Metodologia de cazare în căminele Universității din București pe anul universitar 2018-2019