Burse masterale oferite de Patriarhia Ecumenică la Chambesy - Elveția

Burse masterale oferite de Patriarhia Ecumenică la Chambesy - Elveția

      Institutul de Studii Superioare în Teologie Ortodoxă a fost înființat în 1997, pe lângă Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy, Geneva. De-a lungul timpului, numeroși absolvenți de teologie, clerici și laici, originari din diferite țări (Grecia, Cipru, Rusia, Ucraina, Belarus, Serbia, România, Bulgaria, Georgia, Polonia, Elveția, Liban, Germania etc.) au fost selecționați pentru a-și continua studiile la acest institut. Cursurile sunt organizate în conformitate cu convențiile oficiale semnate cu Facultățile de Teologie de la Universitățile din Fribourg și Geneva.

     Durata studiilor este de 4 semestre: 3 semestre pentru parcurgerea cursurilor și un semestru pentru elaborarea dizertației masterale. La sfârșitul studiilor, absolvenții obțin Diploma de ”Master of Arts” în Studii Teologice (Specializarea: Ortodoxie și Studii intercreștine), care le poate conferi accesul pentru elaborarea unei teze de doctorat.

        Limba de desfășurare a programului este franceza.

      Materiile predate de profesorii ortodocși ai Institutului sunt: Teologie Dogmatică, Istoria Bisericii, Drept canonic, Patrologie, Liturgică, Elemente de iconografie, un seminar despre Mișcarea Ecumenică, precum și un curs opțional despre Dialogurile teologice bilaterale și multilaterale ale Bisericii Ortodoxe.

      De asemenea, ca materii opționale figurează cursurile de Teologie Dogmatică și Teologie fundamentală, predate de profesorii de la Facultatea de Teologie romano-catolică din Fribourg și Facultatea de Teologie protestantă din Geneva.

      Programul de studiu are ca obiectiv formarea de specialiști în cadrul Bisericilor Ortodoxe locale, pentru a răspunde cerințelor actuale privind relațiile interortodoxe, intercreștine și interreligioase - o adevărată ,,întâlnire teologică între Orient și Occident”. Masteranzii selecționați sunt bursieri ai Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice.

      Debutul semestrului I din viitorul an universitar (2019-2020) este fixat pe 16 septembrie 2019.

    Candidaturile trebuie depuse la secretariatul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București, până la data de 20 martie 2019 și să conțină documentele menționate în link-ul următor: http://patriarhia.ro/schimbul-de-burse-2644.html Mai multe detalii găsiți pe site-ul: www.institutorthodoxe.org, la rubrica: „Inscription”.