Calendarul examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea Iunie 2017

1. EXAMENUL DE LICENȚĂ

1.1 CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IUNIE 2017

 • ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 6-16 IUNIE, la secretariat, în cadrul programului de lucru cu studenții.
 • Proba I: EXAMEN ORAL - toate specializările - Marți 20 și Miercuri 21 IUNIE 2017;
 • Proba II: SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ - Joi 22 și Vineri 23 IUNIE 2017 .
 • Afişarea rezultatelor: Luni 26 IUNIE 2017.

1.2 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ - SESIUNEA IUNIE 2017

 • Cererea de înscriere + Fișa de lichidare vizată la Biblioteca facultății;
 • Lucrarea (exemplarul original) cu referatul îndrumătorului;
 • Declarația de onestitate avizată de către îndrumător* inserată în cuprinsul lucrării;
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și semnat;
 • Certificat lingvistic;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
 • Certificatul de naștere-copie conformă cu originalul**;
 • Diplomă de bac în copie conformă cu originalul;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)**;
 • Un dosar plic, nescris.

* Declarația de onestitate poate fi downloadată pe de site-ul facultății (www.ftoub.ro) sau ridicată de la secretariatul facultății.
**dacă nu se află în dosarul personal!

 

2.  EXAMENUL DE DISERTAȚIE

2.1 CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2017

 • ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 6-16 IUNIE, la secretariat, în cadrul programului de lucru cu studenții.
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE - Joi 22 și Vineri 23 IUNIE 2017 .

2.2 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2017

 • Cererea de înscriere + Fișa de lichidare vizată la Biblioteca facultății;
 • Lucrarea (exemplarul original) cu referatul îndrumătorului;
 • Declarația de onestitate avizată de către îndrumător* inserată în cuprinsul lucrării;
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
 • Certificatul de naștere-copie conformă cu originalul**;
 • Diploma de licență + suplimentul (foaia matricolă) în copii conforme cu originalul;
 • Diplomă de bac în copie conformă cu originalul;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)**;
 • Un dosar plic, nescris.

 * Declarația de onestitate poate fi downloadată pe de site-ul facultății (www.ftoub.ro) sau ridicată de la secretariatul facultății.
**Dacă nu se află în dosarul personal!

 

3.  TEMATICI SI BIBLIOGRAFIE

 Tematici si bibliografie pt examenul de finalizare a studiilor 2017

 

Data actualizării: 01.03.2017