Prelegere despre problemele teologiei contemporane

În vremurile moderne, pericolul principal pentru teologie, străduința ca rezultat practic pentru pacea spirituală, este izolarea de problemele reale, refuzul de a te scufunda în viața lumească și de a o lumina cu un cuvânt. a lui Dumnezeu. Închiderea în sfera doar a problemelor „pur” teologice amenință teologia modernă cu pierderea cererii sociale și, și mai periculos, cu pierderea însăşi teologia spiritului creativităţii şi libertăţii. Decalajul dintre practicitatea cotidiană și teologia creștină, deplasând atenția teologică de la practică asupra speculației teoretice - un proces care discreditează teologia din punct de vedere al relevanței practice. 

Teologia modernă se confruntă cu sarcina de a căuta o praxis cu adevărat religios-teologică, și nu ideologică, etnografică etc. Și una dintre direcțiile care conferă teologiei un caracter cu adevărat practic, poate fi considerată dezvoltarea teologiei universitare, adică teologia care se află în afara zidurilor școlii teologice direct - seminarii teologice si academii. Poziția foarte unică a teologiei universitare în modern Rusia acordă o importanță deosebită acestei direcții a gândirii teologice, transformă teologia universitară într-un avanpost al culturii religioase în spațiu cultura laică.