18 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”PNEVMATOLOGIA SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG”.

 

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

În ziua de 18 septembrie  2017, ora 15,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”PNEVMATOLOGIA SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG”.

                                                       

de către

                                           

 GROBNICU V. MIHAI - IULIAN