Teza de doctorat intitulată : ”Contribuția Părintelui Dumitru Stăniloae la dogma eshatologică”

 

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

          În ziua de 29  mai  2017,  ora 14,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc  pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de  Îndrumare,  a tezei de doctorat intitulată :  ”Contribuția Părintelui Dumitru Stăniloae la dogma eshatologică”

                                                       

de către

                                           

DUMITRU  V. CONSTANTIN