Refacerea procedurii de acordare a gradației de merit

ANUNȚ

Având în vedere Sentința civilă nr.10495/18.11.2016, pronunțată de Tribunalul București, modificată în parte prin Decizia civilă nr. 6021/08.12.2017, promulgată de Curtea de Apel București, Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a decis, în ședința din 04.06.2018, refacerea procedurii de acordare a gradației de merit în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, pe perioada 2015- 2019, prin organizarea unui concurs în conformitate cu prevederile art. 311, alin. 1 din Legea nr. 1/2011.

Organizarea concursului va privi toate cele 4 (patru) gradații de merit de acordat în anul 2015 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

Vor fi aplicate criteriile de evaluare aprobate în anul 2013 (icon Document anexat).

Dosarul de concurs va cuprinde CV-ul și fișa de verificare detaliată privind activitatea din ultimii 5 ani (1 ianuarie 2010 - 1 ianuarie 2015), alcătuită potrivit criteriilor de evaluare aprobate în anul 2013.

Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a aprobat următoarea componență a Comisiei de concurs pentru acordarea gradațiilor:

  1. Pr. lect. dr. Aurel Mihai - președinte;
  2. Pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan;
  3. Pr. lect. dr. Stelian Ionașcu;
  4. Pr. lect. dr. Zaharia Matei;
  5. Pr. lect. dr. Petre Sperlea.

De asemenea, Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a aprobat și Comisia de contestații în următoarea componență:

  1. Pr. lect. dr. Marian Vild - președinte;
  2. Pr. prof. dr. Emanoil Băbuș;
  3. Conf. dr. Dumitru Sorica.

Calendarul concursului este următorul:

  1. Depunerea dosarelor la Registratura Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București în perioada 05.06.2018 - 12.06.2018, între orele 8.00-16.00;
  2. Desfășurarea concursului va avea loc în data de 13.06.2018.