Istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti (1881-2013).

După cum se arată în Nota editorială, Istoricul Facultăţii de Teologie din Bucureşti cuprins în acest volum este structurat în patru mari capitole, fiecare fiind elaborat de un profesor de teologie istorică. Pr. Conf. Dr. Daniel Benga a redactat istoricul Facultăţii de la înfiinţarea acesteia în anul 1881 şi până la Primul Război Mondial. Cel de-al doilea capitol cuprinde istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxe din perioada interbelică şi a fost elaborat de Lect. Dr. Ionuţ-Alexandru Tudorie.

Capitolul referitor la istoricul Facultăţii de Teologie din Bucureşti în perioada comunistă (1948- 1989), când aceasta a fost transformată în Institut Teologic de Grad Universitar, a fost redactat de Pr. Conf. Dr. Mihai Săsăujan. Istoricul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti din 1990 până astăzi, precum şi cele mai importante transformări şi evenimente care au punctat evoluţia acestei Facultăţi, au fost schiţate şi descrise Pr. Prof. dr. Adrian Gabor. De asemenea, a realizat, în colaborare cu patru masteranzi şi trei doctoranzi tabelele cu licenţiaţii în Teologie din anul 1949 până în anul 2012 şi cu absolvenţii programelor de Studii aprofundate şi de Master.

Lucrarea surprinde şi cercetarea ştiinţifică, fiind prezentate Centrele de cercetare iniţiate după anul 2006, care au realizat, uneori în parteneriate cu alte instituţii de învăţământ superior, granturi de cercetare, simpozioane naţionale şi internaţionale, seminarii şi mese rotunde. Un plus de importanţă îl reprezintă cercetările la nivelul Şcolii doctorale, facultatea obţinând dreptul de acordare a doctoratului în Teologie încă din anul 1915.

Volumul de faţă se adresează în primul rând clericilor şi studenţilor teologi, dar şi publicului larg şi iubitorilor de teologie, tuturor celor care doresc o informare rapidă cu privire la evoluţia istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din cadrul Universităţii din Bucureşti.