Corul „Gloria Dei” - Tradiţionalul concert de colinde

          În Aula Magna a Universității din București, Corul „Gloria Dei” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a susţinut joi, 15 decembrie 2016, Tradiţionalul concert de colinde. Cu acest prilej, în holul central al Universității din București a avut loc și o expoziție cu icoane având ca temă Sărbătoarea Nașterii Domnului realizate de către studenții de la specializarea Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din București și studenții Universității din Veliko Târnovo, Bulgaria. Scopul expoziţiei a fost de a marca atât legătura dintre instituţiile de învăţământ teologic ortodox, cât şi rolul spiritualităţii ortodoxe, reliefată prin icoane, de a menţine conştiinţa vie într-o lume con­fuză.

         Evenimentul cultural-pastoral, care a avut loc în Aula Magna a Universității din Bu­curești, a fost deschis de pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, care a evidenţiat semnificaţiile duhovniceşti ale colindelor. Primim şi noi colindele şi ne ducem cu gândul în Ţara Sfântă, la Betleem, în «Casa Pâinii», acolo unde Se naşte «Pâinea Cea vie» Care Se coboară din cer, Iisus, Care vrea să ne hrănească. Spiritual avem nevoie de hrană, uneori mai mult decât cea trupească, şi atunci El ne primeşte pe toţi la masa Sa şi, mai ales, vrea să ne pregătească pentru masa Împărăţiei Sale celei veşnice. Să fim şi noi pelerini pentru câteva clipe, să mergem pe drumul păstorilor, să mergem pe drumul magilor, să ne lăsăm călăuziţi de steaua călăuzitoare. Vom simţi şi noi aceeaşi bucurie, iar lumina tainică a Mântuitorului să strălucească şi în sufletele noastre. Să ne amintim că, după 33 de ani, acea lumină s-a transformat în vâlvătaia sau flacăra care a ieşit din mormântul Învierii. Să vă amintiţi că în Altar în partea stângă este o nişă unde preotul face Proscomidia, care simbolizează peştera cea sfântă. În fiecare Liturghie Iisus Se naşte, Se întrupează, Se jertfeşte şi apoi înviază. Toate acestea le primim prin glasul colindelor.

         Corul „Gloria Dei” a fost dirijat de pr. lect. dr. Stelian Ionaşcu, pr. lect. dr. Zaharia Matei,  pr. asist. dr. Alexandru-Marius Dumitrescu şi pr. asist. dr. Nicolae Giolu.