04 iulie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”CALENDARUL ȘI DATA SERBĂRII SFINTELOR PAȘTI”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

          În ziua de 04 iulie  2017,  ora 12,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de  Îndrumare,  a tezei de doctorat  intitulată :  ”CALENDARUL  ȘI  DATA SERBĂRII  SFINTELOR  PAȘTI”

                                                       

de către

                                           

TOPALĂ C. RĂZVAN - GEORGE