Refacerea concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015