ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR ÎN NOUL AN UNIVERSITAR 2020-2021

1. Înscrierea în anul I (licență și master)

Înscrierea studenților în anul I, anul universitar 2020-2021 SE VA FACE FIZIC, la secretariatul facultății, cu respectarea strictă a regulilor de distanțare (purtarea măștii și folosirea dezinfectanților), conform programării de AICIProgramarea trebuie respectată cu strictețe !

Anul I Pastorală este înpărțit în 8 grupe (icon vezi AICI);

 

Documentele ce se vor depune, în ORIGINAL, la secretariat:

Fișa de înscriere și Anexa (icon descarcă de AICI);

Dosarul cu toate actele solicitate la Admitere, în original (icon descarcă de AICI);

3 fotografii tip C.I., numai pe suport de hârtie fotografică (exclus pe suport de material plastic);

Chitanța de achitare a ½ din taxa de studiu (pentru studenții cu taxă).

 

2. Înscrierea în anii II, III și IV (licență) și II master

Înscrierea studenților în din anii II, III și IV pentru anul universitar 2020-2021 se va face exclusiv on-line, în perioada 01 – 09 octombrie, ora 09:00.

Modalitatea de înscriere: se vor trimite pe adresa instituțională de email a d-nelor secretare responsabile de an respectiv (icon vezi AICI), următoarele documente:

Fișa de înscriere, completată corect la toate rubricile  și a Anexei (icon descarcă de AICI);

Cererea de înscriere la disciplinele opționale (icon descarcă de AICI);

 

Carnetul de student, cât și Legitimația pentru reducere transport se vor preda șefilor de an.

Șefii de an vor aduce la secretariat carnetele și legitimațiile studenților pentru a fi vizate pe anul în curs.

 

 

SECRETARIATUL