Prelegere despre finală profunzimea scopului divin

Dacă vorbim despre specificul viziunii teologice asupra lumii, despre specificul viziunea asupra lumii a teologului, trebuie amintit că întregul complex al sentimentelor creștin-religioase determină contururile cunoașterii teologice. Deci, baza organică a viziunii creștin-teologice este frica de Dumnezeu, sentimentul prezenței constante a unei anumite conștiințe în câmpul de observare a Absolutului. Teologia se poate manifesta în două formate de atitudine față de Dumnezeu – doxologia și dezvăluind noi fațete ale manifestării Divinului în lume. În mod ideal, teologul în a lui dezvoltarea profesională urmează două căi simultan: teologia este combinată cu teologia.

În toate sferele ființei, cuvântul lui Dumnezeu se manifestă, teologia îl caută, dar după un cuvânt ascunde întotdeauna ascunderea, imposibilitatea dezvăluirii până la final adâncimea intenţiei divine. Nedezvăluirea fundamentală a ființei, destinul minții umane de a se opri la limita necunoscutului, incognoscibilul este dominanta conceptuală care deosebește viziunea teologică asupra lumii de cea rațional-seculară.