Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB

          Dosarele pentru obţinerea gradaţiilor de merit (2017-2021) se depun la Registratura Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul" în perioada următoare: vineri, 3 februarie 2017, orele 8.30 - miercuri, 8 februarie 2017, orele 14.00. Fișa de concurs poate fi downloadată de aici.