Burse Erasmus - Selecție studenți pentru anul universitar 2014-2015;

Criterii de eligibilitate:

 • Candidatul să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti în momentul selecţiei şi pe durata stagiului;
 • Să fie absolvent cel puţin al anului I de studii în momentul începerii mobilităţii;
 • Să fie integralist după ultima sesiune de examen;
 • Să aibă cel puţin media 8,00 în anii anteriori de studii şi după ultima sesiune de examene;

 Ţările de destinaţie:

 • Belgia;
 • Danemarca;
 • Elveţia;
 • Finlanda;
 • Germania;
 • Grecia;

 Înscrierea la selecţie are loc în perioada 14 – 24 mai 2014 şi constă în depunerea la secretariatul facultăţii (la d-na Mara Muntean) a dosarului de  candidatură.

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • Scrisoare de intenţie (motivaţie), într-o limbă străină
 • CV candidatului format Europass, într-o limbă străină (se va specifica media din anii anteriori de studii şi după ultima sesiune de examene)
 • Recomandarea tutorelui
 • Situaţia şcolară (de la secretariatul facultăţii).

Interviul şi testul de Limba Engleză va avea loc pe data de 26 mai 2014, ora 12.00 în Sala de Lectură „T. M. Popescu”
Contestaţiile se vor depune la secretariatul facultăţii, după anunţarea rezultatului selecţiei, în termen de 24 de ore.

Responsabil Erasmus : Prof. Lucreţia Vasilescu
DOWNLOAD: Informații suplimentare cu privire la Bursele Erasmus - selecție studenți 2014-2015;