Calendarul examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea Iunie 2018

1. EXAMENUL DE LICENȚĂ

1.1 CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IUNIE 2018

 • ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 01-11 iunie 2018, la secretariat, în cadrul programului de lucru cu studenții.
 • Proba I: EXAMEN ORAL - toate specializările - 19-20 iunie 2018;
 • Proba II: SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ 21-22 iunie 2018.
 • Afişarea rezultatelor:  25 iunie 2018.

1.2 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ - SESIUNEA IUNIE 2018

 • Cererea de înscriere + Fișa de lichidare vizată la Biblioteca facultății;
 • Lucrarea (exemplarul original) cu referatul îndrumătorului;
 • Declarația de onestitate avizată de către îndrumător* inserată în cuprinsul lucrării;
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și semnat;
 • Certificat lingvistic;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
 • Certificatul de naștere-copie conformă cu originalul**;
 • Diplomă de bac în copie conformă cu originalul;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)**;
 • Un dosar plic, nescris.

* Declarația de onestitate poate fi downloadată pe de site-ul facultății (www.ftoub.ro) sau ridicată de la secretariatul facultății.
**dacă nu se află în dosarul personal!

***Festivitatea de depunere a jurământului pentru absolvenții din sesiunea iunie 2018 va avea loc în data de 26 iunie 2018 (marți), în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina”. 

2.  EXAMENUL DE DISERTAȚIE

2.1 CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2018

 • ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 01-11 iunie 2018, la secretariat, în cadrul programului de lucru cu studenții.
 • SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 21-22 iunie 2018.

2.2 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2018

 • Cererea de înscriere + Fișa de lichidare vizată la Biblioteca facultății;
 • Lucrarea (exemplarul original) cu referatul îndrumătorului;
 • Declarația de onestitate avizată de către îndrumător* inserată în cuprinsul lucrării;
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
 • Certificatul de naștere-copie conformă cu originalul**;
 • Diploma de licență + suplimentul (foaia matricolă) în copii conforme cu originalul;
 • Diplomă de bac în copie conformă cu originalul;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)**;
 • Un dosar plic, nescris.

* Declarația de onestitate poate fi downloadată pe de site-ul facultății (www.ftoub.ro) sau ridicată de la secretariatul facultății.
**Dacă nu se află în dosarul personal!

***Festivitatea de depunere a jurământului pentru absolvenții din sesiunea iunie 2018 va avea loc în data de 26 iunie 2018 (marți), în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina”.

3.  TEMATICI SI BIBLIOGRAFIE

icon Tematici si bibliografie pentru examenul de finalizare a studiilor 2018

 

Data actualizării: 16.04.2018