Admitere Facultate

Calendar admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2011:

 • Inscrierile: 1 - 13 septembrie (cu exceptia zilelor de 4, 8 si 11 septembrie): luni-vineri, orele 9:00-14:00 si sambata, orele 9:00-12:00
 • Sustinerea probelor: 15 septembrie
 1. Test dogmatica: orele 8:30 - 9:00 - intrarea in sala; 10:00 - 13:00 - examenul scris
 2. Proba eliminatorie Desen (pentru Arta Sacra): orele 8:30 - 9:00 - intrare in sali; 9:00 - 15:00 - examenul
 3. Interviu licentiati: orele 14:00
 4. Pentru specializarile: Teologie Didactica, Asistenta Sociala si Arta Sacra - concurs de dosare
 • Afisarea rezultatelor: 21 septembrie
 
Locuri scoase la concurs pentru sesiunea Septembrie 2011:
 • Teologie Pastorala: 0 locuri bugetate si 30 locuri cu taxa;
 • Teologie Didactica: 27 locuri bugetate si 46 locuri cu taxa;
 • Teologie Asistenta Sociala: 20 locuri bugetate si 41 locuri cu taxa;
 • Teologie Arta Sacra: 27 locuri bugetate si 43 locuri cu taxa;
 

-------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele obtinute de candidatii la sesiunea de admitere iulie 2011 pentru specializarile Facultatii de Teologie Ortodoxa din Bucuresti sunt disponibile aici. De asemenea, listele sunt afisate la sediul Facultatii.

 

Calendarul admiterii: Sesiunea IULIE 2011

Inscrieri: 08 - 15 iulie (cu excepţia zilei de duminică 10 iulie);

Examene: 

 • 19 iulie - proba scrisă (Teologie Ortodoxă Pastorală);
 • 19 iulie - interviu (Teologie Ortodoxă Pastorală - licenţiaţi);
 • 19 iulie - proba eliminatorie Desen (Teologie Ortodoxă Artă Sacră);
 • 19 iulie - concurs de dosare (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială);
 
8:30 - 9:00 - intrarea in sala
10:00 - 13:00 - examenul scris
17:00 - interviu licentiati pastorala

8:30 - 9:00 - intrare in sali
9:00 - 15:00 - proba desen arta sacra
 
 
Candidatii de la specializarea Arta Sacra vor avea asupra lor urmatoarele materiale:
 • Hartie de desen - alba 50/70cm 
 • Planseta de lemn - 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau carbune de desen
 • Guma de sters
 
Documente:
 
Acte necesare inscrierii:
 
* Cerere tip de înscriere (se primeşte şi se completează într-unul dintre amfiteatrele Facultăţii);

* Diplomă de Bacalaureat sau de absolvire a Seminarului si Foaia matricola (original);
* Adeverinţă de absolvire a Bacalaureatului (pentru absolvenţii de liceu/seminar, promoţia 2011) si Foaia matricola cu mediile anilor de studii;
* Foaie Matricolă şi diplomă de licenţă (original sau copie legalizată - pentru candidaţii la a doua facultate);
* Adeverinţă de student, care să demonstreze promovarea anului universitar 2010-2011 la prima facultate, în sesiunea de vară (pentru studenţii care vor să urmeze simultan două facultăţi) - în condiţiile Art. 58 din Legea Învăţământului;
* Certificat sau adeverinţă de Botez (original);
* Binecuvântarea chiriarhului (pentru obţinerea acesteia, candidatul trebuie să se adreseze sectorului cultural al Arhi/Episcopiei de care aparţine);
* Certificat de naştere şi orice act care atestă schimbări de nume sau prenume (copie legalizată);
* Adeverinta medicala de la medicul de familie, din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la facultatea.
* 3 fotografii tip BI;
* Copie B.I. / C.I.
* Chitanţa de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (150 RON). Sunt scutite de taxă categoriile de candidați prevăzute în Metodologia Admiterii);
* Un dosar plic nescris;
* Adeverinţă de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).

 

Centrul Cultural Social Iustin Patriarhul din Str. Sf. Ecaterina nr. 4-6, sector 4, Bucuresti (langa Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian din Bucuresti), ofera spre cazare locuri in camere de una, doua sau trei persoane la Casa Pelerinului si Casa Academica.

Pentru informatii detaliate, accesati oferta completa

În vederea obţinerii Binecuvântării, pentru înscriere la concursul de admitere, candidaţii din Arhiepiscopia Bucureştilor se vor adresa Sectorului de învăţământ, cu sediul în Căminul Arhiepiscopiei. Pentru obţinerea Binecuvântării este necesară o cerere către Prea Fericitul Părinte Patriarh însoţită de recomandarea preotului duhovnic şi de fotocopiile actelor necesare înscrierii.