Noile spaţii de învăţământ ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti

           Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, însoţit de membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a binecuvântat şi inaugurat, noile spaţii de activitate ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti. Evenimentul se încadrează în manifestările aniversare dedicate împlinirii, pe 4 februarie, a 90 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie.  

          Preafericitul Părinte Patriarh a apreciat în cuvântul său că noile spații, alături de lucrările de consolidare și restaurare a clădirii Facultății, fac parte din procesul educațional: Modul în care funcţionează o instituţie de învăţământ este el însuşi educaţional, nu doar cursurile care se predau. Acest fapt era subliniat mai ales la Institutul Sfântul Vladimir de lângă New York unde se spunea că într-o lună fiecare student trebuia să lucreze o zi la bucătărie, o zi la bibliotecă şi o zi la paraclis, precum şi în parc. Aceasta a arătat că formarea era deodată şi teoretică, dar şi practică, mai ales că aceştia deveneau preoţi ortodocşi misionari într-o ţară în care ortodocşii sunt minoritari. Deci, modul de organizare al unui aşezământ de învăţământ contează foarte mult, precum şi spaţiile. Dacă îi obişnuim pe studenţi cu spaţii frumoase şi luminoase trebuie să îi obişnuim să şi menţină curăţenia. De asemenea, când ei se duc şi devin responsabili de instituţii îşi aduc aminte de ce a fost frumos în şcoala în care ei au studiat.  

          Extinderea spațiului de studiu prin mansardare a fost posibilă prin contribuția Ministerului Educației și a Universității București. Astfel, după slujba de binecuvântare a noilor spaţii, toți cei care au contribuit și au susținut această lucrare au fost distinși de Patriarhul României. Preafericirea Sa a oferit Ordinul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena pentru mireni dl. Sorin Câmpeanu - Ministrul Educaţiei Naţioanle, dl. Prof. univ. dr. Remus Pricopie - rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Dl. Mihnea Costoiu - rectorul Universităţii Politehnice din Bucureşti, dl. Prof. univ. dr. Mircea Dumitru - rectorul Universităţii Bucureşti; Crucea Maria Brâncoveanu dnei. Prof. univ. dr. Maria Voinea - prorector al Universităţii Bucureşti; Ordinul Sfântul Ştefan cel Mare pentru mireni dl. Adrian Albu - director general administrativ al Universităţii Bucureşti, dl. Florin Miulescu - director Spaţii de învăţământ – Universitatea din Bucureşti; Diploma de onoare Sfântul Apostol Andrei pentru clerici Părintelui Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - decanul Facultăţii de Teologie "Justinian Patriarhul"  din Bucureşti, Părintelui lect. dr. Aurel Mihai - vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Părintelui dr. Viorel Barbu - directorul Centrului cultural-social „Justin Patriarhul”.  

          Pentru a marca acest moment a fost dezvelită și o placă aniversară. Pe viitor se dorește ca fațada clădirii facultății să fie renovată.

          Tot miercuri seara, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a inaugurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală şi o nouă filială a Bibliotecii Centrale Universitare. Deschisă în Sala Patriarhilor, nouă filială facilitează studenţilor şi cadrelor didactice accesul virtual la fondul de carte al Bibliotecii. Înţelegem că această bibliotecă este foarte utilă mai ales că nu mai necesită deplasări la Biblioteca Central Universitară, ci se concentrează toate pe calculator şi astfel accesul este mai uşor. Ea reprezin o necesitate, o oportunitate şi un semn de cooperare, de coresponsabilitate pentru îmbunătăţirea activităţilor intelectuale şi de informare a cadrelor didactice şi a studenţilor, a mărturisit Preafericitul Părinte Patrairh Daniel.

          În cuvântul său, Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti a evidenţiat necesitatea unei filiale a Bibliotecii Central Universitare în cadrul facultăţii: Sala aceasta a servit ca bibliotecă o perioadă, primind apelativul de Sala Patriarhilor deoarece aici erau adăpostite colecţile oferite de Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Române. Am restaurant-o şi am gândit să o facem şi mai de folos studenţilor, nu doar printr-un număr însemnat de cărţi şi reviste, ci şi prin aceste calculatoare care sunt racordate la sistemele de internet ale Bibliotecii Centrale Universitare. Aşadar, vom avea acces nelimitat la surse din toată lumea, un acces care suplineşte totodată un volum imens de abonamente la reviste.

          Conducerea Bibliotecii Centrale Universitare a primit, din partea Patriarhului României Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu.De asemenea, instituţia a primit o nouă ediţie a Sfintei Scripturi, precum şi mai multe volume şi colecţii apărute la Editurile Patriarhiei Romane.

         La evenimente au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ai Universităţii din Bucureşti, foşti studenţi ai instituţiei de învăţământ superior, consilieri patriarhali şi eparhiali, părinţi profesori şi studenţi teologi.