18 iulie 2017 - Teza de doctorat intitulată: ”Istoricul reședinței patriarhale. Centrul de promovare a relațiilor interortodoxe”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

           În ziua de 18 iulie 2017, ora 13,00 în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc pre-susținerea în cadrul  Comisiei de  Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”Istoricul reședinței patriarhale. Centrul de promovare a relațiilor interortodoxe”.

                                                       

de către

                                           

 TEODORESCU  J.  SEBASTIAN