Burse oferite de către Universitatea din București

Bursele de studiu se acordă în funcţie de rezultatele la învăţătură, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Bursele de merit se acordă studenților care au terminat cu media 10 anul universitar precedent. Valoarea bursei este de 400 RON. Aceste burse nu se adresează studenților de anul I. Se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi care au rezultate în cercetarea ştiinţifică.

Bursele de performanță se acordă prin concurs, pe baza metodologiei stabilite de facultate. Candidații vor depune o cerere în care vor preciza: rezultatele la învățatură și rezultatele în cercetarea științifică (cel puțin un articol publicat într-o revistă recunoscută de facultate, premii la concursurile naționale și internaționale studentești etc.). Valoarea bursei este în jur de 450 RON.

O categorie aparte o constituie bursele sociale, care se acordă numai studenţilor integralişti, după cum urmează:

  1. Studenţilor ale căror familii nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de salariul minim pe economie.
  2. Studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din Centrele de plasament sau plasament familial, care nu realizează venituri.
  3. Studenţilor bolnavi de TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, care suferă de spondilită anchilozată sau reumatism articular.
  • Download REGULAMENT BURSE UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI