Bursa Prof. Dr. Teodor M. Popescu

I. Generalităţi

Acest concurs, care poartă numele unuia dintre cei mai reprezentativi profesori de Istorie bisericească ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti, are ca domenii de interes cercetarea – pe cât de original posibil – unor subiecte de Istoria bisericească universală şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Acordarea acestei burse se va face în urma a două etape: prima, în care vor fi luate în discuţie toate proiectele (tema propusă, argumentul şi bibliografia iniţială; max. 3 p. A4) propuse din care comisia va selecta maximum cinci; a doua etapă, în care fiecare membru al comisiei va parcurge proiectele finale rămase în concurs şi va decide câştigătorul bursei. Lucrarea ştiinţifică ce va fi prezentată la finalul celei de-a doua etape nu trebuie să depăşească 30 p. A4, redactate în fontul Times New Roman, caracter 12, distanţa 1,5.

Bursa este adresată tuturor studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, atât studenţilor înscrişi pentru obţinerea unei Licenţe în Teologie, cât şi celor înscrişi la cursurile de Master.  

II. Lansarea concursului

Lansarea oficială a concursului se va face în data de 27 aprilie 2009. Vor fi postate afişe la aviziere, iar şefii de an vor fi înştiinţaţi în mod special. Responsabili: Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan şi Lect. Dr. Ionuţ Tudorie. 

III. Datele concursului:  

  • prima etapă: 19 mai 2009;
  • a doua etapă: 15 sept. 2009. 

IV. Membrii Comisiei de evaluare

  1. Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
  2. Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor
  3. Pr. Conf. Dr. Daniel Benga
  4. Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan
  5. Pr. Conf. Dr. Ioan Moldoveanu
  6. Lect. Dr. Ionuţ Tudorie
  7. Pr. Asist. Dr. Petre Sperlea

V. Premierea

Autorul lucrării ştiinţifice care va întruni voturile majorităţii membrilor comisiei de evaluare va fi recompensat cu o bursă în valoare de 3 000 RON (premiu unic, indivizibil). De asemenea, decernarea acestei burse se va face cu ocazia deschiderii oficiale a cursurilor pentru anul universitar 2009-2010.

De asemenea, lucrarea ştiinţifică premiată va fi publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă IX (2009). 

VI. Finanţare

Cuantumul bursei va fi obţinut din contribuţia facultativă a tuturor membrilor Catedrei de Teologie Istorică.  

VII. Păstrarea documentelor

Copiile proiectelor şi ale lucrărilor ştiinţifice prezentate Comisiei de evaluare în cadrul primei şi celei de-a doua etape vor fi păstrate de secretarul Catedrei de Teologie Istorică, într-un biblioraft special.

Fiecare autor va deţine dreptul de proprietate intelectuală asupra proiectului/lucrării ştiinţifice.  
 

Șef Catedră: Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan          
Secretar Catedră: Lect. Dr. Ionuţ Tudorie