Acte necesare permis BCU - Filiala FTOUB

Biblioteca Centrală Universitară "Carol I"

Filiala de Teologie Ortodoxă

 

Documente necesare pentru eliberarea permisului de acces în bibliotecă:

 

- pt. cadrele didactice ale facultății sau cercetători: 

 • carte de identitate
 • fotografie tip carte de identitate
 • legitimaţie de serviciu 

pt. doctoranzii / masteranzi

 • carte de identitate
 • fotografie tip carte de identitate
 • adeverinţă de înscriere la doctorat / masterat 

pt. studenţi

 • carte de identitate
 • fotografie tip carte de identitate
 • carnet de student vizat la zi

 

OBSERVAȚII:

 

 1. Cost eliberare permis – 25 lei; Cost vizare permis – 10 lei.
 2. În cadrul Filialei de Teologie Ortodoxă a B.C.U. ”Carol I” din București se pot elibera permise de acces doar pentru cadrele didactice, doctoranzii, masteranzii și studenții înscriși la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București.
 3. Permisele eliberate sunt valabile în sediul central al B.C.U. precum și în toate filialele.
 4. Permisul este valabil  până la sfârșitul anului universitar în curs şi trebuie vizat în fiecare an universitar.

 

Bibliotecari,

Diac. Ioan –Paul Crîngașu

George Tatu