Simpozionul „The Eschatological Vision of Orthodox Theology”

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ioan Damaschinul” din cadrul Universității din Balamand, Liban, în colaborare cu Asociația Internațională a Dogmatiștilor Ortodocși (IAODT), a găzduit în perioada 7 - 11 iunie 2018, Simpozionul „The Eschatological Vision of Orthodox Theology” (Eshatologia în viziunea teologiei ortodoxe).  

La simpozion s-au înscris 21 de cercetători și profesori care au prezentat referate științifice, grupate în șase sesiuni de lucru. La acestea s-a adaugat și o sesiune specială a Adunării generale a asociației, în care s-au luat mai multe decizii administrative, una dintre ele fiind alegerea pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București în funcția de vicepreședinte al asociației.

Din România a  participat o delegație formată din 13 cadre didactice și teologi de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din București, Iași, Sibiu, Craiova, Cluj și Arad, dintre care amintim pe pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București,  pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, pr. prof. dr. Ioan Tulcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ", pr. lect. dr. Filip Albu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, pr. lect. dr. Mihai Burlacu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a fost reprezentată la acest eveniment de pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății, precum și de pr. lect. dr. Mihai Burlacu.

 „Tema acestei întruniri de la Balamand, «Eshatologia în viziunea teologiei ortodoxe», a fost stabilită la reuniunea precedentă desfășurată la Mănăstirea «Înălțarea Sfintei Cruci» - Caraiman, România. Este o temă de actualitate deoarece pentru omul de astăzi teologia trebuie să formuleze și să adâncească învățătura de credință a Bisericii potrivit căreia, deși viața omului se desfășoară în istorie, finalitatea ei este în eshaton, adică în Împărăția lui Dumnezeu. Istoria nu este închisă în sine și autonomă față de providența lui Dumnezeu care lucrează în ea, iar prezența Mântuitorului Iisus Hristos în Biserică și în Sfintele Taine este o garanție că omul se poate pregăti prin Sfintele Taine pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, creștinii nu neagă istoria, ci o valorizează și își îndeplinesc responsabilitatea de creștini în ea. La acest simpozion, delegația își aduce aportul la dialogul cu ceilalți profesori și contribuie la adâncirea unor teme teologice”, a spus pentru Radio Trinitas părintele decan Ștefan Buchiu.

Pr. lect. dr. Filip Albu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a declarat pentru Radio Trinitas următoarele: Joi, 7 iunie, a avut loc deschiderea evenimentului prin vizitarea Mănăstirii Balamand și oficierea slujbei Te ­Deum-lui. În cadrul sesiunii inaugurale au fost transmise mesaje de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Ioan al X-lea și a conducerii univer­sității gazdă, de față fiind și reprezentanți ai ambasadelor României, Ciprului și Ucrainei. Din partea organizatorilor au luat cuvântul profesorul Michel Stavrou, președintele asociației, și preotul profesor Georgi Porphirios, decanul Facul­tății de Teologie din Balamand. În cuvintele lor, aceștia au adresat muțumiri partici­panților pentru că au dat curs invitației de a fi prezenți la această întâlnire, prima desfă­șurată în afara spa­țiului european, nădăjduind că lucrările, cât și timpul petrecut în aceste locuri speciale, impregnate de mărturiile Antichi­tății creștine, vor constitui momente de bucurie și împlinire duhovnicească pentru toți cei prezenți”, Asociația Internațională a Dogmatiștilor Ortodocși a luat ființă în anul 2007, reunind teologi din Bulgaria, Franța, Grecia, Serbia, Liban, Statele Unite ale Americii, Rusia și România.

Evenimentul de la Balamand a fost la cea de-a 6-a manifestare științifică organizată de Asociația Internațională a Dogmatiștilor Ortodocși.

Precedentele întâlniri au avut loc la Arad (2009), Tesalonic (2011), Sofia (2013) și Mănăstirea Caraiman - Bușteni (2016).