PAGINA PERSONALĂ

Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu
Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu
Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu
Directorul Școlii Doctorale
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

LISTĂ PUBLICAȚII

LUCRĂRI PUBLICATE

I. Volume de autor:
1. Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, ediţie bilingvă, trad. din limba latină, note şi studiu introductiv, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, 198 p.
2. Istoria şi filosofia religiei la popoarele antice, Ed. Junimea, Iaşi, 1998, 529 p.; ediţia a II-a Ed.Tehnopress, Iaşi, 2000, 593 p.
3. Budism şi creştinism. Consideraţii privind desăvârşirea omului, Ed. Junimea, Iaşi, 1999, 302 p.; ediţia a II-a, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2004, 400 p.
4. India. Religie şi filosofie, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2001, 279 p.
5. Noile mişcări religioase, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002, 437 p.; ed. a II-a, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 316 p.; ed. a III-a, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2012, 316 p.
6. Religii în dialog, Editura Trinitas, Iaşi, 2005, 423 p.
7. Die Vollendung des Menschen im Buddhismus. Bewertung aus ostchristlicher Sicht, Performantica, Iaşi, 2006, 422 p.
8. Universul religios în care trăim, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas, 2013, 685 p.
9. Religie, Modernitate și Postmodernitate, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas, 2013, 543 p.
10. Istoria și filosofia religiilor. Religii ale lumii antice, Editura Basilica, București, 2015, 606 p.

II. Volume coordonate:
⦁ Iniţiere şi familie. O abordare fenomenologică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 391 p.
⦁ Omagiu Domnului Profesor universitar dr. Remus Rus, Presa Universitară Clujeană, , Cluj Napoca 2012, 475 p.
⦁ Impactul secularizării asupra valorilor religioase și morale în societatea contemporană, ed. bilingvă, româno – engleză, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 343 p.

III. Studii
a) publicate în volume colective sau omagiale

⦁ Familia creştină între tradiţie şi modernitate. Consideraţii teologico-sociologice, în vol.: Familia creştină azi, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995, 20 p.
⦁ Iluminarea budistă şi iluminarea în Dumnezeu. Consideraţii hermeneutice privind apofatismul ontologic şi epistemologic, în vol.: Alternative hermeneutice, Ştefan Afloroaei (coord.), Ed. Cantes, Iaşi, 1999, 21 p.
⦁ Reîncarnarea – realitate sau iluzie?, în vol.: Tibiscum, Caransebeş, 2000, 16 p.
⦁ Reinkarnation – Wirklichkeit oder Illusion?, în vol.: Tibiscum, Caransebeş, 2000, 17 p.
⦁ Pseudo-religiozitate şi agresivitate în lumea de astăzi, în vol.: Priveghind şi lucrând pentru mântuire, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000, 13 p.
⦁ Satanismul – o expresie a violenţei împotriva lui Dumnezeu, în vol.: Violenţa “în numele lui Dumnezeu”, Alba Iulia, 2002, 44 p.
⦁ Spiritismul – o formă de religiozitate ocult-ezoterică, în vol.: Violenţa “în numele lui Dumnezeu”, Alba Iulia, 2002, 20 p.
⦁ Preţuire şi recunoştinţă unui mare dascăl de teologie, în vol.: Slujitor al Bisericii şi al neamului. Părintele prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002, pp. 47-48.
⦁ “Stâlpii” religiei islamice, în vol.: Omagiu părintelui academician Dumitru Popescu, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 243-256.
⦁ Evreul Iosif, mare „demnitar” al lui Dumnezeu la curtea faraonilor egipteni. O perspectivă hrisostomică, în vol.: Sf. Ioan Gură de Aur – mare dascăl al lumii şi ierarh, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, pp. 49-64.
⦁ Omul religios în viziunea lui Mircea Eliade, în vol. Omagiu pr. prof. univ. dr. Ioan I. Ică, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, pp. 530-541.
⦁ Säkularisierung und Modernität, în vol. Die Zeit: Aspekte des Zeitbegriffes aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen, Tagung der Deutsch-Rumänischen Akademie, Mainz, 26-27 sept. 2008, pp. 65-78.
⦁ Dumnezeu, Cel mai presus de noi, în vol. Dialogul dintre teologie şi filosofie, Editura Trinitas, 2008, pp. 137-157.
⦁ Creştinismul faţă în faţă cu modernitatea, în vol. Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Acad. Dumitru Popescu la împlinirea vârstei de 80 de ani, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009, pp. 352-368.
⦁ Orthodoxie im neuen Europa, în vol. Einheit suchen – Vielfalt wahren. Ost und West im ökumenischen Gespräch, 13. Internationaler Kongress Renovabis, 2009, Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, Freising, s.a.
⦁ Islamul între Europa şi drepturile omului, în vol. Biserica Ortodoxă şi drepturile omului: paradigme, fundamente, implicaţii, ed. Nicolae Răzvan Stan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 327-338.
⦁ Religie şi modernitate, în vol. Euharistirion Patriarhului Daniel al României, coord. † Varlaam Episcop Vicar Patriarhal, Prof. Emilian Popescu, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, pp. 669-681.
⦁ Rolul familiei creștine în viața materială și spirituală a omului în societatea de azi, în vol. Bucuria nunții binecuvântate, Editura Cuvântul Vieții , București, 2011, pp. 194-200.
⦁ Familia, un model de comuniune într-o lume tot mai individualistă, în vol. Misiunea sacramentală a Bisericii Ortodoxe în context european, ed. pr. lect. dr. Sorin Șelaru, pr. lect. dr. Patriciu Vlaicu, Basilica, București, 2013, pp. 90-106.
⦁ Diaspora creștină ortodoxă în Europa de azi, în vol. Vocație, slujire și jertfelnicie. Cinstire și recunoștință Părintelui Prof. dr. Nicolae D. Necula la împlinirea vârste de 70 de ani, Basilica, București, 2014, pp. 401-420.
⦁ Nevoia tot mai mare de dialog a teologiei în contextul de azi, în vol. Mehedinți-istorie, cultură și spiritualitate, Nr.6, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2013, pp. 746-759;
⦁ Biserica într-o societate tot mai pluralistă şi individualizată, în Adrian Lemeni/diac. Adrian Sorin Mihalache (coord.), Realitatea şi semnificaţia spaţiului. Abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, pp. 169-188;
⦁ Viaţă religioasă şi secularizare în societatea europeană contemporană, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, Anul XIX (2014), Bucureşti, pp. 217-243;
⦁ Absolutul, Nimicul absolut şi Dumnezeu. O perspectivă fenomenologico-apofatică, studiu introductiv, în H. Waldenfels, Nimicul absolut;
⦁ Religia în Postmodernitate. Destinul ei într-o lume secularizată, în vol: Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, Editura Basilica, București, 2015, pp. 44-73;
⦁ Provocări ale noilor mișcări religioase și pseudo-religioase în lumea de astăzi. Evaluare din perspectivă creștină, în vol: Îndrumător tematic pentru cursurile preoțești în vederea dobândirii gradelor profesionale, Editura Basilica, București, 2015, pp. 153-188;
⦁ Das theologische Denken im Dialog und in der Kommunikation in der heutigen pluralistichen Welt, în vol: Die Sprache. Aspekte des Sprachbegriffes aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen, Symposium der Deutsch-Rumänischen Akademie, 3-4 Oktober, 2014, Sibiu, pp. 61-75;
⦁ Religia în postmodernitate. Destinul ei într-o lume secularizată, în vol: Polychronion Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Casian, la 60 de ani, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2015, pp. 397-417.

b) publicate în reviste de specialitate

⦁ Confucianismul şi daoismul, în „Îndrumător bisericesc”, Timişoara, 1987, pp. 13-19.
⦁ Atitudini mai noi cu privire la interpretarea conceptului de Nirvana. Concluzii în perspectiva unui dialog interreligios, în „Mitropolia Banatului”, nr.1, 1989, 13 p.
⦁ Cunoaşterea apofatică în învăţatura ortodoxă şi buddhistă. Concluzii în perspectiva unui dialog interreligios, în „Mitropolia Banatului”, nr. 3, 1989, 12 p.
⦁ Relaţia dintre cunoaştere şi credinţă în învăţătura ortodoxă, în „Studii Teologice”, nr. 4, 1989, 11 p.
⦁ Biserica – păstrătoare a Sfintei Scripturi, în „Mitropolia Banatului”, nr. 2, 1987, 7 p.
⦁ Teologi ortodocşi români mai noi faţă de religiile necreştine, în „Studii Teologice”, nr. 3, 1991, 27 p.
⦁ Atitudini mai noi ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor faţă de religiile necreştine, în „Studii Teologice”, nr. 4, 1991, 24 p.
⦁ Învăţătura despre „Biserica primordială” în viziunea Sf. Trei Ierarhi – temei pentru receptarea unor valori necreştine în sânul creştinismului, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. I, 1992, 18 p.
⦁ Iubirea ca temei al slujirii oamenilor din perspectiva fenomenologiei buddhiste. Concluzii pentru un dialog interreligios, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-3, 1993, 23 p.
⦁ Yoga. Încercare de răspuns critic din perspectiva misticii isihaste, în „Studii Teologice”, nr. 1-3, 1994, 16 p.
⦁ Religia hitiţilor, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. II, 1993-1994, 19p.
⦁ Faptă şi comuniune, în „Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor”, Roman, 1995, 22 p.
⦁ Întâlnirea de la Viena (14-17 sept. 1995), în „Teologie şi Viaţă”, nr. 7/1995, pp. 110-113.
⦁ New Age şi ecologia. Consideraţii critice din perspectivă creştină, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 1997, 21 p.
⦁ Secta Aum Shinri Kyo – mântuire sau terorism? I, în „Candela Moldovei”, nr. 3-4, 1996 şi II, în „Candela Moldovei”, nr. 5-6, 1996.
⦁ Die christliche Wahrheit im heutigen multikulturellen Kontext, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. III, 1995-1996, 10 p.
⦁ Religia popoarelor vest-semitice: canaaneenii, arameii şi fenicienii, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. III, 1995-1996, 22 p.
⦁ Cruce şi mântuire. Consideraţii hermeneutice privind anumite interferenţe cu simbolistica holistă buddhistă, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi”, tom IV, 1997-1998, 18 p.
⦁ Meditaţia Zen. Evaluare din perspectiva misticii creştine răsăritene, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. IV, 1997-1998, 23 p.
⦁ Semnificaţia şi rolul Duhului Sfânt pentru viaţa noastră, astăzi, în: „Dialog Teologic” (Revista Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi), Anul I, nr. 1, 1998, 13 p.
⦁ “Explozia “ religioasă şi pseudo-religioasă. Satanismul în România - organizare şi ritualuri, în: „Biserica şi problemele vremii”, nr. 3, Iaşi, 1998.
⦁ Modele de “mântuire” în viziunea noilor mişcări religioase, în: „Dialog Teologic” (Revista Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi), Anul II, nr. 4, 1999, 20 p.
⦁ Religia populaţiilor tribale contemporane (I), în: „Timpul. Revistă de cultură”, nr. 1 (59), 1999.
⦁ Religia populaţiilor tribale contemporane (II), în: „Timpul. Revistă de cultură”, nr. 2-4, 1999.
⦁ În căutarea Absolutului. Apofatismul upanişadic, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. V, 1999-2000, 9 p.
⦁ Jainismul sau configurarea Divinului “ateu”, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, tom. V, 1999-2000, 14 p.
⦁ Configuraţia Divinului din perspectivă fenomenologică, în „Teologie şi Viaţă” (număr tematic Teologia în Universitate), nr. 1-7, ianuarie-iulie 2001, pp. 31-48.
⦁ Contextul apariţiei noilor mişcări religioase, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, Teologie, tom. VI, 2001, 13 p.
⦁ Reinkarnation – Wirklichkeit oder Ilusion?, în: „Theologia”, Atena, 2001, 22 p.
⦁ Tinerii în faţa ofensivei noilor mişcări religioase, în „Ideea creştină. Revistă Ortodoxă de critică socială” nr. 3/2001, pp. 15-26.
⦁ Fenomenul neoreligios. Interpretare din perspectivă socio-psihologică, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, Teologie, tom. VII, 2002, 11 p.
⦁ Relaţia dintre facultate şi Biserică, în „Teologie şi Viaţă”, iulie-decembrie, 2003, pp. 117-121.
⦁ Un alt mod de viaţă şi cultură. “Primitivii” contemporani, în „Revista Română de Bioetică”, vol. I, nr. 3, iulie-septembrie, 2003, pp. 11-23.
⦁ Forme principale ale religiei populaţiilor “primitive”, în „Revista Română de Bioetică”, vol. I, nr. 4, octombrie-decembrie, 2003, pp. 21-33.
⦁ Cult şi şamanism la populaţiile tribale contemporane, în „Revista Română de Bioetică”, vol. II, nr. 5, ianuarie-martie, 2004, pp. 6-15.
⦁ Tendinţe sincretiste în cultura şi teologia spaţiului creştin, în „Analele Universităţii din Craiova”, anul IX, nr. 12/2004, pp. 5-15.
⦁ Secularismul ca atitudine spirituală care-L ignoră pe Dumnezeu, în „Teologia”, nr. 4, 2004, Arad, pp. 11-41.
⦁ Timp şi eternitate – o abordare fenomenologică, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-5/2004, pp. 192-207.
⦁ Femeia în islam, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie, tom. IX, 2004, pp. 330-345.
⦁ Moartea şi semnificaţiile ei la vechii egipteni, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom. X, 2005, pp. 495-510.
⦁ În pelerinaj la Mecca, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), tom. XI, Teologie Ortodoxă, 2006, pp. 465-478.
⦁ Comuniunea primordială în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi – un model pentru dialogul dintre oameni şi religii, în „Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos”, Fascicula VI, 2007, pp. 114-126.
⦁ Omul religios în viziunea lui Mircea Eliade, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom. XII, 2007, pp. 345-362.
⦁ Säkularisierung und Modernität. Eine christliche Bewertung, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi”, (serie nouă), Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, pp. 23-40.
⦁ Între ştiinţa şi teologia religiilor, în „Teologia”, nr. 2, 2008, Arad, pp. 9-17.
⦁ Die Begegnung von indischer Weisheit, Neuplatonismus und alexadrinischer christlicher Theologie. Ein Zeugnis des universellen Handelns des göttlichen Logos, în „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, nr. 3, iulie 2008, pp. 51-70.
⦁ Profilul familiei europene. O abordare antropologico-istorică, în „Ortodoxia”, An III, Nr. 4, 2011, pp. 13-23.
⦁ Ortodoxia în noua Europă, în „Geopoliticaˮ, An XI, nr. 49-50 (1/2013), pp.308-318.
c) traduceri de studii:

⦁ Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, traducere din limba latină, note şi studiu introductiv (I), în „Glasul Bisericii”, nr.1-3, 1991, 18 p.
⦁ Prof. dr. J. Moltmann, Universitatea din Tübingen (Germania), Redescoperirea Pământului – spiritualitate cosmică. Despre teologie şi ecologie, trad. din limba germană, în „Teologie şi Viaţă”, nr. 1-6, 1997, 15 p.

IV. Prefeţe şi postfeţe:

⦁ Cuvânt înainte, în vol.: Dogma Sfintei Treimi după Catehismul Bisericii Catolice – Implicaţii ecumenice şi misionare, Pr.dr. Vasile Nechita, Editura Vasiliana, 2003, pp. 5-7.
⦁ Postfaţă, în vol.: Ortodoxia în faţa prozelitismului « Martorilor lui Iehova », Pr. David Pestroiu, Ed. Insei Print, Bucureşti, 2005, pp. 277-280.
⦁ Călătoria spre iad, în vol.: Secte sinucigaşe, Iulian Damian, Ed. Lumen, Iaşi, 2005, pp. 7-8.
⦁ Prefaţă, la vol. Cu moartea pe moarte călcând, Alin Constantin Boc, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006, pp. 9-14.
⦁ Prefaţă la vol. Ortodoxia şi noile mişcări religioase, Pr. dr. Ciprian Marius Cloşcă, Ed. Lumen, Iaşi, 2009, pp. 11-16.
⦁ Prefaţă la vol. Alternative spirituale în România. Secolul XXI. Perspectivă ortodoxă, Pr. Lect. Dr. Radu Petre Mureşan, Ed. Agnos, Sibiu, 2011, pp. 7-9.
⦁ Cuvânt înainte la vol. Neoplatonism şi creştinism: negaţie şi transcendenţă, Daniel Jugrin, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 9-10.
⦁ Prefață la vol. 150 de predici și cuvântări, pr. Nicolae N. Barbu, București, 2013, pp. 35-38;
⦁ Prefaţă la vol. „Homo religiosus” în viziunea lui Mircea Eliade, diac. Caius Cuţaru, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 9-14;
⦁ Prefaţă la vol. Convertirea în contextul noilor mişcări religioase, diac. Constantin-Iulian Damian, Editura Astra Museum, Sibiu, 2014, pp. 11-13;
⦁ Prefață la vol. Non-dualismul vedantin. Metafizică și mistică în gândirea lui Śankara, Ioan Dura, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2015, pp. 13-15.


V. Articole:

⦁ Postul în accepţiunea religiilor necreştine, în: „Independentul”, rubrica Ortodoxie şi viaţă, I–IV (17 nov. 1997, 24 nov. 1997, 1 dec. 1997, 8 dec. 1997).
⦁ Religia populaţiilor “primitive”, în „Ziua”, 21 februarie 2004.
⦁ Fetişism-magie, în „Ziua”, 28 februarie 2004.
⦁ Mana şi tabu, în „Ziua”, 6 martie 2004.
⦁ Totemismul, în „Ziua”, 13 martie 2004.
⦁ Cultul animalelor şi plantelor, în „Ziua”, 20 martie 2004.
⦁ Omul cu şapte suflete, în „Ziua”, 27 martie 2004.
⦁ “Sufletul” râului, soarelui, plantelor şi pietrelor, în „Ziua”, 3 aprilie 2004.
⦁ Zei speciali, zei funcţionali şi zei momentani, în „Ziua”, 24 aprilie 2004.
⦁ Cult şi şamanism tribal (I), în „Ziua”, 1 mai 2004.
⦁ Cult şi şamanism tribal (II), în „Ziua”, 8 mai 2004.
⦁ Sacrificiile, în „Ziua”, 15 mai 2004.
⦁ Cultul morţilor. Credinţa în nemurire, în „Ziua”, 22 mai 2004.
⦁ Cultul morţilor. Rituri de înmormântare, în „Ziua”, 25 mai 2004.
⦁ Situaţia actuală – identitate, sincretism şi asimilare, în „Ziua”, 5 iunie 2004.
⦁ New Age este un „ghiveci”, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8 (342), 26 febr. 2006, p. 8-9.
⦁ De ce o tot mai largă deschidere spre noi„ oferte” religioase?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 1 (25), 2 aprilie 2006, p. 2.
⦁ Sincretism versus identitate religioasă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (26), 9 aprilie 2006, p. 2.
⦁ Are nevoie România de o presă creştină?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (26), 9 aprilie 2006, p. 8-9.
⦁ Excursie într-un spaţiu care invită la mister. Omagiu profesorului univ. dr. Jürgen Moltmann, la împlinirea vârstei de 80 de ani, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (27), 16 aprilie 2006, p. 2.
⦁ De la idealizarea gurului la depersonalizarea individului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 5 (29), 30 aprilie 2006, p. 2.
⦁ Cum se (mai) pot transmite mesaje neo- şi pseudo-religioase?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (30), 7 mai 2006, p. 2.
⦁ Proiecţii ale răului în lumea de azi, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 9 (33), Anul II – Serie Naţională, 28 mai 2006, pp. 8-9.
⦁ Ar trebui să avem cu toţii o mai puternică şi mai sensibilă conştiinţă a misiunii, în : „Gazeta creştină. Bilunar de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate”, Botoşani, an. IX, nr. 205, 1-14 aprilie 2006, pp. 1-2.
⦁ Trăsături specifice ale mişcărilor neo-religioase, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 10 (34), Anul II – Serie Naţională, 4 iunie 2006, p. 2.
⦁ Tinerii, între protest şi refugiu religios, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 11 (35), Anul II – Serie Naţională, 11 iunie 2006, p. 2.
⦁ Confuzia de identitate şi neoreligiozitatea. Argumente psiho-sociologice, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 12 (36), Anul II – Serie Naţională, 18 iunie 2006, p. 2.
⦁ Secularism şi ocultism, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 13 (37), Anul II – Serie Naţională, 25 iunie 2006, p. 2.
⦁ Civilizaţia tehnică şi “religia postsecularistă”, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 15 (39), Anul II – Serie Naţională, 9 iulie 2006, p. 2.
⦁ Europa, atentă la sectele neoreligioase, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 18 (42), Anul II – Serie Naţională, 30 iulie 2006, p. 2.
⦁ Secularizarea – o problemă mult discutată, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 19 (43), Anul II – Serie Naţională, 6 august 2006, p. 2.
⦁ Modernitatea incompatibilă cu religia?, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 20 (44), Anul II – Serie Naţională, 13 august 2006, p. 3.
⦁ Începutul secularizării Europei creştine, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 21 (45), Anul II – Serie Naţională, 20 august 2006, p. 2.
⦁ Marea ruptură între creştinism şi Europa, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 22 (46), Anul II – Serie Naţională, 27 august 2006, p. 2.
⦁ De la “moartea lui Dumnezeu” la societatea post-europeană, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 23 (47), Anul II – Serie Naţională, 3 sept. 2006, p. 2.
⦁ „Omul modern” împotriva „omului creştin”, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 24 (48), Anul II – Serie Naţională, 10 sept. 2006, p. 2.
⦁ Între tehnică şi spirit, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 25 (49), Anul II – Serie Naţională, 17 sept. 2006, p. 2.
⦁ Ştiinţa fără conştiinţă, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 26 (50), Anul II – Serie Naţională, 24 sept. 2006, p. 2.
⦁ Sincretism, ocultism şi secularizare, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 27 (51), Anul II – Serie Naţională, 1 oct. 2006, p. 2.
⦁ Adevărul se cunoaşte şi se confirmă doar prin dialog, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 28 (52), Anul II – Serie Naţională, 8 oct. 2006, p. 2.
⦁ Tendinţe periculoase: relativismul şi sincretismul religios, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 30 (54), Anul II – Serie Naţională, 22 oct. 2006, p. 2.
⦁ Setea de exotic, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 31 (55), Anul II – Serie Naţională, 29 oct. 2006, p. 2.
⦁ Mistică şi misticism, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 32 (56), Anul II – Serie Naţională, 5 nov. 2006, p. 2.
⦁ Percepţia Adevărului absolut în Orient şi Occident, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 33 (57), Anul II – Serie Naţională, 12 nov. 2006, p. 2.
⦁ Un mare paradox: „religie” fără Dumnezeu, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 34 (58), Anul II – Serie Naţională, 19 nov. 2006, p. 2.
⦁ Între vidul interior şi umplerea de Hristos, în: „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 35 (59), Anul II – Serie Naţională, 26 nov. 2006, p. 3.
⦁ Timpul – cale spre eternitate, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 36 (60), Anul II – Serie Naţională, 3 dec. 2006, p. 2.
⦁ În creştinism, mântuirea dă sens timpului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 37 (61), Anul II – Serie Naţională, 10 dec. 2006, p. 2.
⦁ Sărbătoarea – prilej de sfinţire a timpului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 38 (62), Anul II – Serie Naţională, 17 dec. 2006, p. 2.
⦁ Dinspre realitate spre iluzie: reîncarnarea, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 40 (64), Anul II – Serie Naţională, 31 dec. 2006, p. 2.
⦁ Un concept în afara logicii şi învăţăturii creştine, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 1 (65), Anul III – Serie Naţională, 7 ian. 2007, p. 2.
⦁ De ce a rămas lumea islamică în urmă?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (66), Anul III – Serie Naţională, 14 ian. 2007, p. 3.
⦁ Meditaţia transcendentală – exerciţiu pentru îmbolnăvirea psihică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (67), Anul III – Serie Naţională, 21 ian. 2007, p. 2.
⦁ Familia musulmană – tradiţie şi modernitate, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 4 (68), Anul III – Serie Naţională, 28 ian. 2007, p. 2.
⦁ Scientologia – magia noului mileniu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 5 (69), Anul III – Serie Naţională, 4 febr. 2007, p. 2.
⦁ Soarta femeii în familia hindusă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (70), Anul III – Serie Naţională, 11 febr. 2007, p. 3.
⦁ Efectele islamului ideologizat, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 7 (71), Anul III – Serie Naţională, 18 febr. 2007, p. 2.
⦁ După modernism…ce?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8 (72), Anul III – Serie Naţională, 25 febr. 2007, p. 2.
⦁ Persoana umană, o simplă sumă de „agregate” trecătoare?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 9 (73), Anul III – Serie Naţională, 4 martie 2007, p. 2.
⦁ Moştenirea faraonilor, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 10 (74), Anul III – Serie Naţională, 11 martie 2007, pp. 8-9.
⦁ Creştinii din Egipt, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 11 (75), Anul III – Serie Naţională, 18 martie 2007, p 2.
⦁ Prin ţara Iordanului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 12 (76), Anul III – Serie Naţională, 25 martie 2007, pp. 8-9.
⦁ Opera lui Mircea Eliade este esenţială pentru decriptarea fenomenului religios, în „Lumina. Primul cotidian creştin din România”, 31 martie 2007, p. 11.
⦁ „Săvârşitu-s-a” , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 13 (77), Anul III – Serie Naţională, 1aprilie 2007, p 3.
⦁ „Islamul creştinizat”, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 15 (79), Anul III – Serie Naţională, 15 aprilie 2007, p 2.
⦁ Profilul creştin al lui Mircea Eliade, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 16 (80), Anul III – Serie Naţională, 22 aprilie 2007, p. 2.
⦁ Suferinţa, între permanenţă şi intermitenţă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 17 (81), Anul III – Serie Naţională, 29 aprilie 2007, p. 2.
⦁ Instinctul moral al omului din antichitate, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 18 (82), Anul III – Serie Naţională, 6 mai 2007, p. 3.
⦁ Călugării din India, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 19 (83), Anul III – Serie Naţională, 13 mai 2007, p. 2.
⦁ Misterele păgâne şi misterul creştin, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 20 (84), Anul III – Serie Naţională, 20 mai 2007, p. 2.
⦁ Elemente geto-dacice în tradiţia populară românească, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 21 (85), Anul III – Serie Naţională, 27 mai 2007, p. 3.
⦁ Un „decalog” necreştin, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 22 (86), Anul III – Serie Naţională, 3 iunie 2007, p. 2.
⦁ Orientalismul lui Plotin, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 23 (87), Anul III – Serie Naţională, 10 iunie 2007, p. 2.
⦁ Ecouri indiene în primele scrieri creştine, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 24 (88), Anul III – Serie Naţională, 17 iunie 2007, p. 2.
⦁ Sfârşitul religiei greco-romane şi începuturile creştinismului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 25 (89), Anul III – Serie Naţională, 24 iunie 2007, p. 2.
⦁ A existat un monoteism egiptean?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 26 (90), Anul III – Serie Naţională, 1 iulie 2007, p. 2.
⦁ Baticul – amănunt sau element de identitate?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 27 (91), Anul III – Serie Naţională, 8 iulie 2007, p. 2.
⦁ China şi creştinismul, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 28 (92), Anul III – Serie Naţională, 15 iulie 2007, p. 2.
⦁ Castele, trecut şi prezent, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 29 (93), Anul III – Serie Naţională, 22 iulie 2007, p. 2.
⦁ O viaţă împlinită, în viziune hindusă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 30 (94), Anul III – Serie Naţională, 29 iulie 2007, p. 2.
⦁ Vârstele lumii, ca un joc de zaruri, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 31 (95), Anul III – Serie Naţională, 5 august 2007, p. 2.
⦁ Periplul celţilor de la druidism la creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 32 (96), Anul III – Serie Naţională, 12 august 2007, p. 2.
⦁ Monumental şi macabru în civilizaţia aztecă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 33 (97), Anul III – Serie Naţională, 19 august 2007, p. 2.
⦁ Sfinţii islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 34 (98), Anul III – Serie Naţională, 26 august 2007, p. 2.
⦁ Fascinaţia japonezilor faţă de templul şintoist, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 35 (99), Anul III – Serie Naţională, 2 septembrie 2007, p. 6.
⦁ Religiile patriarhului Avraam, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 36 (100), Anul III – Serie Naţională, 9 septembrie 2007, p. 2.
⦁ Iudeii şi creştinii în Arabia preislamică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 37 (101), Anul III – Serie Naţională, 16 septembrie 2007, p. 2.
⦁ Ce înseamnă a fi creştin în lumea islamică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 38 (102), Anul III – Serie Naţională, 23 septembrie 2007, p. 2.
⦁ Separarea dintre Răsăritul şi Apusul creştin putea fi evitată, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 39 (103), Anul III – Serie Naţională, 30 septembrie 2007, p. 2.
⦁ Biblia în Coran, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 40 (104), Anul III – Serie Naţională, 7 octombrie 2007, p. 2.
⦁ Cum este văzut Iisus Hristos în Coran, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 41 (105), Anul III – Serie Naţională, 14 octombrie 2007, p. 2.
⦁ Între islamizarea Europei şi europenizarea islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 41 (105), Anul III – Serie Naţională, 21 octombrie 2007, p. 2.
⦁ Sikhismul – o formă brutală a extremismului religios contemporan, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 42 (106), Anul III – Serie Naţională, 28 octombrie 2007, p. 2.
⦁ Întâlnirea dintre filosofia islamică, creştinism şi filosofia greacă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 43 (107), Anul III – Serie Naţională, 4 noiembrie 2007, p. 2.
⦁ Faţa neopăgână a Europei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 45 (108), Anul III – Serie Naţională, 11 noiembrie 2007, p. 2.
⦁ Strategia misionară a Apostolilor în lumea păgână, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 46 (109), Anul III – Serie Naţională, 18 noiembrie 2007, pp. 8-9.
⦁ De la „Biserica de familie” la Biserica universală, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 47 (110), Anul III – Serie Naţională, 25 noiembrie 2007, p. 2.
⦁ Tradiţia rabinică înghesuită de mişcările feministe, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 48 (111), Anul III – Serie Naţională, 2 decembrie 2007, p. 2.
⦁ Scurtă istorie a monahismului occidental, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 49 (112), Anul III – Serie Naţională, 9 decembrie 2007, p. 2.
⦁ Întâlnirea dintre creştinism şi confucianism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 50 (113), Anul III – Serie Naţională, 16 decembrie 2007, p. 2.
⦁ Sărbătoarea trecerii de la păgânism la creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 51 (114), Anul III – Serie Naţională, 23 decembrie 2007, p. 2.
⦁ Apă şi purificare în iudaism, în „Ziarul Lumina”, nr. 2 (903), Anul IV – Serie Naţională, 5 ianuarie 2008, p. 10.
⦁ Moştenirea necreştină a sărbătorii Anului nou, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 1 (115), Anul IV – Serie Naţională, 6 ianuarie 2008, p. 2.
⦁ De ce este incompatibil zenul japonez cu învăţătura creştină, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (116), Anul IV – Serie Naţională, 13 ianuarie 2008, p. 2.
⦁ Creştinismul a triumfat. Păgânismul roman şi cultele orientale au pierit, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (117), Anul IV – Serie Naţională, 20 ianuarie 2008, p. 2.
⦁ Metamorfoza religiilor tribale, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 4 (118), Anul IV – Serie Naţională, 27 ianuarie 2008, p. 2.
⦁ Medicina ştiinţifică şi cea alternativă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 5 (119), Anul IV – Serie Naţională, 3 februarie 2008, p. 3.
⦁ Budismul şi Occidentul, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (120), Anul IV – Serie Naţională, 10 februarie 2008, p. 2.
⦁ Poate fi islamul o religie tolerantă? , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 7 (121), Anul IV – Serie Naţională, 17 februarie 2008, p. 2.
⦁ Falsa religie a muzicii rock, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8 (122), Anul IV – Serie Naţională, 24 februarie 2008, p. 2.
⦁ Se vor împăca vreodată religia şi ştiinţa?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 9 (123), Anul IV – Serie Naţională, 2 martie 2008, p. 2.
⦁ Nevoia de religie din lumea de azi, în „Ziarul Lumina”, nr. 54 (955), Anul IV – Serie Naţională, 6 martie 2008, p. 10.
⦁ Religie şi cultură în Europa şi Asia, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 10 (124), Anul IV – Serie Naţională, 9 martie 2008, p. 2.
⦁ Teologia şi filosofiile, în „Ziarul Lumina”, nr. 60 (961), Anul IV – Serie Naţională, 13 martie 2008, p. 10.
⦁ Ideea de Dumnezeu în lumea secularizată, în „Ziarul Lumina”, nr. 66 (967), Anul IV – Serie Naţională, 20 martie 2008, p. 10.
⦁ Mistica iubirii: o posibilă punte de legătură între hinduism şi creştinism?, în „Ziarul Lumina”, nr. 72 (973), Anul IV – Serie Naţională, 27 martie 2008, p. 4.
⦁ Ce vrea să însemne „războiul sfânt” în lumea islamică?, în „Ziarul Lumina”, nr. 78 (979), Anul IV – Serie Naţională, 3 aprilie 2008, p. 4.
⦁ Ocultism în lumea de azi, în „Ziarul Lumina”, nr. 84 (985), Anul IV – Serie Naţională, 10 aprilie 2008, p. 4.
⦁ Cine a învins în Tibet: Marx sau Buddha?, în „Ziarul Lumina”, nr. 90 (991), Anul IV – Serie Naţională, 17 aprilie 2008, p. 4.
⦁ Suferinţa lui Dumnezeu, un argument pentru fericirea omului, în „Ziarul Lumina”, nr. 96 (997), Anul IV – Serie Naţională, 24 aprilie 2008, p. 4.
⦁ Dumnezeul creştinilor începe să-şi „schimbe adresa”, în „Ziarul Lumina”, nr. 102 (1003), Anul IV – Serie Naţională, 8 mai 2008, p. 4.
⦁ Universul şi omul nu sunt rodul întâmplării, în „Ziarul Lumina”, nr. 109 (1010), Anul IV – Serie Naţională, 15 mai 2008, p. 4.
⦁ Dialogul între religii şi culturi, esenţial pentru secolul al XXI-lea, în „Ziarul Lumina”, nr. 115 (1017), Anul IV – Serie Naţională, 22 mai 2008, p. 4.
⦁ Hristos şi epocile istoriei, în „Ziarul Lumina”, nr. 121 (1022), Anul IV – Serie Naţională, 29 mai 2008, p. 4.
⦁ Neoplatonismul din gândirea creştină şi filosofia modernă, în „Ziarul Lumina”, nr. 127 (1028), Anul IV – Serie Naţională, 5 iunie 2008, p. 4.
⦁ Capacitatea de adaptare a creştinismului, în „Ziarul Lumina”, nr. 133 (1034), Anul IV – Serie Naţională, 12 iunie 2008, p. 4.
⦁ Religie şi cultură în evul secularizării, în „Ziarul Lumina”, nr. 139 (1040), Anul IV – Serie Naţională, 19 iunie 2008, p. 4.
⦁ Omul religios – punte de legătură între religiile monoteiste, în „Ziarul Lumina”, nr. 145 (1046), Anul IV – Serie Naţională, 26 iunie 2008, p. 4.
⦁ „Integrarea europeană se realizează şi prin spiritualitate şi cultură” (interviu), în „Ziarul Lumina”, nr. 150 (1051), Anul IV – Serie Naţională, 2 iulie 2008, p. 4.
⦁ Cum a evoluat identitatea religioasă a Europei, în „Ziarul Lumina”, nr. 151 (1052), Anul IV – Serie Naţională, 3 iulie 2008, p. 4.
⦁ Reîntoarcerea în Evul Mediu, în „Ziarul Lumina”, nr. 163 (1064), Anul IV – Serie Naţională, 17 iulie 2008, p. 4.
⦁ Islamizarea „celui mai secularizat continent”, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 29 (143), Anul IV – Serie Naţională, 20 iulie 2008, p. 3.
⦁ În Europa se ridică moschei, iar creştinii saudiţi trăiesc ca-n catacombe, în „Ziarul Lumina”, nr. 169 (1070), Anul IV – Serie Naţională, 24 iulie 2008, p. 4.
⦁ Modernitatea şi secularizarea în Europa şi America, în „Ziarul Lumina”, nr. 175 (1076), Anul IV – Serie Naţională, 31 iulie 2008, p. 4.
⦁ „Nonconformismul” teologiei în era postmodernistă, în „Ziarul Lumina”, nr. 181 (1082), Anul IV – Serie Naţională, 7 august 2008, p. 4.
⦁ Pericolul privatizării religiei, în „Ziarul Lumina”, nr. 187 (1088), Anul IV – Serie Naţională, 14 august 2008, p. 4.
⦁ Creştinism şi modernitate, în „Ziarul Lumina”, nr. 193 (1094), Anul IV – Serie Naţională, 21 august 2008, p. 4.
⦁ Universaliştii ezoterico-creştini, în „Ziarul Lumina”, nr. 199 (1100), Anul IV – Serie Naţională, 28 august 2008, p. 4.
⦁ Ezoterismul – între modernism şi postmodernism, în „Ziarul Lumina”, nr. 205 (1106), Anul IV – Serie Naţională, 4 septembrie 2008, p. 4.
⦁ Tendinţe spre dezinstituţionalizarea religiei, în „Ziarul Lumina”, nr. 211 (1112), Anul IV – Serie Naţională, 11 septembrie 2008, p. 4.
⦁ New Age şi religiozitatea postmodernă, în „Ziarul Lumina”, nr. 217 (1118), Anul IV – Serie Naţională, 18 septembrie 2008, p. 4.
⦁ Ştiinţa religiei ca ştiinţă a culturii, în „Ziarul Lumina”, nr. 223 (1124), Anul IV – Serie Naţională, 25 septembrie 2008, p. 4.
⦁ Ce înseamnă o „teologie a religiei”? , în „Ziarul Lumina”, nr. 229 (1130), Anul IV – Serie Naţională, 2 octombrie 2008, p. 4.
⦁ Ca şi arta, religia va exista întotdeauna, în „Ziarul Lumina”, nr. 235 (1136), Anul IV – Serie Naţională, 9 octombrie 2008, p. 4.
⦁ Evoluţia iluminismului filosofic, în „Ziarul Lumina”, nr. 241 (1142), Anul IV – Serie Naţională, 16 octombrie 2008, p. 4.
⦁ De la o posibilă creştinare, la marxism-leninizarea Chinei, în „Ziarul Lumina”, nr. 247 (1148), Anul IV – Serie Naţională, 23 octombrie 2008, p. 4.
⦁ Religiozitatea lui Einstein, în „Ziarul Lumina”, nr. 253 (1154), Anul IV – Serie Naţională, 30 octombrie 2008, p. 4.
⦁ Asia de Est, între tradiţie şi secularizare, în „Ziarul Lumina”, nr. 259 (1160), Anul IV – Serie Naţională, 6 noiembrie 2008, p. 4.
⦁ Cât de religioşi sunt europenii de astăzi, în „Ziarul Lumina”, nr. 265 (1166), Anul IV – Serie Naţională, 13 noiembrie 2008, p. 4.
⦁ Islam şi islamism, în „Ziarul Lumina”, nr. 271 (1172), Anul IV – Serie Naţională, 20 noiembrie 2008, p. 4.
⦁ Care sunt noii creştini ai Europei, în „Ziarul Lumina”, nr. 277 (1178), Anul IV – Serie Naţională, 27 noiembrie 2008, p. 4.
⦁ Teologia în agora ştiinţelor, în „Ziarul Lumina”, nr. 282 (1183), Anul IV – Serie Naţională, 4 decembrie 2008, p. 4.
⦁ Religia, între metafizică şi postmetafizică, în „Ziarul Lumina”, nr. 288 (1189), Anul IV – Serie Naţională, 11 decembrie 2008, p. 4.
⦁ Halloween, o reminiscenţă a revelionului celtic, în „Ziarul Lumina”, nr. 305 (1206), Anul V – Serie Naţională, 8 ianuarie 2009, p. 12.
⦁ Religie, ideologie şi cultură în China de odinioară şi de azi, în „Ziarul Lumina”, nr. 10 (1212), Anul V – Serie Naţională, 15 ianuarie 2009, p. 12.
⦁ Filosofie şi ideologie în lumea islamică, în „Ziarul Lumina”, nr. 16 (1218), Anul V – Serie Naţională, 22 ianuarie 2009, p. 12.
⦁ Cultul strămoşilor, o caracteristică fundamentală a lumii religioase japoneze, în „Ziarul Lumina”, nr. 22 (1224), Anul V – Serie Naţională, 29 ianuarie 2009, p. 12.
⦁ Disputa dintre islam şi creştinism, în „Ziarul Lumina”, nr. 28 (1230), Anul V – Serie Naţională, 5 februarie 2009, p. 12.
⦁ Astrologia, regină a ştiinţelor în Imperiul Roman, în „Ziarul Lumina”, nr. 34 (1236), Anul V – Serie Naţională, 12 februarie 2009, p. 10.
⦁ Elenizarea creştinismului şi începuturile teologiei, în „Ziarul Lumina”, nr. 40 (1242), Anul V – Serie Naţională, 19 februarie 2009, p. 10.
⦁ Începuturile misiunii creştine în China şi India, în „Ziarul Lumina”, nr. 45 (1247), Anul V – Serie Naţională, 25 februarie 2009, p. 10.
⦁ Africa – între creştinism, colonialism şi comerţul cu sclavi, în „Ziarul Lumina”, nr. 52 (1254), Anul V – Serie Naţională, 5 martie 2009, p. 10.
⦁ Întâlnirea dintre creştinism şi America de Sud, în „Ziarul Lumina”, nr. 58 (1260), Anul V – Serie Naţională, 12 martie 2009, p. 10.
⦁ Biserica, în pragul sfârşitului modernităţii, în „Ziarul Lumina”, nr. 64 (1266), Anul V – Serie Naţională, 19 martie 2009, p. 10.
⦁ Biserica şi Europa „postcreştină” , în „Ziarul Lumina”, nr. 70 (1272), Anul V – Serie Naţională, 26 martie 2009, p. 10.
⦁ Creştinismul hindus, în „Ziarul Lumina”, nr. 76 (1278), Anul V – Serie Naţională, 2 aprilie 2009, p. 10.
⦁ Cum a supravieţuit creştinismul în China secolului al XX-lea, în „Ziarul Lumina”, nr. 82 (1284), Anul V – Serie Naţională, 9 aprilie 2009, p. 10.
⦁ Japonia şi indigenizarea creştinismului, în „Ziarul Lumina”, nr. 88 (1290), Anul V – Serie Naţională, 16 aprilie 2009, p. 10.
⦁ Creştinismul din Coreea, în „Ziarul Lumina”, nr. 91 (1293), Anul V – Serie Naţională, 23 aprilie 2009, p. 10.
⦁ Islamul sau marea provocare a viitorului, în „Ziarul Lumina”, nr. 97 (1299), Anul V – Serie Naţională, 30 aprilie 2009, p. 10.
⦁ Ezoterismul de azi, o expresie nouă a gândirii magice, în „Ziarul Lumina”, nr. 101 (1303), Anul V – Serie Naţională, 7 mai 2009, p. 10.
⦁ De ce Scientologia e o falsă religie, în „Ziarul Lumina”, nr. 107 (1309), Anul V – Serie Naţională, 14 mai 2009, p. 10.
⦁ De la societatea civică la o „religie civică”? , în „Ziarul Lumina”, nr. 113 (1315), Anul V – Serie Naţională, 21 mai 2009, p. 10.
⦁ Biserica în faţa pluralismului religios, în „Ziarul Lumina”, nr. 119 (1321), Anul V – Serie Naţională, 28 mai 2009, p. 10.
⦁ Religie şi societate, în „Ziarul Lumina”, nr. 124 (1326), Anul V – Serie Naţională, 4 iunie 2009, p. 10.
⦁ O Europă multicreştină şi multireligioasă, în „Ziarul Lumina”, nr. 130 (1332), Anul V – Serie Naţională, 11 iunie 2009, p. 10.
⦁ Creştini fără Biserică, în „Ziarul Lumina”, nr. 136 (1338), Anul V – Serie Naţională, 18 iunie 2009, p. 10.
⦁ Ştiinţele, ca trepte pe care putem urca spre Dumnezeu, în „Ziarul Lumina”, nr. 142 (1344), Anul V – Serie Naţională, 25 iunie 2009, p. 10.
⦁ Omul modern, între raţionalism şi individualism, în „Ziarul Lumina”, nr. 148 (1350), Anul V – Serie Naţională, 2 iulie 2009, p. 10.
⦁ Ce înseamnă a fi beduin, în „Ziarul Lumina”, nr. 154 (1356), Anul V – Serie Naţională, 9 iulie 2009, p. 10.
⦁ Cum s-a impus creştinismul în Imperiul Roman, în „Ziarul Lumina”, nr. 160 (1362), Anul V – Serie Naţională, 16 iulie 2009, p. 10.
⦁ Modernizarea nu conduce neapărat la secularizare, în „Ziarul Lumina”, nr. 166 (1368), Anul V – Serie Naţională, 23 iulie 2009, p. 10.
⦁ Creştinismul răsăritean şi islamul, în „Ziarul Lumina”, nr. 173 (1369), Anul V – Serie Naţională, 31 iulie 2009, p. 10.
⦁ Cum este privită Biserica în spaţiul public european, în „Ziarul Lumina”, nr. 179 (1375), Anul V – Serie Naţională, 6 august 2009, p. 10.
⦁ Întâlnirea dintre budism şi creştinism, în „Ziarul Lumina”, nr. 185 (1381), Anul V – Serie Naţională, 13 august 2009, p. 10.
⦁ Cum înţeleg budiştii creştinismul, în „Ziarul Lumina”, nr. 189 (1391), Anul V – Serie Naţională, 20 august 2009, p. 10.
⦁ Amidism şi creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 87 (201), Anul V – Serie Naţională, 6 septembrie 2009, p. 2.
⦁ Ce înseamnă Iisus pentru musulmani, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 88 (202), Anul V – Serie Naţională, 13 septembrie 2009, p. 2.
⦁ Tradiţia Ramakrishna: o experienţă creştină hindusă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 89 (203), Anul V – Serie Naţională, 20 septembrie 2009, p. 2.
⦁ Creştinismul din India, între naţionalismul hindus şi mişcarea Dalit, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 90 (204), Anul V – Serie Naţională, 27 septembrie 2009, p. 2.
⦁ „Să căutăm unitatea – să păstrăm diversitatea. Răsăritul şi Apusul în dialog ecumenic”. Al XIII-lea Congres Internaţional Renovabis, Freising, 3-5 septembrie 2005, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 91 (205), Anul V – Serie Naţională, 4 octombrie 2009, p. 2.
⦁ Ortodoxia în noua Europă (I) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 91 (205), Anul V – Serie Naţională, 4 octombrie 2009, p. 2.
⦁ Ortodoxia în noua Europă (II) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 92 (206), Anul V – Serie Naţională, 11 octombrie 2009, p. 2.
⦁ Ortodoxia în noua Europă (III) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 93 (207), Anul V – Serie Naţională, 18 octombrie 2009, p. 2.
⦁ Ortodoxia în noua Europă (IV) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 94 (208), Anul V – Serie Naţională, 25 octombrie 2009, p. 2.
⦁ Ortodoxia în noua Europă (V) , în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 95 (209), Anul V – Serie Naţională, 1 noiembrie 2009, p. 2.
⦁ Şcoala de la Kyoto în dialog cu creştinismul: între chenoza budistă şi creştină, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 96 (210), Anul V – Serie Naţională, 8 noiembrie 2009, p. 2.
⦁ Cum privesc sociologii consecinţele individualizării societăţii de azi asupra religiei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 97 (211), Anul V – Serie Naţională, 15 noiembrie 2009, p. 2.
⦁ Moartea, între „poartă” spre viaţa veşnică şi simplu eveniment statistic, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 98 (212), Anul V – Serie Naţională, 22 noiembrie 2009, p. 2.
⦁ Nihilismul şi destinul culturii occidentale, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 99 (213), Anul V – Serie Naţională, 29 noiembrie 2009, p. 2.
⦁ O problemă controversată în dialogul dintre creştinism şi budism: semnificaţia religioasă a istoriei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 100 (214), Anul V – Serie Naţională, 6 decembrie 2009, p. 2.
⦁ Polemică între empirismul budist şi credinţa creştină, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 101 (215), Anul V – Serie Naţională, 13 decembrie 2009, p. 2.
⦁ Musulmani şi creştini la începuturile islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 103 (217), Anul V – Serie Naţională, 27 decembrie 2009, p. 2.
⦁ Hristos la început de mileniu al treilea, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 1 (218), Anul VI – Serie Naţională, 10 ianuarie 2010, p. 2.
⦁ Creştinii din Egipt, „cetăţeni” de rangul al doilea?, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (219), Anul VI – Serie Naţională, 17 ianuarie 2010, p. 2.
⦁ Religia şi ştiinţa nu se exclud, ci se completează, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (220), Anul VI – Serie Naţională, 24 ianuarie 2010, p. 2.
⦁ De la Constantinopol la Istanbul, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 4 (221), Anul VI – Serie Naţională, 31 ianuarie 2010, p. 2.
⦁ Cum a ajuns Francis S. Collins de la descoperirea genomului uman la aflarea lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 5 (222), Anul VI – Serie Naţională, 7 februarie 2010, p. 2.
⦁ Creştinii din Iran, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 6 (223), Anul VI – Serie Naţională, 14 februarie 2010, p. 2.
⦁ Creştinii din Orientul islamic, între modernitatea occidentală şi naţionalism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 7 (224), Anul VI – Serie Naţională, 21 februarie 2010, p. 2.
⦁ Biserica a umanizat cultura prin credinţă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 8 (225), Anul VI – Serie Naţională, 28 februarie 2010, p. 2.
⦁ Secularizarea moralei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 9 (226), Anul VI – Serie Naţională, 7 martie 2010, p. 2.
⦁ Ideea unei lumi absolut laicizate este falsă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 10 (227), Anul VI – Serie Naţională, 14 martie 2010, p. 2.
⦁ De la filosofia morală a lui Socrate la religia lui Hristos, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 11 (228), Anul VI – Serie Naţională, 21 martie 2010, p. 2.
⦁ Între ştiinţa raţiunii şi ştiinţa credinţei, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 12 (229), Anul VI – Serie Naţională, 28 martie 2010, p. 2.
⦁ Ştiinţa, filosofia şi teologia: de la dispută la armistiţiu şi dialog, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 13 (230), Anul VI – Serie Naţională, 4 aprilie 2010, p. 2.
⦁ Cum e privită credinţa în lumea oamenilor de ştiinţă de azi, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 14 (231), Anul VI – Serie Naţională, 11 aprilie 2010, p. 2.
⦁ Dumnezeu creatorul între ştiinţă şi metafizică, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 15 (232), Anul VI – Serie Naţională, 18 aprilie 2010, p. 2.
⦁ Religia, benefică nu doar pentru suflet, ci şi pentru trup, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 16 (233), 25 aprilie 2010, p. 2.
⦁ Credinţa în Dumnezeu nu este o himeră, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 17 (234), 2 mai 2010, p. 2.
⦁ Fizica modernă şi filosofiile mistice orientale, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 18 (235), 9 mai 2010, p. 2.
⦁ De ce ar fi creştinismul „religia ieşirii din religie” (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 19 (236), 16 mai 2010, p. 2.
⦁ De ce ar fi creştinismul „religia ieşirii din religie” (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 20 (237), 23 mai 2010, p. 2.
⦁ Cum sunt privite celelalte religii din perspectiva Ortodoxiei (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 21 (238), 30 mai 2010, p. 2.
⦁ Cum sunt privite celelalte religii din perspectiva Ortodoxiei (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 22 (239), 6 iunie 2010, p. 2.
⦁ De la „moartea” lui Dumnezeu la religia postmodernă (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 23 (240), 13 iunie 2010, p. 2.
⦁ De la „moartea” lui Dumnezeu la religia postmodernă (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 24 (241), 20 iunie 2010, p. 2.
⦁ Fizica cuantică şi Dumnezeu (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 25 (242), 27 iunie 2010, p. 2.
⦁ Fizica cuantică şi Dumnezeu (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 26 (243), 4 iulie 2010, p. 2.
⦁ Între creştinism şi religia de tip „cofetărie” (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 27 (244), 11 iulie 2010, p. 2.
⦁ Între creştinism şi religia de tip „cofetărie” (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 28 (245), 18 iulie 2010, p. 2.
⦁ Islamul faţă în faţă cu pluralismul religios (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 29 (246), 25 iulie 2010, p. 2.
⦁ Islamul faţă în faţă cu pluralismul religios (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 30 (247), 1 august 2010, p. 2.
⦁ Cum a eşuat misiunea creştină în Tibetul budist (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 31 (248), 8 august 2010, p. 2.
⦁ Cum a eşuat misiunea creştină în Tibetul budist (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 32 (249), 15 august 2010, p. 2.
⦁ Religie şi globalizare (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 33 (250), 22 august 2010, p. 2.
⦁ Religie şi globalizare (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 34 (251), 29 august 2010, p. 2.
⦁ Cum se profilează religia în primul secol al mileniului al III-lea (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 35 (252), 5 septembrie 2010, p. 2.
⦁ Cum se profilează religia în primul secol al mileniului al III-lea (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 36 (253), 12 septembrie 2010, p. 2.
⦁ Creştini şi „creştini anonimi”? (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 37 (254), 19 septembrie 2010, p. 2.
⦁ Creştini şi „creştini anonimi”? (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 38 (255), 26 septembrie 2010, p. 2.
⦁ Islamul între fundamentalism şi modernizare (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 39 (256), 3 octombrie 2010, p. 2.
⦁ Islamul între fundamentalism şi modernizare (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 40 (257), 10 octombrie 2010, p. 2.
⦁ Dumnezeu în spaţiul universitar (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 41 (258), 17 octombrie 2010, p. 2.
⦁ Dumnezeu în spaţiul universitar (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 42 (259), 24 octombrie 2010, p. 2.
⦁ Teologia şi ştiinţa religiei (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 43 (260), 31 octombrie 2010, p. 2.
⦁ Teologia şi ştiinţa religiei (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 44 (261), 7 noiembrie 2010, p. 2.
⦁ Turcia între laicism şi islamism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 45 (262), 14 noiembrie 2010, p. 2.
⦁ Calea de mijloc a islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 46 (263), 21 noiembrie 2010, p. 2.
⦁ Evul Mediu creştin occidental şi islamul (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 47 (264), 28 noiembrie 2010, p. 2.
⦁ Evul Mediu creştin occidental şi islamul (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 48 (265), 5 decembrie 2010, p. 2.
⦁ Islamul în percepţia Răsăritului primului mileniu creştin (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 49 (266), 12 decembrie 2010, p. 2.
⦁ Steaua de la Betleem, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 50 (267), 19 decembrie 2010, p. 2.
⦁ Islamul în percepţia Răsăritului primului mileniu creştin (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 16 ianuarie 2011, p. 2.
⦁ Faţa tradiţionalist-conservatoare a islamului, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 23 ianuarie 2011, p. 2.
⦁ Realitatea ultimă şi Dumnezeu (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 30 ianuarie 2011, p. 2.
⦁ Realitatea ultimă şi Dumnezeu (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 6 februarie 2011, p. 2.
⦁ Un hindus îşi poate schimba religia, dar nu şi casta, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 13 februarie 2011, p. 2.
⦁ De ce aşa puţini hinduşi s-au convertit la creştinism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 20 februarie 2011, p. 2.
⦁ Lumea islamică, între trecut şi viitor, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 6 martie 2011, p. 2.
⦁ Lumea hindusă şi budistă între toleranţă şi fanatism, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 13 martie 2011, p. 2.
⦁ De ce este aşa atractivă pentru unii ideea de reîncarnare, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 20 martie 2011, p. 2.
⦁ Biserica a respins reîncarnarea din perioada ei primară, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 27 martie 2011, p. 2.
⦁ Rostul familiei creştine în viaţa materială şi spirituală a omului contemporan (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 3 aprilie 2011, p. 2.
⦁ Rostul familiei creştine în viaţa materială şi spirituală a omului în societatea de azi (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 10 aprilie 2011, p. 2.
⦁ Teoria reîncarnării nu are temei în Sfânta Scriptură, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 17 aprilie 2011, p. 2.
⦁ Cât de veche este tradiţia înroşirii ouălor, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 24 aprilie 2011, p. 2.
⦁ Îndepărtarea omului de valorile religioase, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 1 mai 2011, p. 2.
⦁ Ştiinţa nu poate dovedi inexistenţa lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 8 mai 2011, p. 2.
⦁ Magia şi vrăjitoria, o expresie pseudoreligioasă a lumii de ieri şi de azi, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 15 mai 2011, p. 2.
⦁ Este secularismul un fenomen ireversibil? (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 22 mai 2011, p. 2.
⦁ Este secularismul un fenomen ireversibil? (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 29 mai 2011, p. 2.
⦁ Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 5 iunie 2011, p. 2.
⦁ Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 12 iunie 2011, p. 2.
⦁ Biserică şi postmodernitate (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 19 iunie 2011, p. 2.
⦁ Biserică şi postmodernitate (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 26 iunie 2011, p. 2.
⦁ Teologia între fundamentalismul religios şi cel al modernităţii, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 3 iulie 2011, p. 2.
⦁ „Manipularea mentală“ între mit şi realitate (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 10 iulie 2011, p. 2.
⦁ „Manipularea mentală“ între mit şi realitate (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 17 iulie 2011, p. 2.
⦁ Religia şi ştiinţa în căutarea lui Dumnezeu (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 24 iulie 2011, p. 2.
⦁ Religia şi ştiinţa în căutarea lui Dumnezeu (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 31 iulie 2011, p. 2.
⦁ Lumea necreştină şi indiferentismul religios (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 7 august 2011, p. 2.
⦁ Lumea necreştină şi indiferentismul religios (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 14 august 2011, p. 2.
⦁ Creaţionism evoluţionist? (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 21 august 2011, p. 2.
⦁ Creaţionism evoluţionist? (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 28 august 2011, p. 2.
⦁ „Creştinismul non-religios“ şi „întoarcerea“ lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 4 septembrie 2011, p. 2.
⦁ Islamul, a doua mare religie practicată în Europa, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 11 septembrie 2011, p. 2.
⦁ Millet-ul, formă de convieţuire a creştinilor şi evreilor în lumea islamică (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 18 septembrie 2011, p. 2.
⦁ Millet-ul, formă de convieţuire a creştinilor şi evreilor în lumea islamică (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 25 septembrie 2011, p. 2.
⦁ Provocări ale pluralismului contemporan (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 2 octombrie 2011, p. 2.
⦁ Provocări ale pluralismului contemporan (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 9 octombrie 2011, p. 2.
⦁ Creştinismul şi ecologismul postmodern, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 16 octombrie 2011, p. 2.
⦁ Gândirea teologică de azi trebuie să fie comunicativă (I), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 23 octombrie 2011, p. 2.
⦁ Gândirea teologică de azi trebuie să fie comunicativă (II), în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, 30 octombrie 2011, p. 2.
⦁ Iisus Hristos sau înveşnicirea timpului, în : „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 2 (372), Anul IX – Serie Naţională, 13 ianuarie 2013, p. 2.
⦁ Impactul noilor „oferte“ religioase într-o lume tot mai individualistă şi secularizată, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 25 (447), Anul X, Serie Naţională, 29 iunie 2014, pp. 6-7.
⦁ Răul cât o legiune întreagă, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 42 (464), Anul X, Serie Naţională, 26 octombrie 2014, pp. 4-5.
⦁ Terorism şi crimă răstălmăcind valorile lui Dumnezeu, în „Lumina de duminică. Săptămânal de spiritualitate şi atitudine creştină”, nr. 3 (476), Anul XI, Serie Naţională, 25 ianuarie 2015, pp. 6-7.

RESURSE STUDENȚI

-
-

DATE CONTACT

...
-