Pelerinaj în Țara Sfântă 2017

      În perioada 10-16 februarie 2017, un grup de 25 de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, împreună cu domnul Mircea Dumitru, rectorul Universității din București și cu președintele Senatului aceleiași instituții, domnul Marian Preda s-au aflat într-un pelerinaj în Țara Sfântă.

        În primele zile pelerinii au mers în Galileea, în nordul Țării Sfinte, începând cu Nazaret, apoi s-au închinat pe Muntele Tabor. Au urmat Capernaum și celelalte puncte în care s-a desfășurat activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. În zilele următoare pelerinii au coborât pe valea Iordanului și au ajuns la Ierusalim, unde s-au închinat în primul rând la Sfântul Mormânt și apoi au vizitat celelalte locuri din Cetatea Sfântă.

        Luni, 13 februarie 2017, grupul de pelerini a fost primit de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la Reședința Patriarhală: Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un grup de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din Bucu­rești întreprinde un pelerinaj în Țara Sfântă. Din delegație face parte și o parte din conducerea Universității din Bucu­rești. În primele zile, pașii ni s-au îndreptat spre Galileea, în nordul Țării Sfinte, începând cu Nazaret, Biserica Bunei Vestiri, apoi Muntele Taborului cu Biserica Schimbării la Față, au urmat Capernaum și alte puncte în care s-a desfășurat activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi am coborât pe Valea Iordanului și am ajuns la Ierusalim și ne-am închinat în primul rând la Sfântul Mormânt și apoi am mers și în celelalte locuri din Cetatea Sfântă. Am fost primiți de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care s-a bucurat de întâlnirea cu delegația din București și care ne-a vorbit despre im­por­tanța teologiei în apărarea unității panortodoxe. De aseme­nea, ne-a îndemnat pe noi, profesorii de teologie, să pregătim cât mai bine studenții, ca viitorii preoți să facă față exigențelor misiunii Bisericii într-o lume atât de zbuciumată cum este cea de astăzi”, a relatat pentru agenția de știri Basilica pr. prof. dr.  Ștefan Buchiu, decanul Facul­tății de Teologie Ortodoxă.

        Totodată în această perioadă profesorii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti s-au întâlnit cu romani stabiliţi la Ierusalim şi Ierihon, au aflat despre istoricul aşezămintelor romaneşti de acolo, precum și despre activitatea şi viaţa spirituală a monahilor români.

      După audienţa pe care ne-a acordat-o Prefericitul Părinte Patriarh Teofil al 3-lea al Ierusalimului şi al întregii Palestine, în noaptea dinspre luni spre marţi, preoţii profesori au slujit la Biserica Sfântului Mormânt. A doua zi am vizitat aşezământului românesc din Ierusalim, am fost primiţi de Părintele Arhimandrit Teofil, superiorul aşezământului, am făcut o slujbă în biserică, după care părintele Teofil ne-a relatat despre istoricul aşezământului, despre vrednicul de pomenire patriarh Justinian care a sfinţit Biserica în 1975 şi despre activitatea şi viaţa spirituală a monahilor români din Țara Sfântă. A urmat apoi pelerinajul la Mănăstirea Sfântului Gheorghe din Hozeva, acolo unde se află moaştele Sfântului Ioan Iacob românul. La Biserica din puştiul Hozeva am săvârşit acatistul Sfântului Ioan Iacob şi ne-am închinat la sfintele sale moaşte. Am continuat mergând pe valea Iordanului la locul unde a fost botezat Mântuitorul Iisus Hristos. Ne-am întâlnit aici şi cu alte grupuri de pelerini români şi ne-am bucurat să fim împreună.A continuat vizita noastră la vestigiile de la Qumran acolo unde au fost descoperite manuscrise care atestă autenticitatea Vechiului Testament, a relatat pentru agenția de știri Basilica pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății.

        În ultima zi a pelerinajului grupul a vizitat aşezămintele romântești de la Ierihon, precum şi alte locuri de închinare.

 

Primirea delegației de către Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al-III-lea

 Primirea delegației de către Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al-III-lea

 Primirea delegației de către Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al-III-lea

 Primirea delegației de către Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al-III-lea

 Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” - Lida

 Slujind la Biserica Sfântului Mormânt

 Slujind la Biserica Sfântului Mormânt

 Slujind la Biserica Sfântului Mormânt

 Mănăstirea „Sfântul Sava cel Sfințit” - Pustiul Iudeei

 Mănăstirea „Sfântul Sava cel Sfințit” - Pustiul Iudeei

 Mănăstirea „Sfântul Sava cel Sfințit” - Pustiul Iudeei

 Mănăstirea „Sfântul Sava cel Sfințit” - Pustiul Iudeei

Mănăstirea „Sfântul Teodosie”

Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Hozeva - unde se află moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul

 Râul Iordan, locul botezului Domnului

 Aşezământul românesc de la Ierihon

 Aşezământul românesc de la Ierihon

 Muntele Sion

 Biserica din Cana Galileei

Muntele Fericirilor

 

 

 

 

Vedere a Ierusalimului de pe Muntele Eleonului