Admitere Studii Universitare de Masterat 2014

Programe de studiu:

 • Exegeză și Ermineutică Biblică;
 • Istorie și Tradiție Creștină;
 • Doctrină și Cultură Creștină;
 • Pastorație și viață liturgică;
 • Artă Sacră în contemporaneitate;
 • Studii religioase și educație creștină;
 • Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul Eclesial;
 • Teologia și Misiunea Socială a Bisericii;

Tematici de admitere:

Numar de locuri disponibile*:

 • 30 buget + 15 taxă- Exegeză şi Ermineutica Biblică;
 • 30 buget + 15 taxă - Istorie si Traditie;
 • 30 buget + 15 taxă - Doctrină şi Cultură;
 • 30 buget + 15 taxă - Pastoraţie şi viaţă liturgică;
 • 20 buget + 10 taxă - Arta sacră în contemporaneitate;
 • 20 buget + 10 taxă - Studii religioase şi educaţie creştină;
 • 20 buget + 10 taxă - Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox;
 • 20 buget + 10 taxă - Teologia şi Misiunea Socială a Bisericii.

*Se vor școlariza studenți în anul universitar 2014-2015, doar la acele programe de master la care în urma examenului vor fi declarați admiși minimum 20 de candidați.

Toţi candidaţii – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 01 -12 septembrie 2014 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, luni: 6-8 septembrie 2014). Mai mulde detalii pot fi găsite la aceată adresă.

Calendarul sesiunii de admitere:

 • Înscrierile: 5 - 12 septembrie;
 • Proba scrisă:16 septembrie;
 • Afișarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Modalitatea de calcul a mediei finale de admitere: nota de la proba scrisă (50%) + media generala de absolvire a facultății (50%). Media generala de absolvire a facultății se calculează astfel:
 1. pentru absolvenții Facultății de Teologie, specializarea Teologie Pastorală: ( medie an 1 + medie an 2 + medie an 3 + medie an 4 + media de licență  / 5);
 2. pentru absolvenții altor specializări /facultăți: ( medie an 1 + medie an 2 + medie an 3 + media de licență  / 4);
Acte necesare înscrierii:
 • cererea de înscriere - formular tip;
 • certificatul de naștere în copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original;
 • adeverință de licență, în original - pentru absolvenții promoției 2014;
 • certificat sau adeverință de botez în original;
 • binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului);
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care sa rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master;
 • 3 fotografii 3/4 (tip B.I.) pe hârtie fotografică;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere - 250 lei; TAXA DE ÎNSCRIERE SE ACHITĂ LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI (ÎN INCINTA FACULTĂȚII DE DREPT).
 • un dosar plic, nescris.

Documente utile:

 • Precizări cu privire la desfășurarea concursului de admitere 2014 pentru Studii Universitare de Masterat;