Slujba de pomenire a Pr. Prof. Dumitru Stăniloae

 

 

       În data de 5 octombrie 2016, cu prilejul împlinirii a 23 de ani de la trecerea la Domnul, părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român a fost comemorat. În acest context, la Biserica „Sfântă Ecaterina” - paraclisul universitar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti a fost săvârşită, după Sfânta Liturghie, o slujbă de pomenire. La acest moment au participat profesori ai facultăţii, precum şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

      La final, pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul facultăţii, le-a vorbit studenţilor despre viaţa şi opera părintelui Dumitru Stăniloae, pe care l-a numit „luceafărul teologiei româneşti”: Opera părintelui profesor Dumitru Stăniloae se încadrează între aceşti doi poli: persoană şi comuniune. Este vorba de Persoana Mântuitorului Hristos Care a revelat Treimea şi apoi de comuniunea Sfintei Treimi. Ce este comuniunea? Este unitate în iubire, aceasta în primul rând în Dumnezeu şi apoi în Biserică şi din Biserica în societate. Părintele Stăniloae a crezut şi a mărturisit lucrul acesta chiar şi după ce a făcut experienţa tragică a închisorii, dar nu s-a plâns că a suferit pentru Hristos. Undeva mărturiseşte că în închisoare a făcut mai mult ca niciodată experiența rugăciunii isihaste. Aceasta l-a ţinut acolo şi l-a ţinut ca un mărturisitor. Aceasta este mărturia, în puţine cuvinte, despre luceafărul teologiei româneşti.

      Totodată pr. prof. dr. Ștefan Buchiu a subliniat faptul că a-l comemora pe părintele Dumitru Stăniloae înseamnă a da strălucire ortodoxiei româneşti şi i-a îndemnat pe studenţi să citească opera părintelui: Avem şansa şi bucuria să ne hrănim din teologia părintelui Stăniloae. Această teologie este una a luminii, a bucuriei, a nobleţei sufleteşti. Omul nu este nobil decât dacă se raportează la Dumnezeu Creatorul său şi omul trebuie să nu uite că el reflectă nu numai Chipul Tatălui, adică pe Fiul Întrupat, ci împreună cu ceilalţi purtăm Chipul Preasfintei Treimi. Totul la Părintele Stăniloae începe de la Sfânta Treime şi se sfârşeşte cu Sfânta Treime. A-l comemora pe părintele Stăniloae înseamnă a da strălucire ortodoxiei româneşti.