Expoziția de icoane cu titlul „Primenirea spațiului eclezial prin cântarea iconografică”.

      Galeria Byzantion a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București găzduiește în perioada 13-26 iunie 2018 expoziția de icoane cu titlul „Primenirea spațiului eclezial prin cântarea iconografică”. Exponatele sunt realizate de studenții anului al-III-lea de la specializarea „Artă Sacră” a facultății în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență.

      Vernisajul expoziției „Primenirea spa­țiului eclezial prin cântarea iconografică” a avut loc miercuri, 13 iunie. Cuvântul de deschidere a fost rostit de pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, care a reliefat rolul teologic al icoanei. „Icoana, pe lângă funcția estetică și catehetică, aceea de reamintire a adevărului de credință pe care trebuie să-l mărturisim, are o funcție dialogală, fiindcă, prin intermediul icoanei, cei care cred intră în dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Domnului și cu toți sfinții. De aceea, a te afla în fața unei icoane este un prilej de bucurie, un prilej de comuniune, un prilej de a intra în duhul Bisericii. Atunci când este gata prin mâna pictorului, icoana are acest caracter mai mult istoric, dar în clipa în care este sfințită în biserică, prin ea noi primim și harul sfințeniei pe care îl primește icoana și care ne leagă de Mântuitorul Iisus Hristos, de Maica Domnului și de toți sfinții. Astfel, se împlinește cuvântul Mântuitorului Care ne-a spus: «Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului» (Matei 28, 20). Este cu noi și prin cuvântul Evangheliei; este cu noi și prin sfintele icoane și de câte ori privim o icoană trebuie să ne amintim cât de mult au dorit Sfinții Proroci Moise și Ilie ca să vadă fața lui Dumnezeu. Rugămintea lor a fost răsplătită pe Muntele Taborului, la Schimbarea la Față a Domnului, de aceea, este pentru noi, credin­cioșii, o șansă în fiecare zi sau la fiecare slujbă ca să putem veni înaintea sfintelor icoane să ne rugăm și să ne bucurăm de chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a precizat părintele decan Ștefan Buchiu.

       De asemenea, decanul institu­ției de învățământ teologic bucureștean a felicitat pe profesori, cât și pe studenți pentru organizarea expoziției de icoane. Lucrările expuse au fost realizate de studenții anului al-III-lea de la specializarea „Artă Sacră” a Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră al Facul­tății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență. „Exponatele sunt lucrările practice pe care studenții le-au pregătit în vederea susținerii examenului de licență. Studenții, pe lângă pregătirea teologică, au prevăzute în programă cunoș­tințe de iconografie, iconologie, noțiuni de tehnologie și tehnică, plecând de la studiul formelor reale, naturale și ajungând la interpretări și sinteze spre spiritualizarea și tran­scen­dența lucrărilor de artă. Fiecare student și-a ales compoziția proprie, în tehnica pe care și-a propus-o, ținând seama de studiile, schițele și exercițiile preliminare și de canoanele pe care le-am păstrat prin Sfânta Tra­di­ție”, a spus dl. conf. dr. Dumitru Sorica, curatorul expoziției.