Mesajul Părintelui Decan Ștefan BUCHIU

Iubiţi studenţi şi studente,

Pentru conducerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ este o deosebită bucurie să vă ureze bun-venit în primul an de studii şi să vă felicite pentru alegerea făcută. Calitatea de student teolog pe care aţi obţinut-o prin concurs vă face să aparţineţi din acest moment nu doar facultăţii noastre, cea dintâi dintre Facultăţile de Teologie Ortodoxă ale Patriarhiei Române, ci şi primei universităţi a ţării, Universitatea din Bucureşti.

Mândria de a deţine această calitate, care vă inserează într-o lungă, bogată şi frumoasă tradiţie universitară românească, va trebui să o confirmaţi în anii de studenţie, cei mai frumoşi ani ai vieţii, care vi se deschid acum, printr-un interes constant pentru a pătrunde în universul fascinant al tainelor Teologiei Ortodoxe. Iar pentru a descifra aceste taine, va trebui să călătoriţi spiritual pe cărările muntelui de informaţii, cunoştinţe şi învăţături ale credinţei ortodoxe, hrănindu-vă în această călătorie din harul sfintelor slujbe, din cuvintele adânci ale Sfintei Scripturi şi ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.

Biblioteca şi paraclisul facultăţii au scopul de a reprezenta doi stâlpi de lumină spirituală, ce trebuie să vă călăuzească într-o lume plină de umbre şi de ceţuri înşelătoare, indicându-vă fără greş orizontul teologiei şi al spiritualităţii ortodoxe. Nu poţi deveni teolog autentic dacă nu eşti un teodul (cinstitor de Dumnezeu) autentic şi nici dacă nu-ţi propui să ajungi teofor (purtător de Dumnezeu) autentic! Să nu uitaţi nicio clipă că pentru voi, profesorii au strâns atâtea cunoştinţe de teologie, pe care vor să vi le împărtăşească; pentru voi, tutorii, pe care vi-i alegeţi în mod liber, sunt gata cu sfatul şi cu încurajarea; pentru voi, preoţii-spirituali sunt pregătiţi să vă însoţească în pelerinajul rugăciunii şi în nevoinţa ascultării şi a creşterii spirituale; pentru voi, colegii mai mari sunt disponibili să vă iniţieze în ceea ce are mai frumos şi mai interesant viaţa studenţească; şi, în sfârşit, tot pentru voi, cei rânduiţi cu responsabilitatea conducerii, se străduiesc să nu vă simţiţi singuri nicio clipă, s-aveţi răgaz de studiu şi timp de rugăciune, să creşteţi în cunoaştere şi să vă întăriţi în libertatea iubirii de Dumnezeu şi de cei de aproape.

Să aveţi parte de o studenţie frumoasă, rodnică şi de neuitat !

 

Decan,

Pr. Prof. Ştefan Buchiu