31 iulie 2017 - Teza de doctorat intitulată: ”SFÂNTUL EPIFANIE DE SALAMINA ȘI GNOSTICISMUL”

 

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

          În ziua de  31 iulie  2017,  ora 10,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc  pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de  Îndrumare,  a tezei de doctorat intitulată :  ”SFÂNTUL  EPIFANIE  DE SALAMINA  ȘI  GNOSTICISMUL”

                                                       

de către

                                           

ROȘCA  C.  SILVIU - IULIAN