30 ianuarie 2018 - Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox

Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, au fost sărbătoriți marți, 30 ianuarie 2018, prin slujbe și evenimente cultural-artistice la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclis universitar, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sărbătoarea Facultății de Teologie Ortodoxă din București a început încă din ajun, prin slujba Privegherii oficiată de profesori ai instituției de învățământ. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății a vorbit despre profilul moral al Sfinților Trei Ierarhi ca modele pentru profesorii și studenții teologi, precum și despre responsabilitatea pastorală de excepție a celor trei sfinți părinți ai Bisericii pentru păstrarea unității de credință și a Bisericii.

În zi de hram, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, la Sfânta Liturghie s-au rugat pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății, părinții prodecani, părinții directori ai departamentelor și clerici profesori de teologie. Predica zilei a fost rostită, după tradiție, de un student din anul IV al specializării Teologie Pastorală. Tânărul teolog Radu Bogdan Alexandru a vorbit despre modelul de viețuire al Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, și despre importanța unității de credință și neam, în contextul Anului omagial și comemorativ 2018. După Sfânta Liturghie, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Plo­ieșteanul a săvârșit slujba Parastasului pentru fondatorii, profesorii, studenții și ostenitorii Facultății de Teologie Ortodoxă din București trecuți la Domnul de-a lungul anilor.

În cuvântul de învățătură rostit la final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis binecuvântarea și felicitările Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. „Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vă dorește mult succes la examene în sesiune, dar vă adresează și îndemnul să folosiți condițiile pe care gene­rațiile dinaintea dumneavoastră nu le-au avut, să folosiți foarte bogata literatură pe care o aveți la îndemână pentru a vă pregăti la înălțimea așteptărilor socie­tății de astăzi și la complexitatea provocărilor cu care Biserica se confruntă în vremea noastră. Fiecare dintre noi, mai ales slujitorii Bisericii și cei care se pregătesc să slujească Biserica, trebuie să contribuie la cultivarea, în continuare, a unității de ­neam, a unității de credință, a conștiinței noastre naționale”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele decan Ștefan Buchiu a transmis Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române expresia recunoștinței corpului profesoral pentru întreaga purtare de grijă, atât în plan material, cât și în plan spiritual. „Pomenindu-i pe profesorii noștri, ne dăm seama că aparținem unei facultăți care a avut perso­nalități eminente ale Ortodoxiei ro­mâ­nești și universale. Aceasta este pentru noi o responsabilitate, ca profesori: să ținem teologia la același prag foarte înalt. Pentru studenți este o provocare și o sarcină să nu fie mai prejos decât predecesorii lor care au absolvit această facultate. Din celelalte țări ortodoxe, privirile sunt îndreptate spre facultatea din București, de foarte multe ori aceasta fiind luată drept etalon. Pentru noi este o sarcină în plus și dorim să edificăm o teologie misionară, mărturisitoare și ancorată în Evanghelia lui Hristos și în viața Bisericii”.

 

În partea a doua a zilei, Sala de conferințe „ Preot Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bu­curești a găzduit un moment festiv. Corul instituției de învăță­mânt a interpretat cântări din slujba Sfinților Trei Ierarhi și cântece patriotice, sub bagheta pr. lect. dr. Stelian Ionașcu, a pr. lect. dr. Zaharia Matei, a pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu și a pr. asist. dr. Nicolae Giolu. Momente lirice au fost oferite de doi artiști studenți teologi, actorii Silviu Biriș și Doru Bem, care au interpretat poeziile „Crez”, de Radu Gyr, și „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, de Mihai Eminescu, respectiv „În limba ta”, de Grigore Vieru.

La final, părintele decan Ștefan Buchiu a adresat felicitări profesorilor de la Catedra de muzică a Facultății bucu­rește­ne pentru programul cultural-artistic și a prezentat Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” pe anul 2017, care conține studii, articole științifice, recenzii și o cronică a activității desfă­șurate de profesori, studenți și doctoranzi în anul trecut: „Anuarul are mai multe secţiuni, iar două dintre ele sunt consacrate congreselor naţionale sau internaţionale organizate de Patriarhia Română în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă. Acestea conţin referatele susţinute de profesori, dar şi referatele susţinute de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. O premieră în privinţa conţiunutului acestui anuar o reprezintă secţiunea Studia Doctoralia”.