Vizita unui grup de profesori ai Universității din Veliko Târnovo, Bulgaria.

          Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a fost vizitată joi, 15 decembrie 2016, de un grup de profesori și masteranzi ai Universității din Veliko Târnovo, Bulgaria. Din delegația venită din Bulgaria au facut parte dl. conf. univ. Evghenii Nicolov - Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă  din Veliko Târnovo și profesor de artă monumentală, dl. conf. univ. Simeon Zahariev - profesor la sculptură pe lemn, dna. conf. univ. dr. Miglena Prașcova - șefa Departamentului de Artă Sacră, dna. Svetla Ivanova – secretară a Facultății de Teologie Ortodoxă, dna. Milena Dimova - masterand, dna. Constantina Constantinova - masterand și dl. Dmitrii Bobev - doctorand. Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din Bucureşti la întâlnire au participat pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul facultăţii, pr. lect. dr. Nicușor Beldiman, directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră și dl. conf. dr. Dumitru Sorica. În cadrul discuțiilor, părintele decan Ștefan Buchiu le-a prezentat vizitatorilor un scurt istoric al prestigioasei instituții de învățământ teologic din Capitală. Întâlnirea s-a desfășurat în Sala de Consiliu a facultății și s-a dorit a fi un punct de întărire al colaborării dintre cele două instituții de învățământ între care există un parteneriat. S-a convenit ca pe viitor să se exploreze în comun noi posibilităţi de dezvoltare a cooperării dintre cele două instituții prin schimburi de profesori, schimburi de stagii studenţeşti, participare la sesiuni, simpozioane şi expoziţii precum şi prin abordarea în comun a unor teme de cercetare ştiinţifică.