First Page

Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

Cu privire la posturile didactice scoase la concurs, documentația necesară se regăsește afișată pe site-ul Universității din București, secțiunea posturi vacante. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București are o Metodologie proprie pentru desfășurarea concursurilor didactice (Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante), la care se adaugă criteriile interne de performanță științifică, suplimentare standardelor minimale naționale CNATDCU, care pot fi vizualizate aici. De asemena, lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 poate fi consultată aici, în timp ce Tematica și bibliografia pot fi consultate aici

Decontarea abonamentelor RATB se va desfașura în perioada 16.05.2019 - 22.05.2019, între orele 10:00 – 12:00 și 14:15-15:15 în cadrul biroului Administrație imobil situat in incinta Facultății. Pentru decontarea abonamentelor este obligatoriu să prezentați următoarele documente: actul de identitate, cardul RATB, bonurile fiscale, copia C.I., copia cardului RATB.

În perioada 26-31 mai 2019 va avea loc la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman cel de-al Optulea Simpozion Internațional Est-Vest al Bibliștilor Nou-Testamentari. Pentru mai multe detalii despre acest eveniment, click aici.

A fost afișată la avizierul Facultății şi pe site Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești, precum şi documentele aferente acesteia. Pentru mai multe detalii, click aici.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, în perioada 16-18 mai 2019, va organiza Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, cu tema: „Ethosul satului românesc între Teologie şi Etnologie".  În acest sens, studenții şi masteranzii din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul „sunt invitaţi să participe la această manifestare ştiinţifică de anvergură naţională. Pentru mai multe detalii, click aici.

Rezultatele selecției studenților ERASMUS pentru anul universitar 2019-2020 pot fi vizualizate aici.

A fost afișată pe site tematica pentru examenul de licență-sesiunea iunie 2019. Aceasta poate fi descarcată de aici.  

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.