Admitere Studii Universitare de Masterat 2016

 

Calendar admitere master - sesiunea septembrie  2016

 

Înscrieri: 3 - 13 septembrie;

Proba scrisă: 16 Septembrie 2016, ora 09:00;

Interviu și portofoliu (Artă sacră și comunicare): 16 Septembrie 2016, ora 10:00;

 

Programe de studiu și tematici de admitere aprobate

pentru sesiunea septembrie 2016:

 

 

 

Forma de examen pe programe de studii

 

 

Programul de studii universiatre

de master

 

Forma de examen

 

Ponderea prodelor

Arta sacră în contemporaneitete

Protofoliu+medie studii

50%/50%

Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox

Interviu+medie studii

50%/50%

Doctrină şi cultură creştină

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Exegeză şi ermineutică biblică

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Istorie şi tradiţie creştină

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Pastoraţie şi viaţă liturgică

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

Teologia si misiunea socială a Bisericii

Probă scrisă+medie studii

50%/50%

  

Numar de locuri disponibile:

 

 

 

Programul de studii universiatre

de master

Forma de învăţământ

 

Numărul de locuri finanţate de la buget

Numărul de locuri cu taxa

Arta sacră în contemporaneitete

cu frecvenţă

24

14

Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox

cu frecvenţă

23

13

Doctrină şi cultură creştină

cu frecvenţă

30

10

Exegeză şi ermineutică biblică

cu frecvenţă

30

10

Istorie şi tradiţie creştină

cu frecvenţă

30

10

Pastoraţie şi viaţă liturgică

cu frecvenţă

30

10

Teologia si misiunea socială a Bisericii

cu frecvenţă

23

13

 

 

Acte necesare înscrierii:

 

 • cererea de înscriere - formular tip;
 • certificatul de naștere în copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original;
 • adeverință de licență, în original - pentru absolvenții promoției 2016;
 • certificat sau adeverință de botez în original;
 • binecuvântarea Chiriarhului;
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care sa rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master;
 • 3 fotografii 3/4 (tip B.I.) pe hârtie fotografică;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere - 250 lei; TAXA DE ÎNSCRIERE SE ACHITĂ LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI (ÎN INCINTA FACULTĂȚII DE DREPT, sau în sediul Facultății de Teologie).
 • un dosar plic, nescris.

 

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cursuri de Masterat, sesiunea septembrie 2016, se vor adresa personal Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, ai arhiepiscopiei Bucureștilor, str. Miron Cristea, nr. 9.