Programul ERASMUS 2013-2014 Mobilități cadre didactice

Programul ERASMUS 2013-2014 Mobilități cadre didactice

 

Solicitanţii vor depune la secretariatul facultăţii un dosar care trebuie să cuprindă următoarele informaţii considerate criteriile principale de selecţie:

  • Curriculum vitae (1-5 pct., 5 reprezentând maximum)
  • Plan de predare (1-5 pct.)
  • Participare la activităţi în programul Erasmus (iniţiere acorduri bilaterale, consiliere studenţi, participare la selecţia studenţilor - 1-5 pct.)
  • Participarea anterioară în programul Erasmus (1-5 pct)
  • Copie după cartea de identitate

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională este o condiţie obligatorie pentru deplasare.

Ţările de destinaţie : Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Grecia

Depunerea dosarului :  data limită pentru depunerea dosarului  20 noiembrie 2013 (la secretariatul facultăţii, la dna Mara Muntean)

Informaţii suplimentare: prof. dr. Lucreţia Vasilescu