18 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”IMPORTANȚA OPEREI SFÂNTULUI DIONISIE AREOPAGITUL PENTRU SPIRITUALITATEA BIZANTINĂ”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

În ziua de 18 septembrie  2017,  ora 14,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc  pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de  Îndrumare,  a tezei de doctorat intitulată :  ”IMPORTANȚA  OPEREI SFÂNTULUI  DIONISIE  AREOPAGITUL  PENTRU  SPIRITUALITATEA BIZANTINĂ”

                                                       

de către

                                           

IACOB  Ș. LUCIAN - CĂTĂLIN