Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB

          Dosarele pentru obţinerea gradaţiilor de merit (2018-2022) se depun la secretarul Decanatului, dl. Serban George, în perioada următoare: luni, 4 decembrie 2017, orele 8:30 - vineri, 8 decembrie 2017, orele 14.00. Fișa de concurs poate fi downloadată de aici.