Jurământul de credință în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” - Promoția 2018

     Promoția 2018 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a depus marți, 26 iunie 2018, jurământul de credință în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat cuvântul intitulat „Teologia – știință a mântuirii și bucuriei veșnice”. Momentul solemn a fost precedat de Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, săvârșite în Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclis universitar, de un sobor de slujitori condus de pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul facultății.

       La momentul festiv al depunerii jurământului de credință de către absolvenții programelor de licență și de masterat, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, pr. prof. dr. Ștefan Buchiu a adresat mul­țumiri Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru toată purtarea de grijă arătată în timpul anilor de studii față de studenții, masteranzii și cadrele didactice. După cuvântul de binecuvântare adresat de Părintele Patriarh Daniel, absolvenții au făgăduit în fața lui Dumnezeu că în toată viața vor păzi și vor propovădui învățătura Sfintei noastre Biserici, așa cum s-a descoperit de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum s-a propovăduit și s-a predat de către Sfinții Apostoli și de către Sfinții Părinți, așa cum se păstrea­ză și se propovăduiește de Sfânta Biserică, vor păstra și vor apăra bunul nume al acestei instituții de înaltă cultură teologică, vor respecta legiuirile bise­ricești și vor rămâne în ascultare canonică față de ierarhia Bisericii Ortodoxe Române.

         Absolvenții programelor de licență și masterat ai facultății bucureștene au oferit Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române o icoană cu chipul Sfin­ților Apostoli Petru și Pavel. Fiecare absolvent a primit din partea Preafericirii Sale câte trei pliante: „Dealul Mitropoliei din București 1668-2018”; „Patriarhii României – promotori ai unității națio­nale”; „Palatul Patriarhiei. Centru de conferințe și Muzeu de artă creștină”.

        La sărbătoarea absolvenților promoției Anului Centenar au participat cadre didactice care i-au îndrumat în perioada studiilor, părinți, rude și apropiați. În vara anului 2018, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut 194 de licențiați și 140 de absolvenți ai programelor de masterat.