conferinţe, seminarii:

 • Mai 2005 : The First International Conference on Orthodox Church Music, Universitatea din Joensuu, Finlanda. Conferinţa:  Byzantine Musical Tradition in Romania as Revealed in Romanian Anastasimataria (19th-20th Centuries).
 • Septembrie 2008: Consfătuirea profesorilor de Muzică bisericească şi Ritual de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Mănăstirea Sâmbăta de Sus.
 • Decembrie 2013: Simpozionul Internațional de Muzicologie Bizantină -  300 de ani de românire (1713-2013), Ediția a II-a, București, 12 decembrie 2013.

Activitate muzicală:

 • 1993-2005, Dirijor al corului de tineret al bisericii „Popa Nan” din Bucureşti
 • 1996-2014, Concerte de colinde şi de muzică religioasă cu corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă la sărbătoarea Naşterii Domnului şi la Hramul facultăţii (Sf. Trei Ierarhi).
 • 2001-2007,  membru al formaţiei de muzică bizantină “Psalmodia” a Universităţii de muzică din Bucureşti: concerte de muzică religioasă în ţară şi în străinătate (Grecia 2004, 2005), inregistrări cu slujbele Sfinţilor Români.
 • 2010-2014, Dirijor al Coralei „Dimitrie Suceveanu” a Protoieriei 2 Capitală: Premiul I la Concursul național de muzică Lăudați pe Domnul, organizat de Patriarhia Română, București, 27 octombrie 2012.

LISTĂ PUBLICAȚII

Studii şi articole:

 • „Cântările utreniei de la Macarie şi Anton Pann până astăzi – glas I-IV (tradiţie şi  continuitate)”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, II, 2002, pp. 395-415.
 • „Indice general al studiilor, articolelor, recenziilor, compoziţiilor, prelucrărilor şi armonizărilor de muzică bisericească din revistele Patriarhiei Române” – în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, VI, Bucureşti, 2006. (colectiv de autori sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu).
 • „Byzantine Musical Tradition in Romania as Revealed in Romanian Anastasimataria (19th-20th Centuries)”, în The Tradition of Orthodox Music,  Proceedings of The First Internatoinal Conference on Orthodox Church Music University of Joensuu, Finland, 2005, Joensuu, 2007, pp. 30-41.
 • „Manuscrise inedite privind traducerea cântărilor din Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul”, în Volum omagial Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu la 70 de ani, Editura Basilica, Bucureşti, 2010, pp. 311-326.
 • „Aspecte ale românirii cântărilor bisericeşti la Mihalache Moldoveanu – un manuscris din Biblioteca Academiei Române”, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, X, Bucureşti, 2011, pp. 469-491.
 • „Ianuarie Protosinghelul și Mihalache Moldoveanu în două manuscrise din muzeul Mănăstirii Cernica”, în Studii Teologice, seria a III-a, anul VIII, nr. 4, octombrie-decembrie 2012, București, pp.163-200.
 • „Cântările Învierii de la Filothei din Agăi Jipei la Anastasimatarul Uniformizat – repere -”, în Simpozionul Internațional de muzicologie bizantină 300 de ani de românire (1713-2013), Editura Universității Naționale de Muzică, București, 2013, pp. 142-182.

Contribuții editoriale:

 • Lector de specialitate la vol. Manuscrisele psaltice de la Mănăstirea Sinaia, autor Ieromonah Mihail Harbuzaru, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2012.
 • Secretar de redacție și membru al comisiei de redactare la Dicționar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, București, 2013. Articole: Corul Bisericii „Popa Nan” (p.177), Corul „Dimitrie Suceveanu” al Protoieriei 2 Capitală (p.191), Nicolae Lungu (pp.384-388), Gheorghe Popescu-Brănești (pp.655-656).
 • Redactor responsabil la vol. Cântări la Vecernia și Utrenia Sfinților Români, de Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, vol. I, 2013, vol. II, 2013.

RESURSE STUDENȚI

-
-

DATE CONTACT

...
-