Admitere Studii Universitare de Licență - SEPTEMBRIE 2014

 •  PROGRAME DE STUDII

      I. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;*
 • Probă de examen: Interviu (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

Notă:

1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie va fi nota obţinută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

      II. Programul de studii universitare de licenţă:  Artă Sacră

 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;*
 • Probă de examen: DESEN
 • Tematica pentru Proba la desen: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție : creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;

 • CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE - sesiunea septembrie 2014

1. Înscrierile* se fac în perioada 5 - 12 septembrie 2014, după următorul program:

 • Luni- Vineri între orele 09.00 - 14.00
 • Sâmbătă-Duminică între orele 09.00 - 12.00

2. Miercuri, 17 septembrie, ora 09.00 - testul de aptitudini socio-umane;
3. Vineri, 19 septembrie, între orele 09.00-15.00 - Proba de desen (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră);
4. Vineri, 19 septembrie, ora 09.00 - interviuri (pentru candidații la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială);
5. Afișarea rezultatelor 23 septembrie;
* Formularele de înscriere a candidaților se primesc și se completează pe loc.

 

 • ORARUL EXAMENULUI DE ADMITERE
 •  8.00  – 8.30 – intrarea candidaţilor în săli
 •  9.00 – 12.00 – desfăşurarea testului scris
 •  9.00 – 15.00 – desfăşurarea probei de desen – Artă sacră
Candidații de la specializarea Artă Sacră vor avea asupra lor următoarele materiale:
 • Hârtie de desen - albă 50/70cm 
 • Planșetă de lemn - 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau cărbune de desen
 • Gumă de șters

 

 • ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

- Cerere de înscriere (formularul tip se primește și se completează pe loc);
- Diplomă de bacalaureat (original);
- Adeverință de absolvire a bacalaureatului (pentru absolvenții de liceu/seminar, promoția 2014);
- Diplomă de licență și Foaie Matricolă - copie legalizată (pentru candidații licențiaţi);
- Certificat sau adeverință de botez (original);
- Binecuvântarea chiriarhului (pentru obținerea acestui document, candidații se vor adresa  Arhi/Episcopiei de care aparțin);
- Certificat de naștere și orice act care atestă schimbări de nume sau prenume (copie legalizată);
- Adeverință medicală - de la medicul de familie - din care să rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la facultate.
- 3 fotografii tip B.I.;
- Copie C.I./ B.I.
- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei). Taxa de admitere se plătește în cadrul facultății.
- Un dosar plic - nescris;

Toţi candidaţii - fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor - care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de licenţă, sesiunea septembrie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 01-12 septembrie 2014. Informații suplimentare și documentele necesare se găsesc la această adresă.

 • DOCUMENTE
 • NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014 - 2015, PE PROGRAME DE STUDII
 • Teologie Didactică: 30 locuri bugetate și 5 locuri cu taxă;
 • Teologie Asistență Socială: 36 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă;
 • Teologie Artă Sacră: 9 locuri bugetate și 6 locuri cu taxă;