Admitere Studii Universitare de Licenţă 2013

 •  PROGRAME DE STUDII
      I. Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală
 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane;*
 • Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice);*
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Notă:

1. Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie vor fi:  a) nota obţinută la testul grilă de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă; b) media examenului de bacalaureat;
2. Candidaţii licenţiaţi vor susţine testul grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, după aceeaşi tematică;
3. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;**
4. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe:

 • lecturarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament și o carte de rugăciuni);
 • verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și întonarea unui cântec religios la alegere;

      II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială***

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane;
 • Concurs de dosare;
 • Calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat;

      III. Programul de studii universitare de licenţă:  Artă Sacră***

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane;
 • Probă eliminatorie la desen: se notează cu admis/respins****
 • Tematica pentru Proba la desen: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuţie : creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;
** Hotărârea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini sociao-umane) și, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale”.
*** Pentru calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.
**** Tematica pentru proba la desen: Studiu după natură, draperie, diverse obiecte de mărimi și culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.

 • CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

1. Înscrierile* se fac în perioada 10 - 18 iulie 2013, după următorul program:

 • Luni- Sâmbătă între orele 09.00 - 14.00
 • Duminica între orele 09.00 - 12.00
2. Evaluarea aptitudinilor socio-umane - 19 iulie, începând cu ora 08.30;
3. Aptitudini muzicale și dicție (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală care nu sunt absolvrenți ai seminariilor teologice) - 22 iulie, începând cu ora 08.30;
4. Proba scrisă (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală) - 23 iulie, începând cu ora 09.00 ;
5. Proba de desen (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră) - 23 iulie, începând cu ora 09.00;
6.  Concursul de dosare (pentru candidații la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Teologie Ortodoxă Artă-Sacră) - 23 iulie;
7. Afișarea rezultatelor - 27 iulie;
* Formularele de înscriere a candidaților se primesc și se completează pe loc.
 • ORARUL EXAMENULUI DE ADMITERE
 •  8.00  – 8.30 – intrarea candidaţilor în săli
 •  9.00 – 12.00 – desfăşurarea testului scris
 •  9.00 – 15.00 – desfăşurarea probei de desen – Artă sacră
Candidații de la specializarea Artă Sacră vor avea asupra lor următoarele materiale:
 • Hârtie de desen - albă 50/70cm 
 • Planșetă de lemn - 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau cărbune de desen
 • Gumă de șters
 • ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

- Cerere de înscriere (formularul tip se primește și se completează pe loc);
- Diplomă de bacalaureat (original);
- Adeverință de absolvire a bacalaureatului (pentru absolvenții de liceu/seminar, promoția 2013);
- Diplomă de licență și Foaie Matricolă - copie legalizată (pentru candidații licențiaţi);
- Certificat sau adeverință de botez (original);
- Binecuvântarea chiriarhului (pentru obținerea acestui document, candidații se vor adresa  Arhi/Episcopiei de care aparțin);
- Certificat de naștere și orice act care atestă schimbări de nume sau prenume (copie legalizată);
- Adeverință medicală - de la medicul de familie - din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la facultate.
- 3 fotografii tip B.I.;
- Copie C.I./ B.I.
- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (150 RON).
- Un dosar plic - nescris;

În vederea obținerii Înaltei Binecuvântări, candidații - fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor (București, Ilfov și Prahova) se vor prezenta personal la sediul Sectorului de Învățământ și activități cu tineretul. Pentru informații suplimentare apăsați aici.

 • DOCUMENTE
 • NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014, PE PROGRAME DE STUDII - aprobat
 • Teologie Pastorală: 151 locuri bugetate (150 + 1 rrom)  și 50 locuri cu taxă;
 • Teologie Didactică: 35 locuri bugetate (34 + 1 rrom) și 10 locuri cu taxă;
 • Teologie Asistență Socială: 45 locuri bugetate (44 + 1 rrom) și 10 locuri cu taxă;
 • Teologie Artă Sacră: 47 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă;

 

Data actualizării: 05.07.2013