Situaţia actualizată a procesului de selecţie a studenţilor beneficiari ai Programului Naţional de Tabere 2017