Burse de mobilități ERASMUS în cadrul Consorțiului CIVIS

În ședința BECA din 22.02.2022 s-a decis lansarea selecției centralizate pentru 350 de mobilități de studii Erasmus + CIVIS 2021-2022, efectuată de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus + CIVIS (formată din Prorector Conf. dr. Sorin Costreie, Alina Cristovici și Raluca Amza). 

Candidații pot trimite aplicația online până pe data de 19 martie 2021 (ora 13:00 - ora României), aplicație disponibilă la https://forms.gle/wzLYw2jJJw941vad8. Ulterior finalizării selecției, vă vom transmite rezultatele acesteia, în vederea pregătirii academice a bursierilor pentru stagiu.

De asemenea, vă rugăm să diseminați informațiile legate de selecție, din documentul atașat, precum și a criteriile și condițiile partenerilor CIVIS pentru 2021-2022 (disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1WGIZ7Cnu2S7i14ZfnPh5efvL553N-0n2?usp=sharing). 

Detalii privind această selecție ERASMUS + CIVIS sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/.

Pentru domeniul “Teologie”, mobilitățile se pot efectua la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Atena.

Există numeroase alte profiluri de studii și la celelalte Universități din cadrul CIVIS (Didactică, Socială, Arta, Istorie - Arheologie, Istoria Religiilor, Management, Jurnalism etc.). Alegerea acestora trebuie să corespundă programului de studii urmat în prezent în cadrul FTOUB.

Exemplu: pentru studenții/masteranzii/doctoranzii specializați in Teologie Pastorala, este posibila o mobilitate la Atena.

Pentru Master - Istorie și Tradiție:  Tübingen, Roma, Stockholm, Madrid;

Pentru Didactica/ Științele Educației/ Pedagogie: Tübingen, Marseille, Roma, Stockholm, Madrid, Atena;

Pentru Master - Comunicare: Tübingen, Marseille, Atena, Roma, Stockholm, Bruxelles;

Pentru Master - Management: Marseille, Madrid, Bruxelles;

Pentru Socială/ TMSB: Roma, Stockholm, Atena;

Pentru Master - Practice (Muzicologie): Atena, Roma;

Pentru Arta Sacra/ Master Arta/ Restaurare/ Conservare:  Roma

Studii Religioase (din perspectiva seculara): Roma, Bruxelles.